Phân tích đề"Many companies nowadays sponsor sport as a way of advertising themselves. Some people think that it is good for the world of sport. Others say there are disadvantages. Discuss both view and give opinion(ĐỀ THI 22/8/2020) HS IELTS TUTOR đạt 6.5 IELTS WRITING

· Writing,Homepage

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ những vậy dụng em được mang khi đi thi IELTS, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé

1. Phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2 Việt Nam, ngày thi 22/8/2020

Đề bài:

Many companies nowadays sponsor sport as a way of advertising themselves. Some people think that it is good for the world of sport. Others say there are disadvantages. Discuss both view and give opinion

  • Đề này rõ ràng, không khó, không đánh đố
  • Nếu đã ôn qua về topic Sports thì hoàn toàn làm được
  • Dạng Discuss both views & give your opinion là dạng rất thường được ra thi 

2. Bài viết được IELTS TUTOR chấm kĩ của học sinh IELTS TUTOR đi thi ngày này

2.1. Nhận xét

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bài này task response đúng, ideas tạm được, bố cục khá được, nhưng lỗi nặng nhất là do không đủ từ vì viết thiếu ví dụ và không triển khai 2 main ideas cho body 1

2.2. Download bài sửa được chấm kĩ

Có sẵn file word để em dễ dàng nghiên cứu nhé

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE