Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph)

· Writing,Homepage

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph)

I. Đề bài

You should spend about 20 minutes on this task.

The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007.

Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph)

II. Cách viết dạng bar graph

III. Phân tích

Với các biểu đồ nhiều số liệu như biểu đồ này IELTS TUTOR lấy ví dụ thì sẽ phân tích như sau:

  • Đầu tiên cần phải nhận ra là biểu đồ này có sự thay đổi thời gian qua các năm, điều này rất quan trọng trong việc phân bố 2 đoạn thân bài nhé:
    • Body 1: viết về Australia + USA + France ==> những nước số liệu qua các năm fluctuate 
    • Body 2: viết về Spain + New Zealand ==> 2 nước này số liệu gần như là giảm dần qua các năm chỉ có ở Spain năm 2005 tăng hơn xíu so với năm 2004 

IV. Bài sửa HS đi thi đạt 7.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK