IELTS READING KHÔNG PHẢI 40 CÂU, CANH THỜI GIAN CHUẨN?

· Reading

Nhân ngày bạn học sinh của IELTS TUTOR đang làm bài tập về chuyên đề YES NO NOT GIVEN, và hỏi là giờ nếu không canh thời gian, muốn làm bao nhiêu giờ thì thường quá. Vậy cách tính thời gian như nào cho chuẩn nhỉ?

  • Em sẽ lấy 60 phút / 40 câu, tức là 1 câu của bài IELTS READING em sẽ làm trong vòng 1.5 phút
  • Đây là chuyên đề chuyên dạng bài Yes No Not Given, thì tức là sẽ có độ khó hơn một chút so với đề thông thường (có nhiều dạng câu hỏi dễ và khó lẫn vào nhau), thì em có thể du di lên thành 1.7 phút cho 1 câu 
  • Như vậy 1.7*57 (số câu trong chuyên đề đó có) = 96.9 phút vậy canh tầm 100 phút là vừa 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK