CÁCH TRẢ LỜI 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP IELTS SPEAKING PART 1

· Speaking

Đừng quên ôn luyện cách trả lời, cũng như chuẩn bị từ vựng cho Part 1, chuyên sâu các Topic Computer / Flower / Email / Collection nhé

Có 2 loại câu hỏi thường gặp nhất trong IELTS SPEAKING PART 1, đó là:

  • Câu hỏi khái quát (dạng hỏi đáp thông thường) 
  • Câu hỏi cụ thể (dạng trình bày quan điểm)
Cùng IELTS TUTOR đi sâu tìm hiểu 2 dạng câu hỏi rất rất thường gặp này!

1. Câu hỏi khái quát (dạng hỏi đáp)

Dạng phổ biến nhất của mẫu câu hỏi khái quát thường gặp nhất trong IELTS SPEAKING PART 1 là Do you like...?

Ví dụ:

  • Do you like music? 
  • Do you like watching films

Hướng dẫn trả lời tổng quát:

  • Tuyệt đối không trả lời nhát gừng Yes hoặc No mà không đưa bất kì thông tin thì thêm, phải luôn mở rộng câu trả lời của mình ra nhé 
  • Đọc kĩ cách mở rộng câu hỏi trong IELTS SPEAKING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn, ưu tiên sử dụng cấu trúc: Main idea >> Supporting idea >> Example 
  • Lưu ý chỉ trả lời tầm 2 hoặc quá lắm là 3 câu trong Part 1 chứ không nên dài dòng, đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về độ dài của Part 1 IELTS SPEAKING 

Cùng IELTS TUTOR xét các ví dụ sau:

Ví dụ 1: Do you like music?