CÁCH TRẢ LỜI TOPIC THƯỜNG GẶP IELTS SPEAKING PART 1: ACCOMMODATION / BIRD / CAR & DRIVING / CHILDHOOD ACTIVITY / COLOUR

· Speaking

1. Topic Accommodation

2. Topic Bird

3. Topic Car

Từ vựng Topic Car IELTS IELTS TUTOR đã tổng hợp

4. Topic Colour

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking