Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

(CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

· Speaking

Đừng quên ôn luyện cách trả lời, cũng như chuẩn bị từ vựng cho Part 1, chuyên sâu các Topic Computer / Flower / Email / Collection nhé

Source: IELTS SPEAKING RECENT ACTUAL TESTS & SUGGESTED ANSWERS

1. Câu hỏi khái quát (dạng hỏi đáp)

Dạng phổ biến nhất của mẫu câu hỏi khái quát thường gặp nhất trong IELTS SPEAKING PART 1 là Do you like...?

Ví dụ:

 • Do you like music? 
 • Do you like watching films

Hướng dẫn trả lời tổng quát:

 • Có rất nhiều cách trả lời dạng câu hỏi Do you like...? này tuy nhiên tuyệt đối không trả lời nhát gừng Yes hoặc No mà không đưa bất kì thông tin thì thêm, phải luôn mở rộng câu trả lời của mình ra nhé 
Câu hỏi khái quát (dạng hỏi đáp)

Trong đó tùy vào ý và từ vựng cùng với độ gần gũi với Topic mà mình có thể triển khai câu trả lời của mình ra. Có thể chỉ trả lời Yes rồi sau đó chọn 1 hoặc 2 thông tin (trả lời bằng 2 chữ W bất kì ví dụ như What hoặc Where). Trong trường hợp trúng Topic quen thuộc có thể nêu luôn 5 W nếu đủ thời gian nhé, tuy nhiên phải kết hợp nhuần nhuyễn, không nên ham nói nhiều mà lại ấp úng thì mất điểm về Cohesion nhé

Xét các ví dụ sau:

Ví dụ 1:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Xét ví dụ trên, có thể thấy rõ là câu hỏi Do you like music? các em nên trả lời, triển khai bằng cách trả lời cho các câu hỏi What, Where, When, Who và Why, điều này rất dễ dàng cho các em để tìm thêm ý

Có thể thủ sẵn cho mình những ngữ về tác dụng của âm nhạc để có thể dùng sau này, vì những ngữ này có thể áp dụng trong nhiều tình huống

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Lưu ý:

Hướng dẫn có chỉ các em cách trả lời + 5 W tuy nhiên độ dài của part 1 có hạn em nên em chỉ chọn 2 W thôi trong 5 cái như không gom như này được, và phải trả lời rõ được của mỗi chứ W mới ăn điểm bố cục

Ví dụ:

Yes, Definitely yes, I am a big fan of music, especially pop and techno, and to be honest I can listen to music every time even when I study or do homework. Rồi xuống là nói em là fan black pink hoặc là nói lợi ích của music chứ k có nói hết cả 2 dài dòng quá, 1 trong 2 thôi

Ví dụ 2:

Câu hỏi khái quát (dạng hỏi đáp)

Chỗ câu hỏi why chỉ chọn 1 hoặc 2 ý thôi nhé, người ta chỉ list ra để các em có thể học từ vựng thôi.

Ví dụ 3:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Ví dụ 4:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Ví dụ 5:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Ví dụ 6:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Ví dụ 7:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Ví dụ 8:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Ví dụ 9:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Lưu ý:

Cũng chọn 2 chữ W ra để nói thôi chứ k nói quá dài như này nha mà thường nếu nối các chữ W lại với nhau cho ngắn gọn thì nên làm:

Undoubtedly yes, I really enjoy collecting things in blue because this is my favourite color, and you know what even my room is painted in blue also. Actually, I and my best friend have this collecting hobby in commo, so we always help each other to look / search for new things to complete our collections.

 

Kiểu phải phối hợp vào các câu cho nhuần nhuyễn chứ không phải rắp rắp cứng nhắc mỗi W mỗi câu nha

2. Câu hỏi cụ thể (dạng yêu cầu trình bày quan điểm)

Các câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm là các câu hỏi deep hơn một chút so với câu hỏi khái quát (dạng hỏi đáp), thường câu hỏi dạng hỏi đáp chỉ cần trả lời Yes / No + W (triển khai bằng 5 câu hỏi W), thì câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm đòi hỏi các em phải trả lời sâu hơn 1 tí, đòi hỏi nhiều kiến thức hơn và thường sẽ phải chia sẻ nhiều hơn, có liên quan nhiều đến kiến thức xã hội nữa chứ không phải chỉ về bản thân các em như câu hỏi khái quát dạng hỏi đáp.

Ví dụ: Is there any bird that has a special meaning in your country?

Cách trả lời dễ nhất của dạng câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm là các em NÊU LÍ DO

Qua dạng câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm, các em nên trả lời, với lý do thuyết phục, thỏa được những yêu cầu sau:

 • Lý do có rõ ràng, có ý không?
 • Sau lý do có nêu ví dụ chứng minh cho lý do hay là không 

Trong 1 vài ví dụ sau đây, người ta có thêm những ý như:

 • Giả định của vấn đề 
 • Đề cập mặt đối lập
 • Kết luận cho vấn đề 
Đối với Part 1, tùy vào topic khó hay dễ, thời gian nhiều hay ít mà các em có thể linh động thêm 3 phần này có hoặc không, tuy nhiên không bắt buộc. Tuy nhiên chỗ lý do và example là 2 điểm các em nên có trong bài nói IELTS SPEAKING PART 1 dạng câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm

Ví dụ 1:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Ví dụ 2:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Ví dụ 3:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Ví dụ 4:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)
HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Ví dụ 5:

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH TRẢ LỜI IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP (CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK