Return to site

Muốn 8.0, Phải Nắm Vững Cách Sắp Xếp Bố Cục Một Bài Essay IELTS Writing

· Writing

Mặc dù, IELTS Writing Task 1 và 2 có rất nhiều dạng bài mà các em phải nắm vững nếu muốn đạt điểm cao IELTS Writing, tuy nhiên chung quy lại các em phải nắm vững những kiến thức nền tảng về bố cục hình thành nên một đoạn paragraph nhỏ và bố cục hình thành một bài văn hoàn chỉnh trong Task 1 và Task 2 để điều chỉnh hợp lí bố cục cho từng dạng đề riêng biệt. Ngoài ra, các em có thể tham khảo cách phân chia bố cục hợp lí trong Writing Task 1 mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đợt trước.

1. Bố cục của một Bài Văn IELTS WRITING TASK 2

Bố cục của một bài văn IELTS Writing Task two các em nên tham khảo như sau:

Bố cục của một Bài Văn IELTS WRITING TASK 2

2. Bố cục của một đoạn Paragraph

1 đoạn Paragraph sẽ luôn luôn có 3-4 câu, bố cục chặt chẽ như sau:

  • Câu 1 - Câu Main idea - Đây là câu nói lên ý chính của đoạn Paragraph, tức là các em phải viết làm sao mà câu này rất clear và súc tích, để khi người đọc đọc vào câu đầu tiên này sẽ hiểu được toàn bộ đoạn paragraph đó em đang muốn viết về vấn đề gì 
  • Câu 2 - Câu giải thích và mở rộng đi sâu vấn đề - Đây là câu em sẽ mở rộng ý và giải thích thêm cho người đọc hiểu vì sao em lại có câu Main idea như vậy. Tức là em sẽ viết mở rộng vấn đề và giải thích thêm câu main idea cho người đọc hiểu 
  • Câu 3 - Câu ví dụ - Tức là em sẽ cho ví dụ làm sáng tỏ luận điểm chính là câu main idea ra, ví dụ này nhằm mục đích sẽ chứng minh vì sao câu main idea đó là đúng 
  • Câu 4 - Câu tóm tắt lại ý - Câu này có thể có hoặc không, tùy vào bài - Tức là em sẽ làm kết luận lại luận điểm chính của bài, và nếu muốn thì có thể mở rộng ra chút nữa. 

Các em tham khảo ví dụ sau từ Giám khảo IELTS Simon nhé

(1)One key factor that drives people and makes them more studious and goal-oriented is parental pressure. (2)+(3)Some medical students, for example, are motivated to study hard because they do not wish to disappoint family members who expect them to graduate successfully and become doctors.

Thì các em để ý (1) ở trên thầy Simon viết câu main idea là One key factor that drives people and makes them more studious and goal-oriented is parental pressure

Thì câu (2) (3) thầy viết chung lại thành 1 câu nhằm giải thích và cho ví dụ

Bố cục của một đoạn Paragraph

3. Bố cục của Introduction Writing Task 2

Đoạn Introduction của Writing Task 2 sẽ luôn luôn có 2 câu:

  • Câu 1: Câu giới thiệu sơ qua Topic chung của đề bài 
  • Câu 2: Câu trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài 
Cùng phân tích ví dụ:

Đề bài: In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?

Câu Introduction mẫu, được viết bởi thầy Simon IELTS 9.0

(1) It is true that some people are hard-working and diligent while others prefer not to push themselves, and there could be various reasons for these different attitudes. (2) In my view, a positive work ethic is desirable up to a point, but too much hard work can be counterproductive and even unhealthy.

Ví dụ 2:

Đề bài

Muốn 8.0, Phải Nắm Vững Cách Sắp Xếp Bố Cục Một Bài Essay IELTS Writing

Introduction mẫu

Muốn 8.0, Phải Nắm Vững Cách Sắp Xếp Bố Cục Một Bài Essay IELTS Writing

4. Bố cục của Conclusion Writing Task 2

Thực chất, câu Conclusion của Writing Task 2, chỉ cần viết 1 câu, không cần dài dòng, và câu Conclusion sẽ là câu Paraphrase của câu 2 của Introduction, tức là câu Conclusion sẽ nhấn mạnh và khẳng định lại quan điểm của em với câu hỏi của đề bài

Cùng phân tích ví dụ, từ thầy Simon:

Introduction
It is true that the top sports people earn incredibly high salaries. Although reasons can be given to justify this, I personally believe that sports stars should be paid much less.

Conclusion (loosely paraphrasing the introduction)
In conclusion, I do not accept the argument that sports professionals deserve to be paid so much more than people who do other important jobs.

5. Bố cục của Introduction Writing Task 1

Câu Introduction của Writing Task 1, thực chất sẽ là câu Paraphrase lại cho đề bài mà đề đã cho các em, và nhiệm vụ là các em phải bao gồm hết tất cả những yếu tố mà đề bài đã nêu, như ngày tháng năm, đơn vị, tất cả các category đính hết đầy đủ vào câu Introduction.

6. Bố cục của câu Overall Writing Task 1

  • Câu Overall Writing Task 1 là câu quan trọng nhất của câu Writing Task 1. Để viết câu Overall thành công, các em nên đầu tư thời gian hợp lí cho câu Overall
  • Câu Overall là câu mà khi các em nhìn sơ lược biểu đồ, những đặc điểm gì mà nổi bật nhất, đập vào mắt khiến mình phải chú ý đầu tiên, đó chính là những đặc điểm mà các em phải viết vào câu Overall.
  • Câu Overall sẽ NÊN có 2 câu, và nên viết mô tả bao quát chung đặc điểm nổi bật của biểu đồ!

7. Bố cục của một bài văn IELTS WRITING TASK 1

Bố cục tất cả các phần trong IELTS Writing Task 1, bao gồm câu Introduction, Câu Overall, Các đoạn thân bài nên tuân thủ những đặc điểm sau:

Bố cục của một bài văn IELTS WRITING TASK 1
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly