Return to site

Hướng Dẫn Cách Viết Dạng Process Trong IELTS Writing Từ A đến Z [Đầy Đủ Nhất!]

Dạng bài Process & Diagram rất hay được ra thi trong IELTS Writing!

· Writing,Vocabulary - Grammar

1. Các dạng bài Process?

Dạng 1: Quá trình sản xuất – Manufacturing process

Đây là dạng Process về một quá trình sản xuất nhân tạo, một quy trình sản xuất một thứ gì đó, có thể là sản xuất cà phê, sản xuất xi măng, quá trình lọc nước, …

process-ielts-writing-task1
Dạng 2: Một quá trình tự nhiên – Natural process

Ngược lại với quá trình nhân tạo có sự can thiệp của yếu tố bên ngoài, trong quá trình tự nhiên, cá thể tự phát triển và vận động, do đó sử dụng các cấu trúc ở thể chủ động để miêu tả.

process-ielts-writing-task1

2. Cách viết bài Process

a. Xác định bước đầu và bước cuối của một quy trình b. Xác định số bước trong quy trình

Các bạn sẽ phải biết cách chọn lọc thông tin, đưa vào những bước cần thiết & hợp lí nhất

c. Lưu ý chung cho một bài Process

 • Xác định số bước phù hợp trong 1 bài dài 150 từ
 • Không bỏ sót các bước nào, có thể gộp các bước để viết
 • Thì của động từ thường là hiện tại đơn. Sử dụng câu chủ động hay bị động cho phù hợp. Với natural process thì thể chủ động được dùng chủ yếu, ngược lại với manufacturing process thì dùng thể bị động.
 • Khi đọc process, cần chú ý và khoanh tròn các động từ hoặc những key words có thể biến đổi thành các dạng khác nhau của động từ, ví dụ đề cho động từ thì có thể biến đối thành bị động, hoặc danh từ 

3. Các cấu trúc nên dùng trong dạng Process

+S + tobe + V-ed (bị động)

Ví dụ: At the beginning of the process, clay is dug from the ground.

+ Being + V-ed (mệnh đề quan hệ rút gọn với thể bị động)

Ví dụ: After being washed, the tomatoes are moved to the grilling stage.

+ V-ing (khi nói đến thao tác)

Ví dụ: After that, the ground, frozen liquid is dried in a vacuum so that the water evaporates, leaving the coffee granules

4. Một số câu mẫu khi viết bài writing task 1: Process

  Viết câu Introduction
  • The production of……………..
  • The process of producing/ making………………
  • How………….is produced/ made.
  • How to produce/ make…………

  Để viết câu overview, nên nói process có bao nhiêu bước, bắt đầu bằng gì và kết thúc bằng gì. Lưu ý là chỉ giới thiệu ngắn gọn bước bắt đầu và kết thúc của process, không kể lể dài dòng để dành việc viết cụ thể các bước cho phần thân bài.

  • There are………………..main steps/ stages in…………………..
  • The …………………….involves ………………….main steps/ stages beginning with………………and finishing with…………………..

  Nếu có 2 bức tranh chỉ 2 process thì cần giới thiệu mỗi process có bao nhiêu bước, viết trong 1 câu, dùng các từ nối như meanwhile/ while/…

  Eg: There are five main steps in the process of producing milk, meanwhile only three stages are required to store it after that.

  1. Nếu là natural process và như một vòng tuần hoàn, ta có thể viết câu overview như: In general, the process includes a series of stages like a natural circle (1 vòng tròn tự nhiên)/ a life cycle of…………..(một vòng đời của 1 con vật nào đó), but involves……………..main steps which begins with……………………..and finishes with…………………….
   

  5. Từ vựng cần dùng khi viết bài writing task 1: Process

   Bắt đầu process:

   +. To begin with,

   +. First of all,

   +. In the first step,

   • Các steps tiếp theo:

   +. Following that,

   +. The second stage is that…

   +. In the next/ subsequent step,

   +…… followed by…..

   +. After that,

   • Các steps diễn ra cùng lúc:

   +. At the same time,

   +. Simultaneously,

   • Kết thúc process:

   +. Finally,

   +. The last/ final process is that…

   6. Các từ nối Linking Words phải dùng trong dạng Process IELTS Writing Task 1

   Các từ nối Linking Words phải dùng trong dạng Process IELTS Writing Task 1

   7. Các động từ thường gặp trong bài Process

   • Collect/ sort/ separate/ clean
   • Build/ make/ produce/
   • Transport/ transfer/ …

   E.g: Waste paper is collected either from paper banks, where members of the public leave their used paper, or directly from businesses.

   Mô tả mối quan hệ Trước – Sau dùng trong dạng Process

   Mô tả mối quan hệ Trước – Sau dùng trong dạng Process
   Mô tả mối quan hệ Trước – Sau dùng trong dạng Process

   Mô tả mối quan hệ xảy ra đồng thời trong dạng Process

   Mô tả mối quan hệ xảy ra đồng thời trong dạng Process

   8. Các động từ phải học trong dạng Process IELTS Writing Task 1

   Các động từ phải học trong dạng Process IELTS Writing Task 1

   9. Phân tích bài mẫu dạng Process IELTS Writing Task 1

   huong dan cach viet process ielts task 1 writing

   8. Các dạng process thường gặp trong IELTS

   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1
   Cac-dang-process-thuong-gap-ielts-writing-task-1

   SOURCE: TỔNG HỢP & SƯU TẦM

   Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OKSubscriptions powered by Strikingly