Bài tập dạng Matching heading IELTS READING (cơ bản)

· Reading

Bên cạnh hướng dẫn kĩ Cách học IELTS READING hiệu quả với IELTS TUTOR, hôm nay IELTS TUTOR gửi đến Bài tập dạng Matching heading IELTS READING (cơ bản)

I. Cách làm dạng Matching Heading IELTS READING

II. Bài tập Matching Heading IELTS READING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể xem đề trực tiếp và làm trên web hoặc download 8 bài tập này xuống và in ra làm nhé 

1. Bài tập 1

2. Bài tập 2

3. Bài tập 3

4. Bài tập 4

5. Bài tập 5

6. Bài tập 6