Phân tích+Sửa bài hs đạt 7.0"The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph)

· Writing,Homepage

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích bài essay về "waste collection by a recycling centre" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph)

I. Đề bài

The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015

Phân tích bài essay về "waste collection by a recycling centre" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph)

II. Cách viết dạng bar graph

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đầu tiên cần phải nắm kĩ là bài này thuộc dạng biểu đồ bar graph tuy nhiên có sự thay đổi qua các năm, nếu dựa vào đây thì IELTS TUTOR có thể phân đoạn bố cục thành 2 đoạn thân bài như sau:
    • Body 1: viết về Paper + Garden ==> có nhiều sự thay đổi qua các năm, tăng giảm và có sự chênh lệch lớn
    • Body 2: viết về Glass + tin  ==> ít biến động, gần như là số liệu chỉ loanh quanh mức 2011 có tăng hay giảm cũng không nhiều 
  • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Có rất nhiều cách phân đoạn bố cục thân bài nhé chứ không phải chỉ phân tích như trên mới đúng 

IV. Bài sửa HS đi thi đạt 7.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0