Cách Viết Dạng Process Trong IELTS Writing Task 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn các em rất kĩ cách phân biệt UNLIKE, UNLIKELY, ALIKE VÀ LIKE trong Tiếng Anh, IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ về cách làm dạng bài process nhé. Dạng bài Process & Diagram rất hay được ra thi trong IELTS Writing!

I. HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT DẠNG PROCESS IELTS WRITING TASK 1 (ACADEMIC)

1. Cách chia thì trong dạng Process

 • Với dạng process thường thời gian không được chỉ ra trong bài -> sử dụng hiện tại đơn

2. Nên dùng chủ động hay bị động trong dạng Process?

 • Với natural process thì thể chủ động được dùng chủ yếu, ngược lại với manufacturing process thì dùng thể bị động
 • Đọc kĩ về 2 dạng thường gặp nhất của Process (natural và manufacturing) được IELTS TUTOR hướng dẫn phía dưới 

3. Process có tổng cộng bao nhiêu dạng?

3.1. Dạng 1: Quá trình sản xuất – Manufacturing process

IELTS TUTOR giải thích:

 • Đây là dạng Process về một quá trình sản xuất nhân tạo, một quy trình sản xuất một thứ gì đó, có thể là sản xuất cà phê, sản xuất xi măng, quá trình lọc nước, …
process-ielts-writing-task1

3.2. Dạng 2: Một quá trình tự nhiên – Natural process

IELTS TUTOR giải thích:

 • Ngược lại với quá trình nhân tạo có sự can thiệp của yếu tố bên ngoài, trong quá trình tự nhiên, cá thể tự phát triển và vận động (ví dụ như quy trình tạo ra mưa, sự tiến hoá của con vật...)
 • Do đó sử dụng các cấu trúc ở thể chủ động để miêu tả (hãy đọc lại về cách chia chủ động hay bị động mà IELTS TUTOR có hướng dẫn ở trên)
process-ielts-writing-task1

3.3. Dạng 3: Dạng bài mô tả Object

Cách viết dạng mô tả Object IELTS WRITING TASK 1

IELTS TUTOR có hướng dẫn Cách viết dạng mô tả Object nhớ đọc kĩ nhé

4. Cách viết bài Process

4.1. INTRODUCTION

 • Viết bằng cách paraphrase lại câu của đề bài 
 • Có thể sử dụng cấu trúc sau:
  • The chart/diagram (shows/describes/illustrates) how +clause
  • The production of……………..
  • The process of producing/ making………………
  • How………….is produced/ made.
  • How to produce/ make…………

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The diagram shows how fresh apple is canned

4.2. OVERVIEW

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chỉ ra có bao nhiêu giai đoạn trong process ?
  • Giới thiệu ngắn gọn bước bắt đầu và kết thúc của process, không kể lể dài dòng để dành việc viết cụ thể các bước cho phần thân bài.
 • Nếu đề cho 2 bức tranh cho bài process thì coi như đó là dạng mixed, mỗi body thân bài dành để mô tả cho 1 bức tranh
 • Có thể sử dụng cấu trúc sau:
  • There are ....main stages (steps) in the process/in the process of producing...,beginning with...and ending with...
  • The …………………….involves ………………….main steps/ stages beginning with………………and finishing with…………………..
  • Thiis flow chart provides an overview of 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There are five main steps in the process of producing milk, meanwhile only three stages are required to store it after that.
 • In general, the process includes a series of stages like a natural circle (1 vòng tròn tự nhiên)/ a life cycle of…………..(một vòng đời của 1 con vật nào đó), but involves……………..main steps which begins with……………………..and finishes with…………………….

4.3. THÂN BÀI

 • 2 khổ thân bài mô tả chi tiết từng bước của process.
  • Xem cả process từ đầu đến giữa viết cho khổ 1, từ giai đoạn giữa đến cuối viết cho khổ 2.

5. Lưu ý chung cho một bài Process

  • Phải đề cập đến những thay đổi quan trọng trong quy trình
  • Nếu thiếu chữ thì không bỏ sót các bước, tuy nhiên nếu bài dài quá có thể gộp các bước để viết
  • Khi đọc process, cần chú ý và khoanh tròn các động từ hoặc những key words có thể biến đổi thành các dạng khác nhau của động từ
   • IELTS TUTOR lấy ví dụ đề cho động từ thì có thể biến đối thành bị động, hoặc danh từ. 
  • Không nên thể hiện quan điểm cá nhân trong bài Task 1 

  II. Cấu trúc nên dùng trong dạng Process

  • S + tobe + V-ed (bị động)

  Ví dụ: At the beginning of the process, clay is dug from the ground.

  • Being + V-ed (mệnh đề quan hệ rút gọn với thể bị động)

  Ví dụ: After being washed, the tomatoes are moved to the grilling stage.

  Ví dụ: After that, the ground, frozen liquid is dried in a vacuum so that the water evaporates, leaving the coffee granules

  • Rút gọn khi 2 câu chung chủ ngữ 
  Ví dụ: Having mixed the pulp by hand, he uses a rolling pin to flatten the pulp
  Having been poured into a shallow tray with some water, the pulp is then mixed by hand

  III. TỪ VỰNG THƯỜNG DÙNG DẠNG PROCESS

  1. Từ vựng mô tả quy trình

  Các từ vựng được IELTS TUTOR xếp theo thứ tự Bắt đầu > Tiếp theo > Diễn ra cùng lúc > Kết thúc của một process

  1.1. Bắt đầu process:

   • To begin with,
   • First of all,
   • In the first step,
   • The first step in the process is
   • The first stage in the process is
   • At the first stage of ....

   Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   •  At the first stage of the paper-recycling process, recycled paper is collected 

   1.2. Các steps tiếp theo:

   • Following that / followed by / At the following stage
    • Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:
     • At the following stage, the pulp is poured into a shallow tray and some water is also added. This is followed by a hand-mixing process
   • The second stage is that…
   • In the next/ subsequent step,
   • …… followed by…..
   • After that, / After
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:
     • Some water is added and the mixture is soaked for an hour. After that, the mixture is beaten for about 45 seconds until a pulp is formed 
     • After being soaked for an hour, the mixture is beaten....
   • Before
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:
     • Before being beaten for about 45 seconds to form a pulp, the mixture is left for an hour
   • Subsequent steps
   • Subsequently,
    •  

    • IELTS TUTOR xét ví dụ:
     • The mixture is soaked for an hour. Subsequently, the mixture is beaten for about 45 seconds until a pulp is formed 
     • At the subsequent stage of the process, the mixture is soaked for an hour 

   Lưu ý: Subsequently là trạng từ, nên nhớ học thêm về cách dùng Trạng từ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé

   • The process continue with...
   • The next step is
   • Then
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:
     • Then, some water is added and the mixture is left for an hour 
   • Once 
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:
     • The mixture is beaten for about 45 seconds and a pulp is formed afterwards. Once it is ready, the pulp is poured into a shallow tra

   1.3. Các steps diễn ra cùng lúc:

   • While
    • IELTS TUTOR xét ví dụ:
     • While the mixture of sand and soda is being heated, some other chemicals are added to create various colours
   • At the same time,
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The mixture of sand and soda is heated. At the same time, some other chemicals are added to create various colours
   • Simultaneously,
   • During 
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: During its entire life cycle, salmon have lived in both freshwater and saltwater
   •  , Thereby
    • IELTS TUTOR xét ví dụ: The rolling pin is used to flatten the pulp, thereby forcing out any excessive water

   , thereby ving là cách rút gọn mệnh đề quan hệ mà IELTS TUTOR đã có hướng dẫn rất kĩ

   1.4. Kết thúc process:

   • Finally,
   • The last/ final process / step is that…
   • The process finishes with ...
   • The process concludes with ...

   1.5. Cách diễn tả sự lặp lại của quy trình

   IELTS TUTOR khuyên nên học các cấu trúc sau:

   • The whole process is a cycle which can be divided into 3 main stages
   • At this point, a cycle has been completed and a new cycle will begin 

   2. Các từ vựng dùng trong dạng Natural Process

   3. Các từ vựng dạng Manufacturing process

   IV. Bài viết dạng Process của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

   1. Bài viết dạng Natural process của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

   Cách Viết Dạng Process Trong IELTS Writing Task 1

   2. Bài viết dạng Manufacturing process của HS IELTS TUTOR được sửa kĩ

   Cách Viết Dạng Process Trong IELTS Writing Task 1

   V. Các đề bài process thường gặp trong IELTS

   Sau đây là các đề thường gặp của dạng Process, cùng xem qua với IELTS TUTOR để nắm các dạng nhé

   Bài 1

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts

   Bài 2

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts

   Bài 3

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts

   Bài 4

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts

   Bài 5

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts

   Bài 6

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts

   Bài 7

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts

   Bài 8

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1

   Bài 9

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1

   Bài 10

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1

   Bài 11

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1

   Bài 12

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1

   Bài 13

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1

   Bài 14

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1

   Bài 15

   Hướng Dẫn Cách Viết Dạng Process Trong IELTS Writing Từ A đến Z [Đầy Đủ Nhất!]
   Hướng Dẫn Cách Viết Dạng Process Trong IELTS Writing Từ A đến Z [Đầy Đủ Nhất!]

   Bài 16

   Hướng Dẫn Cách Viết Dạng Process Trong IELTS Writing Từ A đến Z [Đầy Đủ Nhất!]
   Hướng Dẫn Cách Viết Dạng Process Trong IELTS Writing Từ A đến Z [Đầy Đủ Nhất!]

   Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK