Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh phân tích và sửa bài kĩ đề thi IELTS SPEAKING PART 1, ngày 4/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm em cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

I. Chú ý trong phân chia bố cục 2 đoạn thân bài các loại biểu đồ IELTS WRITING TASK 1

1. Cách nhận biết từng dạng biểu đồ trong Task 1 IELTS WRITING

2. Các dạng biểu đồ thường gặp:

 • Line graph
 • Bar chart
 • Pie chart
 • Table
 • Mixed (kết hợp nhiều biểu đồ với nhau)
 • Map
 • Process

Lưu ý là Bar chart, pie chart & Table có 2 loại:

 • Có ngày tháng
 • Không có ngày tháng

3. Các điểm cần lưu ý

 • Chú ý nhóm những đối tượng có những đặc điểm chung lại thành 1 nhóm
 • Biểu đồ bar graph, pie chart, table nếu có ngày tháng thì phải dùng ngôn ngữ như line graph (chỉ xu hướng)
 • Biểu đồ bar graph, pie chart, table nếu KHÔNG có ngày tháng thì phải dùng ngôn ngữ SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU
 • Dạng mixed thì cứ mỗi body 1 biểu đồ
 • Dạng Map coi như dạng mixed, mỗi năm một body, năm thứ 2 thường là nêu sự khác biệt so với năm số 1
 • Dạng process cũng phải tách thành 2 đoạn thân bài, chia công đoạn ra làm 2
 • Làm bài luôn chú ý chủ ngữ của bài là gì, tránh sai dây chuyền paraphrase sai cả bài
 • Đơn vị của bài là gì, number hay percentage, rất dễ sai cả bài
 • Cố gắng lập ngắn gọn dàn bài ghi rõ cách chia thì, nếu năm quá khứ chia thì quá khứ để khỏi sai
 • Chọn lọc số liệu thích hợp để nêu vào bài, không phải đề cho bao nhiêu số liệu bê hết vào thì sẽ rất dài, không kịp giờ 
 • Câu Overall trong Task 1 rất quan trọng, nên tránh viết sơ sài, nên viết 2 câu
 • Tránh viết lan man trong thân bài Task 1, đã vào thân bài thì viết trực tiếp, luôn phải có số liệu

II. Bài tập xác định phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Ví dụ 1:

The chart below shows the average cost of monthly contract for four different mobile (cell phones) in a European country from January to September 2002, measured in euro.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1

Các em học sinh IELTS TUTOR lưu ý là sẽ làm tương tự như này cho 11 bài tập phía sau:

 • Dạng line 
 • Chủ ngữ của bài: the average cost of monthly contract for four different mobile (cell phones)
 • Đơn vị của bài: euro
 • Chia thì: simple past (năm 2002)
 • Cách viết
  • Overall:  
   • Nhìn chung là tăng, chỉ có Sim TX là cuối giai đoạn giảm
   • Alpha tháng 1 cost thấp nhất, cuối giai đoạn có cost cao nhất 
  • Body 1: Viết về Domo & Alpha
  • Body 2: Viết về Lex & Sim TX

Ví dụ 2:

The charts below show the percentage of people aged 23-65 in different occupations in one UK town (Ashby) and in the UK as a whole in 2008.

Hướng dẫn cách phân chia bố cục 2 đoạn thân bài IELTS WRITING TASK 1
 • Dạng pie (xem như mixed, mỗi body 1 biểu đồ)
 • Chủ ngữ của bài: the percentage of people aged 23-65 in different occupations 
 • Đơn vị của bài: %
 • Chia thì: simple past (năm 2008)
 • Cách viết
  • Overall: viết 2 câu - mỗi biểu đồ 1 câu overall 
   • Ashby