Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020

[Audio+Transcript]

· Speaking,Homepage

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm bài sửa chi tiết của Part 1 IELTS SPEAKING của học sinh đi thi thật ngày 4/8/2020 nhé

1. CÂU HỎI PART 1 IELTS SPEAKING 4/8/2020

  1. Do you work or study?

  2. Have you changed your job?
  3. Is there any nice view near your place?
  4. Have you seen any good view? 
  5. What is it?
  6. Did you take a photo of a good view? 
  7. why?

Có thể thấy câu hỏi Part 1 bạn này gặp chủ yếu thuộc topic Photography, việc trang bị thêm từ vựng và cấu trúc của topic photography / picture này là rất quan trọng

2. BÀI SỬA CHI TIẾT PART 1 IELTS SPEAKING 4/8/2020

Nhận xét:

  • Về bố cục và độ dài câu trả lời là khá ổn
  • Từ vựng về topic chưa được dùng triệt để lắm
  • Phát âm hay thêm những âm phụ vào, làm bài không được fluently lắm 

2.1. Audio bài làm part 1 của HS

Audio cho 7 câu trả lời trong Part 1, có thể được download từng câu ở đây nhé

2.2. Transcript bài làm part 1 của HS được sửa chi tiết

Sau đây là bài sửa chi tiết từng lỗi phát âm của giáo viên IELTS TUTOR, các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE cách học sẽ là như vậy luôn nhé, để thấy được từng lỗi sai để cải thiện

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK