Cách viết dạng mô tả Object IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách viết dạng mô tả Object IELTS WRITING TASK 1

I. Dạng bài mô tả Object là dạng gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng mô tả Object thuộc dạng Process mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn cách viết rất kĩ
 • Khác với dạng Process tự nhiên hoặc nhân tạo thường gặp thì dạng mô tả Object này ít gặp hơn
 • Đây là dạng bài khó, thường là cho cùng với hình vẽ vật thể và yêu cầu phải viết so sánh sự thay đổi hay cách hoạt động của vật thể đó.

II. Đề mẫu Dạng bài mô tả Object

Cách viết dạng mô tả Object IELTS WRITING TASK 1

III. Cách viết dạng bài mô tả Object

1. Bố cục bài văn

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Về bố cục, dạng bài mô tả Object vẫn sẽ tuân thủ theo bố cục 4 đoạn mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ trong IELTS WRITING TASK 1, tức là:
  • Introduction
   • Thực hiện paraphrase đầu bài (development > evolutionillustrate > describe, show, display,…)
  • Overview
   • đưa ra câu nhận xét chung: sự khác biệt rõ nhất ở 2 vật thể là ở kích cỡ (size), hình dáng (appearance/shape), độ sắc (sharpness),…
  • Body 1
  • Body 2 

1.1. Cách viết overview

Để viết overview cho dạng bài mô tả Object này, hãy chú ý tới 2 thông tin:

 • Nhìn nhanh thì thấy có nhiều sự thay đổi không
 • Sự thay đổi nổi trội nhất là gì?

1.2. Cách phân đoạn bố cục 2 đoạn thân bài

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với bài có giai đoạn để so sánh thì cứ chia bố cục thân bài thành 1 giai đoạn 1 đoạn body, đoạn body 1 mô tả giai đoạn 1, body 2 mô tả giai đoạn 2 (kèm so sánh) (cách viết giống dạng Map mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ )
Cách viết dạng mô tả Object IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR xét ví dụ như bài này:

 • Body 1: sẽ viết về Tool A 
 • Body 2: viết Tool B (so sánh sự khác nhau giữa A & B, B có cải tiến nào hơn A)

2. Cách phân tích dạng bài mô tả Object

IELTS TUTOR lưu ý các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nên chú ý các thông tin sau:

 • Kích thước của vật thể, cần viết về kích thường chung như chiều dài, chiều rộng, chiều dày hay còn phải viết về các thông tin như đường kính, kích thước từng phần của vật thể.
 • Với mỗi góc hay nhóm thông tin thì sẽ cần chú ý tới các hình dáng.
 • So sánh từng giai đoạn hay so sánh theo từng góc.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking