Phân tích&Bài Sửa HS đạt 7.0"The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1

· Writing,Homepage

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích bài essay về "The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost)

Phân tích bài essay về "Produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1

II. Cách làm dạng process

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với dạng process có rất nhiều cách để phân bố bố cục thành 2 đoạn thân bài, như ở bài mẫu này của IELTS TUTOR có thể phân đoạn bố cục như sau:
    • Body 1: bước 1+2: mô tả plastic container như thế nào sau đó bắt đầu chứa waste vào được phân Theo từng lớp như thế nào   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "waste" tiếng anh
    • Body 2: bước 3+4+5: đổ nitrogen & hot water vào sau đó đun lên rồi sau 6 months thì ra làm sao 
  • Chú ý là có rất nhiều cách để phân bố bố cục thân bài của dạng process tuỳ theo cách hiểu của từng người nhé 

IV. Bài sửa HS đi thi đạt 7.0

Có thể download bản word bài viết của bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0