Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh phân tích và sửa bài kĩ đề thi IELTS SPEAKING PART 1, ngày 4/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm em cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

I. Chú ý trong phân chia bố cục 2 đoạn thân bài các loại biểu đồ IELTS WRITING TASK 1

1. Cách nhận biết từng dạng biểu đồ trong Task 1 IELTS WRITING

2. Các dạng biểu đồ thường gặp:

 • Line graph
 • Bar chart
 • Pie chart
 • Table
 • Mixed (kết hợp nhiều biểu đồ với nhau)
 • Map
 • Process

Lưu ý là Bar chart, pie chart & Table có 2 loại:

 • Có ngày tháng
 • Không có ngày tháng

3. Các điểm cần lưu ý

 • Chú ý nhóm những đối tượng có những đặc điểm chung lại thành 1 nhóm
 • Biểu đồ bar graph, pie chart, table nếu có ngày tháng thì phải dùng ngôn ngữ như line graph (chỉ xu hướng)
 • Biểu đồ bar graph, pie chart, table nếu KHÔNG có ngày tháng thì phải dùng ngôn ngữ SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU
 • Dạng mixed thì cứ mỗi body 1 biểu đồ
 • Dạng Map coi như dạng mixed, mỗi năm một body, năm thứ 2 thường là nêu sự khác biệt so với năm số 1
 • Dạng process cũng phải tách thành 2 đoạn thân bài, chia công đoạn ra làm 2
 • Làm bài luôn chú ý chủ ngữ của bài là gì, tránh sai dây chuyền paraphrase sai cả bài
 • Đơn vị của bài là gì, number hay percentage, rất dễ sai cả bài
 • Cố gắng lập ngắn gọn dàn bài ghi rõ cách chia thì, nếu năm quá khứ chia thì quá khứ để khỏi sai
 • Chọn lọc số liệu thích hợp để nêu vào bài, không phải đề cho bao nhiêu số liệu bê hết vào thì sẽ rất dài, không kịp giờ 
 • Câu Overall trong Task 1 rất quan trọng, nên tránh viết sơ sài, nên viết 2 câu
 • Tránh viết lan man trong thân bài Task 1, đã vào thân bài thì viết trực tiếp, luôn phải có số liệu

II. Bài tập xác định phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Ví dụ 1:

The chart below shows the average cost of monthly contract for four different mobile (cell phones) in a European country from January to September 2002, measured in euro.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Các em học sinh IELTS TUTOR lưu ý là sẽ làm tương tự như này cho 11 bài tập phía sau:

 • Dạng line 
 • Chủ ngữ của bài: the average cost of monthly contract for four different mobile (cell phones)
 • Đơn vị của bài: euro
 • Chia thì: simple past (năm 2002)
 • Cách viết
  • Overall:  
   • Nhìn chung là tăng, chỉ có Sim TX là cuối giai đoạn giảm
   • Alpha tháng 1 cost thấp nhất, cuối giai đoạn có cost cao nhất 
  • Body 1: Viết về Domo & Alpha
  • Body 2: Viết về Lex & Sim TX

Ví dụ 2:

The charts below show the percentage of people aged 23-65 in different occupations in one UK town (Ashby) and in the UK as a whole in 2008.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1
 • Dạng pie (xem như mixed, mỗi body 1 biểu đồ)
 • Chủ ngữ của bài: the percentage of people aged 23-65 in different occupations 
 • Đơn vị của bài: %
 • Chia thì: simple past (năm 2008)
 • Cách viết
  • Overall: viết 2 câu - mỗi biểu đồ 1 câu overall 
   • Ashby
   • The UK

Hoặc Overall bài này có thể chia là: trong khi ở Ashby personal service là cao nhất thì ở the UK thất nghiệp là nhiều nhất, thấp nhất ở Ashby là technical work thì ở the UK office work là thấp nhất

 • Body 1: Viết về Ashby
 • Body 2: Viết về The UK

11 đề em cần xác định

 • Dạng gì (ví dụ dạng mixed thì ghi rõ mixed (table + bar); nếu bar pie table có năm tháng thì ghi rõ là có năm tháng, không có năm tháng ghi rõ không có năm tháng)
 • Chủ ngữ của bài 
 • Đơn vị của bài 
 • Chia thì gì, vì sao (nhớ giải thích kĩ vì sao, quan trọng)
 • Câu Overall (nêu ngắn gọn hướng viết sao thôi, không viết cụ thể ra)
 • Bố cục cách viết 2 đoạn thân bài (nêu ngắn gọn từng body sẽ viết cái gì thôi, không viết cụ thể ra)
Làm theo mẫu của 2 bài ví dụ phía trên nhé!

Bài tập 1:

The table shows the number of employees and factories producing silk in England and Wales between 1851 and 1901

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Bài tập 2:

The diagram below shows how orange juice is produced.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Bài tập 3:

The bar shows the percentage of people going to cinemas in one European country on different days.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Bài tập 4:

The pictures show information about average income and spending on food and clothes by an average family in a city in the UK.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Bài tập 5:

The pie charts show the results of a survey conducted by a university on the opinions of full-time and part-time students about its services

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Bài tập 6:

The chart below shows the number of passengers who used public transport in Somewhere town from 2012 to 2015.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Bài tập 7:

The bar chart below shows the number of houses built per year in two cities, Derby and Nottingham, between 2000 and 2009.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Bài tập 8:

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Bài tập 9

glass recycling

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Bài tập 10

The chart show fresh fruit exports in 2010.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Bài tập 11

The tables below give information about the temperatures and hours of daylight in two cities during the same weekend in May 2007.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK