Return to site

Chuyên Đề IELTS READING 7.0: Tổng Hợp Bài Tập Chuyên Dạng MATCHING/HEADING

[ Mức Độ Cơ Bản ]

· Reading,IELTS Practice Test

Bên cạnh các dạng bài tập IELTS READING chuyên đề Multiple Choicechuyên đề IELTS Yes No Not Given, hôm nay IELTS TUTOR tiếp tục giới thiệu đến các em tổng hợp các bài tập siêu chọn lọc dạng Heading/Matching nhé!

1. Bài tập 1 dạng Matching / Heading IELTS Reading

2. Bài tập 2 dạng Matching / Heading IELTS Reading

3. Bài tập 3 dạng Matching / Heading IELTS Reading

4. Bài tập 4 dạng Matching / Heading IELTS Reading

5. Bài tập 5 dạng Matching / Heading IELTS Reading

6. Bài tập 6 dạng Matching / Heading IELTS Reading

7. Bài tập 7 dạng Matching / Heading IELTS Reading

8. Bài tập 8 dạng Matching / Heading IELTS Reading

Sau khi các em đã hoàn thành xong bài tập chuyên đề Matching / Heading mức độ cơ bản, các em cũng nên tham khảo thêm các chiến lược IELTS Reading Strategies để có thêm kinh nghiệm cho mình trong dạng đề khó như Matching/ Heading nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK