CÁCH TRẢ LỜI 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Đừng quên ôn luyện cách trả lời, cũng như chuẩn bị từ vựng cho Part 1, chuyên sâu các Topic Computer / Flower / Email / Collection nhé

Có 2 loại câu hỏi thường gặp nhất trong IELTS SPEAKING PART 1, đó là:

 • Câu hỏi khái quát (dạng hỏi đáp thông thường) 
 • Câu hỏi cụ thể (dạng trình bày quan điểm)
Cùng IELTS TUTOR đi sâu tìm hiểu 2 dạng câu hỏi rất rất thường gặp này!

1. Câu hỏi khái quát (dạng hỏi đáp)

Dạng phổ biến nhất của mẫu câu hỏi khái quát thường gặp nhất trong IELTS SPEAKING PART 1 là Do you like...?

Ví dụ:

 • Do you like music? 
 • Do you like watching films

Hướng dẫn trả lời tổng quát:

 • Tuyệt đối không trả lời nhát gừng Yes hoặc No mà không đưa bất kì thông tin thì thêm, phải luôn mở rộng câu trả lời của mình ra nhé 
 • Đọc kĩ cách mở rộng câu hỏi trong IELTS SPEAKING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn, ưu tiên sử dụng cấu trúc: Main idea >> Supporting idea >> Example 
 • Lưu ý chỉ trả lời tầm 2 hoặc quá lắm là 3 câu trong Part 1 chứ không nên dài dòng, đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về độ dài của Part 1 IELTS SPEAKING 

Cùng IELTS TUTOR xét các ví dụ sau:

Ví dụ 1: Do you like music?

  Yes, Definitely yes, I am a big fan of music, especially pop and techno, and to be honest I can listen to music every time even when I study or do homework.

  • Trả lời đến đây là quá ok về độ dài rồi nên không nên trả lời thêm nữa, nếu muốn trả lời thêm có thể cho thêm ví dụ là thích nghe nhạc của ai, thần tượng của mình là ai là ổn
  • Xét ví dụ trên của IELTS TUTOR có thể thấy rõ là câu hỏi Do you like music? các em nên trả lời, triển khai bằng cách trả lời cho các câu hỏi What, Where, When, Who và Why, điều này rất dễ dàng cho các em để tìm thêm ý

  Tham khảo từ vựng và ideas của topic Music mà IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ

  Ví dụ 2: Do you like watching films?

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ mẫu:

  • Speaking of films, yes, I am a big fan of all types of films, such as comedy, action, romance, sci-fi and especially animation
  • IELTS TUTOR lưu ý: Part 1 chỉ mở rộng 1 hoặc 2 ý thôi nhé, đừng sa đà kể nhiều thì lại quá dài

  Tham khảo từ vựng & ideas topic Film mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

  Ví dụ 3: Do you like dancing?

  Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

  • Yes, I am partial towards dancing simply because it is a way of escaping from daily life routines 

  Từ vựng & ideas topic Dance nhớ đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

  Ví dụ 4: Do you like travelling?

  Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

   Undoubtedly yes, travelling is my most favourite simply because through travelling, I can not only meet different people but also try different food in another culture

   Từ vựng & ideas topic travel đã được IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ

   Ví dụ 5: Do you like doing sports?

   Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

   • Absolutely yes, I am greatly fascinated by all sorts of sport, including badminton, jogging, hiking, cycling and swimming

   Từ vựng & ideas topic sports mà IELTS TUTOR có hướng dẫn

   Ví dụ 6: Do you like reading?

   Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

    • Yes, I love reading books, especially novels, newspapers, magazines and textbooks

    Tham khảo từ vựng & ideas về topic reading & books mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

    Ví dụ 7: Do you like shopping?

    Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

    • Oh, when it comes to shopping, I have to say that I am really a shopaholic. In my spare time, I like to go shopping at a mall, a convenience store, a grocery store, a supermarket, a department store, or go shopping online 

    Từ vựng & ideas topic Shopping mà IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ

    Ví dụ 8: Do you like drawing?

    Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

    • Yes, I used to learn how to draw when I was young, and I believe that painting is a great way to improve my artisitic / aesthetic standards 

    Ví dụ 9: Do you like collecting things?

    Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

     

    • Undoubtedly yes, I really enjoy collecting things in blue because this is my favourite color, and you know what even my room is painted in blue also. Actually, I and my best friend have this collecting hobby in common, so we always help each other to look / search for new things to complete our collections.

    Từ vựng & ideas topic collecting trong IELTS mà IELTS TUTOR có tổng hợp

    2. Câu hỏi cụ thể (dạng yêu cầu trình bày quan điểm)

    • Các câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm là các câu hỏi deep hơn một chút so với câu hỏi khái quát (dạng hỏi đáp), thường câu hỏi dạng hỏi đáp chỉ cần trả lời Yes / No + Triển khai ý (hoặc supporting idea hoặc example, hoặc cả 2 supporting idea + example)
    • Câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm đòi hỏi các em phải trả lời sâu hơn 1 tí, đòi hỏi nhiều kiến thức hơn và thường sẽ phải chia sẻ nhiều hơn, có liên quan nhiều đến kiến thức xã hội nữa chứ không phải chỉ về bản thân các em như câu hỏi khái quát dạng hỏi đáp.

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Is there any bird that has a special meaning in your country?

    Cách trả lời dễ nhất của dạng câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm là các em NÊU LÍ DO

    Qua dạng câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm, các em nên trả lời, với lý do thuyết phục, thỏa được những yêu cầu sau:

    • Lý do có rõ ràng, có ý không?
    • Sau lý do có nêu ví dụ chứng minh cho lý do hay là không 

    Câu hỏi cụ thể vẫn trả lời được bằng công thức của IELTS TUTOR:

    • Main idea >> Supporting idea >> Example 

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Vì part 1 độ dài trả lời tầm 2-3 câu, tốt nhất là 2 câu nên sẽ linh động hoặc có supporting idea hoặc example, chỉ trong trường hợp nào có quá nhiều ý thì mới nêu cả Supporting idea + Example 
    • Thực chất dạng câu hỏi này sẽ giống với dạng câu hỏi về quan điểm trong Part 3 IELTS SPEAKING, cách trả lời giống nhau, chỉ khác là part 3 sẽ trả lời đầy đủ Supporting idea + example hoặc có thể là cho 2 supporting ideas hoặc 2 examples 

    Ví dụ 1: Are computers important to you?

    Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Main idea: Yes, computers are extremely necessary in my daily life, just like eating and sleeping
    • Supporting idea: This is because computers allows me to get access to my online social networks like Facebook or Twitter in order not to lose connect with most of my friends and classmates

    Học thêm về từ vựng & ideas topic Computer mà IELTS TUTOR đã tổng hợp

    Ví dụ 2: Do you prefer swimming in the sea or in a swimming pool?

    IELTS TUTOR lưu ý:

    • Câu trả lời này nếu bạn nào đã học qua IELTS SPEAKING PART 3 của IELTS TUTOR sẽ biết là giống với dạng đòi hỏi sự Lựa chọn, cách trả lời cũng sẽ tương tự, tuy nhiên trong Part 1 chỉ cần nêu ngắn gọn supporting idea hoặc example là ổn, không cần phải diễn giải dài dòng như Part 3 

    Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

    • Main idea: Personally speaking, I would rather swim in a swimming pool than in the sea 
    • Supporting idea: simply because swimming in a pool is much safer than swimming in the sea 
    • Example (lưu ý là IELTS TUTOR thích topic này nên có ý để trả lời dài, nếu không có ý có thể bỏ luôn phần example này độ dài ngắn gọn cho part 1): For example, if I swim in the sea, I may face great danger like coming across a shark or even drowning

    Ví dụ 3: Do you like watching films at home or in the cinema?

    Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

    • Main idea: Mostly, I have a fancy for watching films at home
    • Supporting idea: mainly because it is inexpensive, and besides, I could rewind and pause at any time

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK