CÔNG THỨC TRẢ LỜI CHUNG IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Bên cạnh cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), IELTS TUTOR hướng dẫn CÔNG THỨC TRẢ LỜI CHUNG IELTS SPEAKING PART 1

I. Công thức chung IELTS SPEAKING PART 1

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dù trả lời theo câu hỏi Yes No question hay câu hỏi về quan điểm cũng sẽ dựa trên nền tảng bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example 

II. Câu hỏi Yes - No question

1. Giới thiệu chung

Dạng phổ biến nhất của mẫu câu hỏi Yes - No question thường gặp nhất trong IELTS SPEAKING PART 1 là Do you like...?

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Do you like music? 
 • Do you like watching films

2. Cách trả lời tổng quát

IELTS TUTOR hướng dẫn hướng dẫn trả lời tổng quát:

 • Tuyệt đối không trả lời nhát gừng Yes hoặc No mà không đưa bất kì thông tin thì thêm, phải luôn mở rộng câu trả lời của mình ra nhé 
 • Đọc kĩ cách mở rộng câu hỏi trong IELTS SPEAKING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn, ưu tiên sử dụng cấu trúc: Main idea >> Supporting idea >> Example 
 • Lưu ý chỉ trả lời tầm 2 hoặc quá lắm là 3 câu trong Part 1 chứ không nên dài dòng, đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về độ dài của Part 1 IELTS SPEAKING 

3. Xét ví dụ

Cùng IELTS TUTOR xét các ví dụ sau:

Ví dụ 1: Do you like music?

 • Yes, Definitely yes, I am a big fan of music, especially pop and techno, and to be honest I can listen to music every time even when I study or do homework.
  • IELTS TUTOR lưu ý:
   • Trả lời đến đây là quá ok về độ dài rồi nên không nên trả lời thêm nữa, nếu muốn trả lời thêm có thể cho thêm ví dụ là thích nghe nhạc của ai, thần tượng của mình là ai là ổn
   • Xét ví dụ trên của IELTS TUTOR có thể thấy rõ là câu hỏi Do you like music? thí sinh nên trả lời, triển khai bằng cách trả lời cho các câu hỏi What, Where, When, Who và Why, điều này rất dễ dàng cho các em để tìm thêm ý

Tham khảo từ vựng và ideas của topic Music mà IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ

Ví dụ 2: Do you like watching films?

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ mẫu:

 • Speaking of films, yes, I am a big fan of all types of films, such as comedy, action, romance, sci-fi and especially animation
  • IELTS TUTOR lưu ý: 
   • Part 1 chỉ mở rộng 1 hoặc 2 ý thôi nhé, đừng sa đà kể nhiều thì lại quá dài

Tham khảo từ vựng & ideas topic Film mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

Ví dụ 3: Do you like dancing?

Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

 • Yes, I am partial towards dancing simply because it is a way of escaping from daily life routines 

Từ vựng & ideas topic Dance nhớ đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

Ví dụ 4: Do you like travelling?

Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

  • Undoubtedly yes, travelling is my most favourite simply because through travelling, I can not only meet different people but also try different food in another culture

  Từ vựng & ideas topic travel đã được IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ

  Ví dụ 5: Do you like doing sports?

  Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

  • Absolutely yes, I am greatly fascinated by all sorts of sport, including badminton, jogging, hiking, cycling and swimming

  Từ vựng & ideas topic sports mà IELTS TUTOR có hướng dẫn

  Ví dụ 6: Do you like reading?

  Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

   • Yes, I love reading books, especially novels, newspapers, magazines and textbooks

   Tham khảo từ vựng & ideas về topic reading & books mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

   Ví dụ 7: Do you like shopping?

   Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

   • Oh, when it comes to shopping, I have to say that I am really a shopaholic. In my spare time, I like to go shopping at a mall, a convenience store, a grocery store, a supermarket, a department store, or go shopping online 

   Từ vựng & ideas topic Shopping mà IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ

   Ví dụ 8: Do you like drawing?

   Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

   • Yes, I used to learn how to draw when I was young, and I believe that painting is a great way to improve my artisitic / aesthetic standards 

   Ví dụ 9: Do you like collecting things?

   Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

    

   • Undoubtedly yes, I really enjoy collecting things in blue because this is my favourite color, and you know what even my room is painted in blue also. Actually, I and my best friend have this collecting hobby in common, so we always help each other to look / search for new things to complete our collections.

   Từ vựng & ideas topic collecting trong IELTS mà IELTS TUTOR có tổng hợp

   Ví dụ 10: Is there any bird that has a special meaning in your country?

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Cách trả lời dễ nhất của dạng câu hỏi cụ thể có trình bày quan điểm là thí sinh NÊU LÍ DO theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example 
   • Vì part 1 độ dài trả lời tầm 2-3 câu, tốt nhất là 2 câu nên sẽ linh động hoặc có supporting idea hoặc example, chỉ trong trường hợp nào có quá nhiều ý thì mới nêu cả Supporting idea + Example 

   Ví dụ 11: Are computers important to you?

   Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Main idea: Yes, computers are extremely necessary in my daily life, just like eating and sleeping
   • Supporting idea: This is because computers allows me to get access to my online social networks like Facebook or Twitter in order not to lose connect with most of my friends and classmates

   Học thêm về từ vựng & ideas topic Computer mà IELTS TUTOR đã tổng hợp

   Ví dụ 12: Do you prefer swimming in the sea or in a swimming pool?

   Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

   • Main idea: Personally speaking, I would rather swim in a swimming pool than in the sea 
   • Supporting idea: simply because swimming in a pool is much safer than swimming in the sea 
   • Example (lưu ý là IELTS TUTOR thích topic này nên có ý để trả lời dài, nếu không có ý có thể bỏ luôn phần example này độ dài ngắn gọn cho part 1): For example, if I swim in the sea, I may face great danger like coming across a shark or even drowning

   Ví dụ 13: Do you like watching films at home or in the cinema?

   Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

   • Main idea: Mostly, I have a fancy for watching films at home
   • Supporting idea: mainly because it is inexpensive, and besides, I could rewind and pause at any time

   III. Câu hỏi WH-questions

   1. Giới thiệu chung

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Các câu hỏi với WH-questions là các câu hỏi deep hơn một chút so với câu hỏi yes no question, thường câu hỏi dạng hỏi đáp chỉ cần trả lời Yes / No + Triển khai ý (hoặc supporting idea hoặc example, hoặc cả supporting idea + example)
   • Câu hỏi WH-questions đòi hỏi thí sinh phải trả lời sâu hơn 1 tí, đòi hỏi nhiều kiến thức hơn và thường sẽ phải chia sẻ nhiều hơn, có liên quan nhiều đến kiến thức xã hội nữa chứ không phải chỉ về bản thân thí sinh như câu hỏi yes no questions 

   2. Cách trả lời tổng quát

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Vẫn trên nền tảng bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example 

   3. Ví dụ

   3.1. What do you do on an average day?/What is your normal daily routine?

   Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

   • Main idea: Well, usually I wake up around 8am
   • Supporting idea: Then, I normally ride my bike to school, and before class starts, I often meet up with my classmates in the corridor, and we gossip a bit about life and school 
   • Example: 

   3.2. What do you like to do in your spare time?

   Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

   • Main idea: Well, I have lots of hobbies I like to do in my spare time 
   • Supporting idea: In fact, I am very interested in studying English, and I am quite into movies - sometimes, I combine these two interests by watching British or American films 
   • Example: 

   3.3. What do you dislike about parties?

   Cùng IELTS TUTOR xét câu trả lời:

   • Main idea: I am not keen on meeting lots of new people at parties
   • Supporting idea: 
    • If there are too many strangers at a party, I find myself having the same conversation again and again: Where are you from? or What is your job
    • I can't stand repeating myself, and this kind of conversation is very superficial simply because you don't really get to know the person at all 
   • Example: 

   3.4. What are the most popular kinds of restaurants in Vietnam?

   IV. Các câu trả lời mẫu

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE