LỖI SAI VIẾT MAIN IDEA 1 ĐƯỜNG, SUPPORTING IDEA & EXAMPLE 1 NẺO IELTS WRITING TASK 2

· Writing

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm về LỖI SAI VIẾT MAIN IDEA 1 ĐƯỜNG, SUPPORTING IDEA & EXAMPLE 1 NẺO IELTS WRITING TASK 2 khi chấm bài của các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 IELTS TUTOR nhận thấy rõ có một lỗi sai cố hữu là thí sinh rất hay gặp lỗi sai về sắp xếp bố cục một đoạn văn trong IELTS WRITING TASK 2

I. Bố cục IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR có hướng dẫn kĩ về Bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example

II. Thế nào là "VIẾT MAIN IDEA 1 ĐƯỜNG, SUPPORTING IDEA & EXAMPLE 1 NẺO"?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu đã đọc kĩ về hướng dẫn bố cục đoạn văn IELTS WRITING TASK 2 nêu trên của IELTS TUTOR sẽ thấy rằng 1 đoạn văn lúc nào cũng sẽ có câu Main idea (câu chủ đề) sau câu chủ đề sẽ có câu giải thích (supporting idea) rồi sau đó sẽ có câu ví dụ (example) để minh chứng làm rõ ý cho câu chủ đề
  • Như vậy LỖI SAI VIẾT MAIN IDEA 1 ĐƯỜNG, SUPPORTING IDEA & EXAMPLE 1 NẺO IELTS WRITING TASK 2 tức là thí sinh viết 1 câu chủ đề về 1 ý nào đó, tuy nhiên khi giải thích và cho ví dụ thì lại chưa liên quan đến câu chủ đề, mà thay vào đó lại chứng minh cho một ý khác 

Để hiểu kĩ hơn về lỗi sai này có thể tham khảo qua bài ví dụ của bạn học sinh lớp học thử IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR nhé:

LỖI SAI VIẾT MAIN IDEA 1 ĐƯỜNG, SUPPORTING IDEA & EXAMPLE 1 NẺO IELTS WRITING TASK 2

Để bài này viết bố cục chặt chẽ thì IELTS TUTOR gợi ý nên viết main idea 1 ý convenient sau đó các câu giải thích & example sẽ bám sát bào main idea conveneint đó thôi

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking