Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LÀM DẠNG IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A PLACE / BUILDING

· Speaking

Bên cạnh tham khảo bộ đề thi thật IELTS SPEAKING Việt Nam, các em nên tập trung học các trả lời cho từng dạng câu hỏi trong IELTS SPEAKING

I. HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LÀM DẠNG DESCRIBE A PLACE TRONG IELTS SPEAKING

1. Cách phân bố thời gian cho từng câu hỏi trong Cue Card của dạng DESCRIBE A PLACE

Thông thường Cue Card sẽ có 4 câu hỏi, các em luôn chú ý dành thời gian 1 phút cho câu hỏi cuối cùng là câu hỏi WHY, vì câu hỏi WHY đưa lí do vào sẽ nói dễ hơn rất nhiều so với các câu hỏi còn lại

Chia thời gian cho từng câu hỏi như sau:

 • 3 câu hỏi đầu trong Cue Card: Thời gian trả lời tổng cộng cho 3 câu hỏi đầu tiên là 45 giây (tức là 15 giây cho 1 câu hỏi)  
 • Câu hỏi WHY số 4 của Cue Card: Dành hẳn 1 phút để trả lời, trong đó 
  • Sẽ trả lời 3 lí do chính
  • Thời gian trình bày một lí do, kèm thông tin hỗ trợ là khoảng 20 giây. Như vậy, trả lời câu hỏi thứ 4 với 3 lí do kèm thông tin hỗ trợ sẽ là 1 phút 

2. Câu mở đầu (introduction) - Câu hỏi số 1

Well, the... (từ then chốt place đề bài cần mô tả ) I want to share with you is (called) ... (tên Place đề bài cần mô tả )

 • which is a .... (đặc điểm , tính chất), specialising in ...(thông tin cụ thể)

HOẶC

 • Which is one of the most... (cấu trúc so sánh nhất) in ... these days

Đọc kĩ 2 ví dụ sau đây:

Đề bài 1: Describe your favourite restaurant

Describe your favourite restaurant

Đề bài 2: Describe your favourite shop

Describe your favourite shop

3. Cách trả lời câu hỏi WHERE trong dạng Describe a place

Cách trả lời câu hỏi WHERE trong dạng Describe a place
Cách trả lời câu hỏi WHERE trong dạng Describe a place

4. Cách trả lời câu hỏi WHO trong dạng Describe a place

Nên sử dụng mẫu câu It is ... who.. để trả lời câu hỏi liên quan đến con người, dạng cấu trúc câu này được dùng để nhấn mạnh đối tượng được đề cập

Ví dụ:

Who you went to this place with?

>> Well, it was my father who spent the whole day hanging out with me at this park

5. Cách trả lời câu hỏi WHEN trong dạng Describe a place

Cách trả lời câu hỏi WHEN trong dạng Describe a place

6. Cách trả lời câu hỏi HOW OFTEN trong dạng Describe a place

Cách trả lời câu hỏi HOW OFTEN trong dạng Describe a place

7. Cách trả lời câu hỏi WHY trong dạng Describe a place

Cách trả lời câu hỏi WHY trong dạng Describe a place

Câu trả lời cho câu hỏi có từ nghi vấn WHY sẽ có trình tự như sau:

- Giới thiệu khái quát

- Lí do 1 + thông tin hỗ trợ (thông tin khách quan + thông tin chủ quan)

- Lí do 2 + thông tin hỗ trợ (thông tin khách quan + thông tin chủ quan)

- Lí do 3 + thông tin hỗ trợ (thông tin khách quan + thông tin chủ quan)

- Kết luận

Ví dụ: Why do you want to eat in such a restaurant?

Để đưa ra lí do vì sao thích ăn thì mình có thể chọn ra 3 lí do chính để phát triển thành Main idea, sau đó cho Supporting idea để giải thích cho rõ câu main idea ra, cùng với cho ví dụ để làm rõ câu chủ đề, ví dụ mình có thể chọn ra những ý như sau:

Why do you want to eat in such a restaurant?

Cách trả lời câu hỏi WHY là mình sẽ đưa ra 1 câu giới thiệu khái quát, sau đó đưa ra 3 lí do vì sao lại thích ăn nhà hàng đó. Sau đó, trong mỗi lí do mình sẽ đưa ra các supporting idea cho các lí do đó, kèm ví dụ để làm rõ lí do đó hơn như sau:

 • Câu giới thiệu khái quát: I love Pizza Hut for several reasons
 • Liệt kê ra 3 lí do, kèm theo thông tin hỗ trợ (supporting idea) và câu ví dụ làm rõ cho lí do đó 
Cách trả lời câu hỏi WHY trong dạng Describe a place
Cách trả lời câu hỏi WHY trong dạng Describe a place

* Hướng dẫn cách thêm các thông tin (Supporting Ideas)

Các em có thể chia Supporting ideas thành 2 loại:

 • Loại 1: Thông tin khách quan --> tức là các thông tin khách quan mà cái nơi đó mang lại, không mang tính chủ quan 
 • Loại 2: Thông tin chủ quan --> tức là suy nghĩ của em
Trong mỗi luận điểm có thể nêu cả thông tin khách quan và thông tin chủ quan được, tùy cơ ứng biến, nếu mà dài quá thì có thể chọn 1 trong 2 thông tin hoặc là khách quan, hoặc là chủ quan để đưa vào.

Loại 1: Thông tin khách quan

Đối với dạng câu hỏi Describe a place, để diễn tả các thông tin khách quan, các em có thể cân nhắc các cách đưa thông tin như sau:

 • Cách 1: Giải thích cho lí do ở câu Main idea mà các em vừa nêu ra 
 • Cách 2: Mô tả nơi mà em đang mô tả 
 • Cách 3: Nêu một chi tiết cụ thể 
 • Cách 4: Nêu ví dụ cụ thể 
Ví dụ: Why do you want to eat in such a restaurant?
 • Cách 1: Giải thích cho lí do ở câu Main idea mà các em vừa nêu ra 

I am really keen on this restaurant simply because / mainly because / since they provide customer - oriented service

 • Cách 2: Mô tả nơi mà em đang mô tả, vì sao nó làm em thích thú 

This restaurant looks great because the whole place is decorated in a bohemian style

 • Cách 3: Nêu một chi tiết cụ thể  vì sao nơi này làm em thích 

This restaurant offers reasonable prices when it only costs me about 5 USD per meal on average

 • Cách 4: Nêu ví dụ cụ thể 

They've got all I want, such as stylish decoration, thought touch from their staff and delicious meals

Loại 2: Thông tin chủ quan

Bên cạnh thông tin khách quan, ở mỗi LUẬN ĐIỂM (Main Idea) các em có thể nêu thêm thông tin chủ quan để bài nói của các em tự nhiên, cân đối vừa có thông tin khách quan, vừa có thông tin chủ quan là cảm xúc của các em về nơi đó.

4 Cách đưa thông tin chủ quan sẽ như sau:

 • Cách 1: Cảm nhận của bản thân
 • Cách 2: Hoàn cảnh của bản thân 
 • Cách 3: Sở thích của bản thân 
 • Cách 4: Dự định của bản thân 

Ví dụ: Why do you want to eat in such a restaurant?

 • Cách 1: Cảm nhận của bản thân 

Whenever I am tired from study, I always set food in this place

 • Cách 2: Hoàn cảnh của bản thân 

You know I am a poor student with tight budget, so $1 per meal is really a bargain

 • Cách 3: Sở thích của bản thân 

I am personally a big fan of Italian foods. In my spare time, I lean how to cook them, using recipes I've read in magazines

 • Cách 4: Dự định của bản thân 

You know, I plan to spend at least two years studying in Australia, so I have to get myself well prepared for that, starting with food

II. CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ PLACE IELTS SPEAKING

Bài mẫu 1: Describe your favorite shop

CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ PLACE IELTS SPEAKING

Bài tham khảo 1

CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ PLACE IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ PLACE IELTS SPEAKING

Bài tham khảo 2

CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ PLACE IELTS SPEAKING
CÁC BÀI MẪU IELTS SPEAKING MÔ TẢ PLACE IELTS SPEAKING

Bài mẫu 2: Describe a small business you want to do in the future

Describe a small business you want to do in the future
Describe a small business you want to do in the future
Describe a small business you want to do in the future
Describe a small business you want to do in the future

Bài mẫu 3: Describe a foreign country you want to visit

Describe a foreign country you want to visit
Describe a foreign country you want to visit

Bài mẫu 4: Describe a favorite restaurant

Describe a favorite restaurant
Describe a favorite restaurant

Bài mẫu 5: Describe your ideal house

Describe your ideal house
Describe your ideal house
Describe your ideal house

Bài mẫu 6: Describe a park

Describe a park
Describe a park
Describe a park

Bài mẫu 7: Describe a historical place

Describe a park
Describe a historical place
Describe a historical place

Bài mẫu 8: Describe a modern place

Describe a modern place
Describe a modern place
Describe a modern place

Bài 9: Describe a wedding

Describe a wedding
Describe a wedding

III. CÁC TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG DẠNG DESCRIBE A PLACE TRONG IELTS SPEAKING PART 2

CÁC TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG DẠNG DESCRIBE A PLACE TRONG IELTS SPEAKING PART 2

1. Từ vựng về A Foreign Country

CÁC TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG DẠNG DESCRIBE A PLACE TRONG IELTS SPEAKING PART 2
CÁC TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG DẠNG DESCRIBE A PLACE TRONG IELTS SPEAKING PART 2

2. Từ vựng về Ideal House

Từ vựng về Ideal House
Từ vựng về Ideal House

3. Từ vựng về a Park

Thông thường câu hỏi đầu tiên của Describe a park luôn là:

 • When you visited it

Có thể tham khảo cách trả lời:

I often �pay a visit to this park with my girlfriend or my colleagues for company or club parties

Ở đây nếu hiện tại thỉnh thoảng mình vẫn hay đi park này thì có thể chia thì hiện tại luôn chứ không nhất thiết phải chia quá khứ như câu hỏi nhé

Describe a park
Describe a park
Describe a park

4. Từ vựng về a Historical Building

 • How it looks like
�Câu này thường dạng place nào cũng sẽ có câu how it looks like nên là mình thủ sẵn cách trả lời luôn
Talking about features of the church, chứ mình không có lặp lại từ look like của đề nữa, bị mất điểm vocabulary
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH LÀM DẠNG IELTS SPEAKING PART 2: DESCRIBE A PLACE / BUILDING

5. Từ vựng về a modern Building

Từ vựng về a modern Building
Từ vựng về a modern Building

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK