Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC 1 ĐOẠN VĂN IELTS WRITING TASK 1 & 2

· Writing

Mặc dù, IELTS Writing Task 1 và 2 có rất nhiều dạng bài mà các em phải nắm vững nếu muốn đạt điểm cao IELTS Writing, tuy nhiên chung quy lại các em phải nắm vững những kiến thức nền tảng về bố cục hình thành nên một đoạn paragraph nhỏ và bố cục hình thành một bài văn hoàn chỉnh trong Task 1 và Task 2 để điều chỉnh hợp lí bố cục cho từng dạng đề riêng biệt. Ngoài ra, các em có thể tham khảo cách phân chia bố cục hợp lí trong Writing Task 1 mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đợt trước.

I. CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC CỦA 1 ĐOẠN VĂN IELTS WRITING TASK 2

1. Bố cục của một Bài Văn IELTS WRITING TASK 2

(tức là đầy đủ Introduction - 2 đoạn thân bài - Conclusion)

Bố cục của một bài văn IELTS Writing Task two các em nên tham khảo như sau:

Bố cục của một Bài Văn IELTS WRITING TASK 2

2. Bố cục của một đoạn Paragraph

(Body 1 hoặc Body 2)

2.1. Bố cục thường gặp của một đoạn Paragraph

- MAIN IDEA > SUPPORTING IDEA > EXAMPLE

(CÁCH VIẾT DIỄN DỊCH)

Bố cục 2.1 là bố cục IELTS TUTOR khuyên các em nên luyện tập dùng cho các bài viết của mình, Bố cục 2.2 khi nào cần thiết mới dùng

1 đoạn Paragraph sẽ luôn luôn có 3-4 câu, bố cục chặt chẽ như sau:

 • Câu 1 - Câu Main idea - Đây là câu nói lên ý chính của đoạn Paragraph, tức là các em phải viết làm sao mà câu này rất clear và súc tích, để khi người đọc đọc vào câu đầu tiên này sẽ hiểu được toàn bộ đoạn paragraph đó em đang muốn viết về vấn đề gì 

Main idea là luận điểm chính mà bạn đưa ra để bảo vệ cho quan điểm của bạn.

Ví dụ, bạn nói rằng quảng cáo là tốt, thì các main idea của bạn sẽ là các lợi ích 1, 2, 3 của quảng cáo.

 • Câu 2 - Câu giải thích và mở rộng MAIN IDEA đi sâu vấn đề - Đây là câu em sẽ mở rộng ý và giải thích thêm cho người đọc hiểu vì sao em lại có câu Main idea như vậy. Tức là em sẽ viết mở rộng vấn đề và giải thích thêm câu main idea cho người đọc hiểu 

Có một số cách để khai triển main idea như sau:

– Giải thích nguyên nhân vì sao lại có main idea (nếu như main idea của bạn chưa thật sự thuyết phục).

– Đưa ra kết quả tích cực hoặc tiêu cực mà main idea sẽ dẫn đến (nhằm nhấn mạnh hơn mặt tốt hoặc mặt xấu mà bạn đang nói đến).

– Đưa ra ví dụ thật cụ thể (làm sinh động hơn main idea, giúp người đọc dễ hiểu idea của bạn hơn).

 

Lưu ý rằng với từng idea, chúng ta không nhất thiết phải sử dụng tất cả các cách khai triển trên. Tùy vào từng trường hợp, chúng ta có thể lựa chọn những cách tốt và phù hợp nhất. Giả sử với một idea nào đó, bạn không thể nghĩ ra một ví dụ nào hay, thì bạn hoàn toàn có thể bỏ qua cách này và sử dụng phần Giải thích hoặc Kết quả để khai triển.

 • Câu 3 - Câu ví dụ - Tức là em sẽ cho ví dụ làm sáng tỏ luận điểm chính là câu main idea ra, ví dụ này nhằm mục đích sẽ chứng minh vì sao câu main idea đó là đúng 
 • Câu 4 - Câu tóm tắt lại ý - Câu này có thể có hoặc không, tùy vào bài - Tức là em sẽ làm kết luận lại luận điểm chính của bài, và nếu muốn thì có thể mở rộng ra chút nữa.  

Lưu ý Câu 4 - Tóm tắt lại ý có thể có hoặc không, lưu ý là chỉ nên dùng khi bài bị thiếu chữ, và quá thiếu ý, không thì nên thay bằng 1 ví dụ khác để bài sinh động hơn nhé!

Các em tham khảo ví dụ sau từ Giám khảo IELTS Simon nhé

(1)One key factor that drives people and makes them more studious and goal-oriented is parental pressure. (2)+(3)Some medical students, for example, are motivated to study hard because they do not wish to disappoint family members who expect them to graduate successfully and become doctors.

Thì các em để ý (1) ở trên thầy Simon viết câu main idea là One key factor that drives people and makes them more studious and goal-oriented is parental pressure

Thì câu (2) (3) thầy viết chung lại thành 1 câu nhằm giải thích và cho ví dụ

Các bạn lưu ý là sau khi đã viết đủ CÂU MAIN IDEA - CÂU GIẢI THÍCH - CÂU VÍ DỤ - CÂU TÓM Ý các bạn sẽ phải dùng từ nối để nối các câu lại với nhau cho bài văn thêm mạch lạc nhé. Các bạn sẽ dùng những từ nối sau:

 

– Từ nối chỉ nguyên nhân – kết quả: Due to / Because of, Since / As / Because, hoặc Therefore / As a result…

– Từ nối dùng để lấy ví dụ: such as / For example / For instance

Các bạn cùng áp dụng ví dụ thứ 2 nhé!

Đề bài: The use of social media, such as Facebook, Twitter, is replacing face-to-face contact in this century. Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages?

Câu 1 - Câu Main idea

Social networks make it easy for people to keep in touch with the latest activities of their family and friends, including those who live far away. (Mạng xã hội giúp người ta cập nhật được những hoạt động mới nhất của gia đình và bạn bè, bao gồm cả những người sống ở xa).

Câu 2 - Câu giải thích và mở rộng MAIN IDEA đi sâu vấn đề

– Giải thích nguyên nhân vì sao. Mình đặt câu hỏi: Vì sao mạng xã hội lại giúp người ta cập nhật được hoạt động của nhau? Because social networks allow users to share content such as videos or photos with others via the Internet (bởi vì mạng xã hội cho phép người dùng chia sẻ nội dung như video hoặc hình ảnh với những người khác qua mạng Internet).

Câu 3 - Câu ví dụ

Ở đây mình sẽ cố gắng nêu một ví dụ càng cụ thể càng tốt để minh họa cho main idea. For example, when I was studying abroad in the UK, I was able to show my parents all the photos that I took at the places I went to. (Khi còn du học ở UK, tôi có thể cho bố mẹ tôi xem những hình ảnh tôi chụp những nơi đã đi qua).

Câu 4 - Câu tóm tắt lại ý

Mình thấy bài mình viết tới đây là dài lắm rồi nên mình không muốn viết câu cuối cho bài dài thêm

Vậy câu hoàn chỉnh sau khi đã thêm thắt TỪ NỐI vào

Because social networks allow users to share content such as videos or photos with others via the Internet, they make it easy for people to keep in touch with the latest activities of their family and friends, including those who live far away. For example, when I was studying abroad in the UK, I was able to show my parents all the photos that I took at the places I went to. As a result, ……. (nêu thêm kết quả tích cực nếu có).

2.2. Bố cục "Firstly, Secondly" (CÁCH VIẾT SONG SONG) --> Không nên dùng trong IELTS, chỉ dùng trong dạng 2 Question, tuy nhiên cũng phải có supporting idea để giải thích ý nhé

 • Bố cục này sẽ ít khuyến khích được dùng hơn, vì nếu em nào chưa vững dễ bị liệt kê
 • Không khuyến khích các em viết 3 MAIN IDEA NHỎ, nên tập trung viết 2 MAIN IDEA NHỎ và có đầy đủ câu supporting, câu example nhé 

Bố cục "Firstly, Secondly"

Câu 1: Câu Main idea tổng của cả đoạn BODY

Câu 2: Câu Main idea nhỏ của ý 1

Câu 3: Câu giải thích / example của ý 1

Câu 4: Câu Main idea nhỏ của ý 2

Câu 5: Câu giải thích / example của ý 2

Câu main idea nhỏ ý 1Main idea nhỏ ý 2 sẽ mang tính giải thích, explain cho CÂU TỔNG MAIN IDEA CỦA CẢ ĐOẠN BODY

Phân tích bài mẫu của thầy Simon

Ways to improve road safety (apart from using punishments):

I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers(1). Firstly, it is vitally important to educate people properly before they start to drive, and this could be done in schools or even as part of an extended or more difficult driving test(2). Secondly, more attention could be paid to safe road design(3). For example, signs can be used to warn people, speed bumps and road bends can be added to calm traffic, and speed cameras can help to deter people from driving too quickly(4). Finally, governments or local councils could reduce road accidents by investing in better public transport, which would mean that fewer people needed to travel by car(5).

Phân tích:

Câu số (1): I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers ==> là Câu Main idea tổng của cả đoạn BODY

Câu Main idea tổng của cả đoạn BODY: sẽ là câu chung nhất, bao quát nhất, chỉ rõ cả đoạn đó sẽ viết về nội dung gì, thông thường chỉ cần đọc câu này là sẽ hiểu nội dung chính của cả đoạn

Như ví dụ trên, I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers ==> Đọc vào là hiểu ngay nội dung của đoạn này là người viết sẽ kể ra những cách khác nhau mà không cần phạt lái xe mà vẫn đạt được safe driving

Câu số (2): Firstly, it is vitally important to educate people properly before they start to drive, and this could be done in schools or even as part of an extended or more difficult driving test ==> là Câu Main idea nhỏ của ý 1

Đúng ra thì sau câu số 2 này sẽ phải có Câu giải thích / example của ý 1 nhưng thầy Simon không viết câu này, vì câu số 2 của thầy đã đầy đủ ý

Câu số (3): Secondly, more attention could be paid to safe road design ==> là Câu Main idea nhỏ của ý 2

Câu số (4): For example, signs can be used to warn people, speed bumps and road bends can be added to calm traffic, and speed cameras can help to deter people from driving too quickly ==> là Câu giải thích / example của ý 2

Câu số (5): Finally, governments or local councils could reduce road accidents by investing in better public transport, which would mean that fewer people needed to travel by car ==> là Main idea nhỏ của ý 3

Vậy câu main idea chính của đoạn này sẽ là Câu số 1:

I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers

 

Sau đó người viết đưa ra lần lượt 3 cách để mà không cần cấm drivers, mà vẫn đạt được safe driving

 

Cách 1: it is vitally important to educate people properly before they start to drive, and this could be done in schools or even as part of an extended or more difficult driving test

 

Cách 2: More attention could be paid to safe road design ==> trong cách 2 này, người viết có đưa thêm VÍ DỤ để làm rõ thêm ý của CÁCH 2

For example, signs can be used to warn people, speed bumps and road bends can be added to calm traffic, and speed cameras can help to deter people from driving too quickly

 

Cách 2: Governments or local councils could reduce road accidents by investing in better public transport, which would mean that fewer people needed to travel by car

 

==> Cả Cách 1-2-3 đều mang tính chất giải thích làm rõ cho câu MAIN IDEA I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers

3. Bố cục của Introduction Writing Task 2

Đoạn Introduction của Writing Task 2 sẽ luôn luôn có 2 câu:

 • Câu 1: Câu giới thiệu sơ qua Topic chung của đề bài 
 • Câu 2: Câu trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài 
Cùng phân tích ví dụ:

Đề bài: In education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work hard?

Câu Introduction mẫu, được viết bởi thầy Simon IELTS 9.0

(1) It is true that some people are hard-working and diligent while others prefer not to push themselves, and there could be various reasons for these different attitudes. (2) In my view, a positive work ethic is desirable up to a point, but too much hard work can be counterproductive and even unhealthy.

Ví dụ 2:

Đề bài

Muốn 8.0, Phải Nắm Vững Cách Sắp Xếp Bố Cục Một Bài Essay IELTS Writing

Introduction mẫu

Muốn 8.0, Phải Nắm Vững Cách Sắp Xếp Bố Cục Một Bài Essay IELTS Writing

4. Bố cục của Conclusion Writing Task 2

Thực chất, câu Conclusion của Writing Task 2, chỉ cần viết 1 câu, không cần dài dòng, và câu Conclusion sẽ là câu Paraphrase của câu 2 của Introduction, tức là câu Conclusion sẽ nhấn mạnh và khẳng định lại quan điểm của em với câu hỏi của đề bài

Cùng phân tích ví dụ, từ thầy Simon:

Introduction
It is true that the top sports people earn incredibly high salaries. Although reasons can be given to justify this, I personally believe that sports stars should be paid much less.

Conclusion (loosely paraphrasing the introduction)
In conclusion, I do not accept the argument that sports professionals deserve to be paid so much more than people who do other important jobs.

5. Hướng dẫn cách viết câu MAIN IDEA trong IELTS WRITING TASK 2

Câu main idea các em phải hiểu là một câu mà nó sẽ chứa nội dung chính của cả đoạn Paragraph tức là người ta chỉ cần đọc câu Main idea là sẽ hiểu rõ các em sẽ viết cái gì trong đoạn Paragraph đó.

Lưu ý:

 • Trong IELTS, các em nên viết câu MAIN IDEA ở đầu đoạn, không nên viết lung tung giữa hoặc cuối đoạn!

Xét các ví dụ sau từ các bài viết của thầy Simon

Ví dụ 1:

On the one hand, it is true that many hobbies are simply passing trends. Children and teenagers, in particular, are attracted to whatever activity is currently popular among their peers. My 10-year-old niece, for example, seems to have a new interest every month, as she joins in with the latest craze that sweeps through her primary school. Over the last year or so, she has been obsessed with Rubik’s cubes, fidget spinners, squidgies and slime. In a similar way, there have been several different fitness trends for adults over recent years, from jogging to yoga to circuit training, and I doubt whether the majority of participants continued to enjoy those activities in the long term.

Thì các em có thể thấy câu main idea của đoạn này sẽ là On the one hand, it is true that many hobbies are simply passing trends. thì khi các em đọc câu MAIN IDEA này các em sẽ hiểu là đoạn này sẽ nói về những hobbies mà đi theo trào lưu, theo bố cục IELTS WRITING ở trên thì sau đoạn này thầy sẽ có câu supporting idea cho câu main idea, mở rộng ý và sẽ có câu ví dụ để chứng minh cho câu MAIN IDEA thầy vừa đưa ra

Ví dụ 2:

On the other hand, many people spend their free time doing popular activities that are far from trendy. One good example would be the game chess. Children and adults who enjoy playing chess are certainly not following a new fashion or wasting their time on something that they do not truly like. On the contrary, they are passionate about a game that has existed for hundreds of years, and they find it inherently fascinating and absorbing. I would say the same about many other hobbies, from reading to swimming.

Thì câu main idea sẽ là On the other hand, many people spend their free time doing popular activities that are far from trendy. thì sau câu main idea này các em sẽ thấy thầy cho ra rất nhiều ví dụ cũng như giải thích thêm để làm cho câu MAIN IDEA của mình thêm thuyết phục

Ví dụ 3:

On the one hand, the increasing intelligence of technology should bring some obvious benefits. Machines are clearly able to do many jobs better than humans can, especially in areas that require high levels of accuracy or calculations using large amounts of data. For example, robots are being developed that can carry out surgical procedures with greater precision than a human doctor, and we already have cars that use sensors and cameras to drive themselves. Such technologies can improve safety by reducing the likelihood of human errors. It is easy to imagine how these developments, and many others, will steadily improve our quality of life.

Như các em thấy MAIN IDEA của đoạn này là On the one hand, the increasing intelligence of technology should bring some obvious benefits. tức là khi các em đọc sẽ thấy rõ đoan này thầy sẽ viết về benefits của increasing intelligence of technology

Ví dụ 4:

On the other hand, I share the concerns of people who believe that artificial intelligence may harm us if we are not careful. In the short term, it is likely that we will see a rise in unemployment as workers in various industries are replaced by machines or software programs. For example, self-driving vehicles are expected to cause redundancies in driving jobs, such as lorry drivers, taxi drivers and bus drivers. In the medium term, if intelligent technologies gradually take jobs away from humans, we may find that people become deskilled and lose their sense of purpose in life. A longer term fear is that computers become so intelligent that they begin to make decisions without human oversight and without regard for our well-being.

Câu main idea của đoạn này sẽ là On the other hand, I share the concerns of people who believe that artificial intelligence may harm us if we are not careful. thì đoạn này ngay sau khi đọc main idea các em sẽ hiểu ngay là thầy ở đoạn này sẽ viết những mặt hại của artifical intelligence

Ví dụ 5:

Advertisements can certainly tempt people to buy products that they might not otherwise want. A good example could be the mobile phone. Every year people can be seen queuing to buy the latest models, even when they already have a perfectly good phone that does not need replacing. Perhaps it is the influence of marketing that leads us to make these kinds of decisions; we want to stay up to date with the latest fashions or own the newest high-status device. The high sales of the iPhone seem to support this idea.

Câu main idea sẽ là Advertisements can certainly tempt people to buy products that they might not otherwise want. khi các em đọc vào các em sẽ thấy rõ là đoạn này thầy sẽ viết về nội dung quảng cáo thu hút cám dỗ người ta mua hàng, sau đó đưa dẫn chứng để chứng minh

Ví dụ 6:

On the other hand, I believe that most people do not buy products because of the advertising alone. There are other good reasons why we make these choices, and there must be some kind of need before a person makes a purchase. New versions of products almost always have improved features that buyers may want. A new car, for example, may have greatly improved safety features, or it may be more economical to run, or it may pollute less. A new phone may allow the user to communicate more quickly or effectively, thus enhancing their quality of life.

Câu main idea sẽ là On the other hand, I believe that most people do not buy products because of the advertising alone. đọc câu main idea các em sẽ thấy rằng đoạn này thầy sẽ quay quanh viết về không phải tất cả mọi người mua hàng hóa vì advertising, rồi đưa dẫn chứng và ví dụ ra chứng minh!

II. CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC CỦA 1 ĐOẠN VĂN IELTS WRITING TASK 1

1. Bố cục của một bài văn IELTS WRITING TASK 1

Bố cục tất cả các phần trong IELTS Writing Task 1, bao gồm câu Introduction, Câu Overall, Các đoạn thân bài nên tuân thủ những đặc điểm sau:

Bố cục của một bài văn IELTS WRITING TASK 1

Bố cục chi tiết 4 đoạn sẽ được thể hiện qua ví dụ sau nhé:

Bố cục của một bài văn IELTS WRITING TASK 1

2. Bố cục của Introduction Writing Task 1

Hãy đọc thật kĩ cách viết Introduction Writing Task 1 mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé!

Nhiệm vụ của Introduction: Câu Introduction của Writing Task 1, thực chất sẽ là câu Paraphrase lại cho đề bài mà đề đã cho các em, và nhiệm vụ là các em phải bao gồm hết tất cả những yếu tố mà đề bài đã nêu, như ngày tháng năm, đơn vị, tất cả các category đính hết đầy đủ vào câu Introduction.

Chỉ cần viết duy nhất 1 câu Introduction: Introduction chỉ cần viết duy nhất một câu để diễn đạt lại đề bài theo ý riêng của mình, không dài dòng, không ý kiến cá nhân, không nhận xét, không số liệu.

3 cách viết Introduction Writing Task 1

 • Cách 1: Diễn đạt lại bằng từ đồng nghĩa

Với cách viết này bạn chỉ cần thay thế những từ trong đề bài bằng những từ đồng nghĩa hoặc những cách diễn đạt mới mà bạn viết, hoàn toàn không làm thay đổi nghĩa của câu.

Đề bài: The pie charts show the main reasons for migration to and from the UK in 2007
Xác định các từ và cụm từ đồng nghĩa như sau:

 • Show = illustrate, compare
 • The main reason = the primary reasons, the primary causes
 • Migration to and from the UK = people came to and left the UK
 • In 2007 = in the year 2007

==> The pie charts illustrate the primary reasons that people came to and left the UK in the year 2007

List các từ và cụm từ dùng để paraphrase:

 • graph = line graph
 • chart = bar chart/ pie chart/table/flow chart
 • the diagram = the figure
 • the map = the diagram
 • shows = illustrates (or ‘compares’ if the graph is comparing), compare…..in terms of….
 • trends in = changes in
 • US consumption = consumption in the United States
 • information = data, figure, number, illustration, indicator
 • to produce forecasts = to forecast
 • the total number = the overall number
 • various mobile phone features = different functions of mobile phones
 • maps show = diagrams illustrate
 • an island before and after = some changes to an island
 • people in USA = the Americans, American people
 • a group of = The + adv (no –s): the poor, the old, the unemployed
 • the number of = the figure for
 • the proportion of = the figure for = the percentage of=the rate of
 • in three countries = in the UK, France and Spain (i.e. name the countries)= in three different countries = in three countries namely….
 • from 1999 to 2009 = between 1999 and 2009 = over a period of 10 years/over a 10-year period = in a duration of + time (10 years)
 • in 1999 = in the year 1999
 • in 1980 and 2000 = over two separate years/figures are given for 1980 and 2000/in two different years
2 cách paraphrase cho câu mở đầu IELTS Writing Task 1:

Cách 1. Biến đổi từ loại của keyword

 

Ví dụ 1: The graph below shows the contribution of three sectors – agriculture, manufacturing, and business and financial services to the UK economy in the twentieth century.

Contribution (N) → Contribute to (V)

The bar chart illustrates how three areas namely Industry, Agriculture and business and financial services contributed to the economy of the UK from 1900 to 2000.

Ví dụ 2: The chart shows the participation by young people in sports by gender in Great Britain in 1999.

Participation (N) → Participate (V)

The bar chart demonstrates how young people in Britain participated in sports in terms of gender in 1999.

Ví dụ 3: The two pie charts below show changes in world population by region between 1900 and 2000.

Changes (N) → Change (V)

The two pie charts indicate how the world population changed in terms of region from 1900 to 2000.

 

2. Sử dụng các cụm từ đồng nghĩa có thể thay thế cho nhau

Ví dụ 1: The bar chart below shows the employment of all workers by gender and occupation in the UK in the year 2005.

-> The bar chart illustrates the percentage of British male and female employees working in different areas in 2005.

Ví dụ 2: The bar chart below shows the percentage of people in Great Britain living alone by age and sex in 2004/2005.

-> The bar chart demonstrates the percentage of British men and women living by themselves in terms of age in the year 2004/2005.

Ví dụ 3: The graphs below show the types of music albums purchased by people in Britain according to sex and age.

-> The bar charts represent the percentage of the British buying three different kinds of music albums in terms of gender and age.

Các cụm từ thay thế trong các ví dụ trên:

People in Britain by gender -> British males and females

Young people in Japan by sex -> Japanese young men and women

According to -> in terms of

Types -> kinds

Living by themselves -> living alone.

Có một tip nhỏ là với các đề bài task 1 có các nhân tố như gender/sex; Place (eg: Britain, the USA, …) các bạn có thể paraphrase bằng cách kết hợp các nhân tố này với danh từ chỉ người thành các danh từ ghép như trên các ví dụ nêu trên bên cạnh việc sử dụng các synonyms để trực tiếp thay thế các từ trong đề bài.

VD: People in Britain by gender -> British males and females

 • Cách 2: Đổi cấu trúc câu

Các bạn có thể sử dụng những cấu trúc câu sau đây:

a) The …chart/graph shows/illustrates/compare…….in terms of……. ==> cấu trúc này gần như áp dụng được cho mọi bài nhé!
Đề bài: The line graph below compares the percentage of people aged 65 and over from 1940 to 2040 in three countries
Introduction:
The line graph compares three countries, namely A, B, and C in terms of the proportion of 65-and over-year-old people between 1940 and 2040.

b) The …chart/graph shows/illustrates/compare how to + V
Đề bài: The diagram shows the process of producing cement for building purpose
Introduction:
The diagram illustrates how to produce cement from A and B for building purpose.

c) The …chart/graph shows/illustrates/compare how S + V
Đề bài: The two pie charts below show changes in world population by region between 1900 and 1909
Introduction:
The two pie charts illustrate how global population changed according to a region from 1900 to 1909

Ví dụ:

The chart below shows how frequently people in the USA ate in fast food restaurants between 2003 and 2013.

Các cách viết Introduction Writing Task 1

Ngữ Pháp

Bạn nhớ là khi viết Introduction của Writing task 1, luôn dùng thì hiện tại đơn. Không được dùng thì quá khứ dù là biểu đồ thể hiện thông tin trong quá khứ. Lý giải cho điều này là vì phần Intro có nội dung luôn luôn là: "The chart illustrates/ gives information about....". Biểu đồ ấy luôn luôn và mãi mãi thể hiện những thông tin mà nó hàm chứa, do đó bất kể nội dung nó thế nào, thì việc nó thể hiện thông tin luôn là sự thật hiển nhiên. Do đó phải dùng thì hiện tại đơn.

Một số tips:

Tip 1: Khi viết introduction, chuyển từ “This/These graph(s)” sang “The graph(s)”

Tip 2:Loại bỏ từ “below” vì bạn sẽ không vẽ lại biểu đồ trong bài report của mình

Tip 3:Sử dụng động từ thay thế: show = illustrate = demonstrate = indicate = give information on…

Tip 4:Ngoài việc thay các diễn đạt thời gian/ từ đồng nghĩa cho danh từ trong bài, các bạn có thể tìm xem trong câu có keyword là danh từ rồi chuyển sang dạng động từ và ngược lại, sử dụng công thức:

The graph shows (Main noun) of/in/by something/somebody…… The graph illustrates how something/somebody + (Verb) …

HOW (BY WHICH) THE + KEY NOUN + VERB

Ví dụ: The pie charts illustrates how annual spending by a school in the UK changed every 10 year.

Tip 5: Nếu trong câu hỏi chứa cụm từ “the figure of” “the number of” “the quantities of”, bạn có thể viết lại bằng cách đổi thành “HOW MANY” hay “HOW MUCH”

Ví dụ: The graph compares how many noise complaints were made.

Tip 6: Nếu câu hỏi chứa cụm từ “the proportion of’ “the number of” “the quantities of”, bạn cũng có thể đổi thành “WHAT PROPORTION OF + Noun” “WHAT NUMBER OF + Noun”

Ví dụ: The chart indicates what percentage of the world’s oil resources are held,…

Cách 3: Sử dụng mệnh đề quan hệ

3 cách viết Introduction Writing Task 1

Đề bài:

The graph below shows the proportion of the population aged 65 and over between 1940 and 2040 in three different countries.

Introduction:

The line graph compares the percentage of people who are 65 or more years old in the USA, Sweden and Japan from 1940 to 2040

4. Bố cục của câu Overall Writing Task 1

Hãy đọc thật kĩ cách viết câu Overall trong IELTS WRITING TASK 1 mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn nhé!

 • Câu Overall Writing Task 1 là câu quan trọng nhất của câu Writing Task 1. Để viết câu Overall thành công, các em nên đầu tư thời gian hợp lí cho câu Overall
 • Câu Overall là câu mà khi các em nhìn sơ lược biểu đồ, những đặc điểm gì mà nổi bật nhất, đập vào mắt khiến mình phải chú ý đầu tiên, đó chính là những đặc điểm mà các em phải viết vào câu Overall.
 • Câu Overall sẽ NÊN có 2 câu, và nên viết mô tả bao quát chung đặc điểm nổi bật của biểu đồ!

Một số lưu ý khi viết Overview

  • Không đưa số liệu cụ thể vào phần Overview.
  • Chỉ đề cập tới 2 hay 3 thông tin quan trọng nhất trong biểu đồ mà thôi.
  • Có thể đặt Overview ở đoạn số 2 (sau mở bài) hoặc đoạn cuối cùng trong bài văn.
  • Overview khoảng 2-3 câu là đẹp. (Thông thường chỉ viết 2 câu).

  Cách viết Overview trong IELTS Writing Task 1

  Cách viết Overview dạng Line graph

  Để viết được Overview tốt, chúng ta cần nhìn vào “bức tranh tổng thể”, chứ đừng nhìn vào ” số liệu chi tiết”. Khi đi thi gặp biểu đồ đường (Line graph), để viết Overview tốt, chúng ta chỉ cần đề cập 2 phần như sau:

  • Phần 1: Điểm nổi bật (Có đường nào cao nhất/ thấp nhất hay dao động đáng chú ý nhất hay không?)
  • Phần 2: Xu hướng chung của biểu đồ là gì? (Nối điểm đầu và điểm cuối cùng của các đường lại → chúng ta sẽ biết xu hướng chung của đường đó. Chúng ta hãy xem có đường nào tăng/ giảm …mạnh nhất hay không).
  Cách viết Overview trong IELTS Writing Task 1

  Phần 1: Có đường nào cao nhất/ thấp nhất hay dao động đáng chú ý nhất hay không?

  Có! Petrol and oil cao nhất, còn nuclear, solar/wind và hydropower là thấp nhất.

  Overall, petrol and oil are the primary power sources in this country throughout the period shown, while the least used power sources are nuclear and renewable energy.

  Phần 2: Xu hướng chung của biểu đồ là gì? (Nối điểm đầu và điểm cuối cùng của các đường lại → chúng ta sẽ biết xu hướng chung của đường đó. Chúng ta hãy xem có đường nào tăng/ giảm …mạnh nhất hay không).

  Nhìn vào biểu đồ ta thấy, petrol and oi và coal là những đường nổi nhất vì nó có sự tăng trưởng mạnh nhất.

  It is also noticeable that the consumption of petrol and oil and coal experiences the greatest increases over the period given.

  ==> Câu overview hoàn chỉnh

  Overall, petrol and oil are the primary power sources in this country throughout the period shown, while the least used power sources are nuclear and renewable energy. It is also noticeable that the consumption of petrol and oil and coal experiences the greatest increases over the period given.

  Cách viết Overview dạng Process
  • Phần 1: Có bao nhiêu giai đoạn trong quy trình cụ thể nào đó.
  • Phần 2: Giai đoạn đầu là gì? Giai đoạn cuối là gì.
  Cách viết Overview dạng Process

  Quy trình 1: Glass production

  • Phần 1: Có bao nhiêu giai đoạn trong quy trình này. → Có 4 giai đoạn chính trong quá trình sản xuất thủy tinh.
  • Phần 2: Giai đoạn đầu là gì? Giai đoạn cuối là gì. → Giai đoạn đầu là trộn 4 nguyên liệu vào với nhau, giai đoạn cuối là làm ra các hộp đựng bằng thủy tinh.

  Quy trình 2: Glass recycling

  • Phần 1: Có bao nhiêu giai đoạn trong quy trình này. → Có 5 giai đoạn chính trong quá trình tái chế thủy tinh.
  • Phần 2: Giai đoạn đầu là gì? Giai đoạn cuối là gì. → Giai đoạn đầu là thu nhặt thủy tinh đã qua sử dụng, giai đoạn cuối là tạo ra những sản phẩm mới.

  Sau khi đã trả lời được cả 2 phần trên, chúng ta dễ dàng viết được overview như sau:

  Overall, there are four main steps in the process of glass production, from mixing four different materials to making new glass containers, while the glass recyling process includes five major stages, beginning with the collection of used glass and ending with the creation of new products.

  5. Các bước để điểm cao trong IELTS WRITING TASK 1

  Bước 1: Đọc đề - Phân tích đề - Lập dàn bài

  Đây là bước rất quan trọng trước khi bắt tay vào viết bài mà nhiều học sinh hay bỏ qua, dẫn đến những lỗi sai “hệ thống” cho cả bài, ví dụ về đối tượng của bài, về thì của động từ

  Các em bắt buộc phải đọc hướng dẫn lập dàn bài trong IELTS WRITING TASK 1, để hiểu rõ thêm bước này nhé!

  Thí sinh nên dành 1-2 phút để phân tích đề bằng cách trả lời những câu hỏi sau:

  1. Đối tượng (chủ ngữ) của biểu đồ là gì?
  2. Đơn vị là gì? 
  3. Có mốc hay khoảng thời gian không? 
  4. Thì của động từ?
  5 bước em cần phải làm để đạt 8.0 IELTS WRITING TASK 1

  Bước 2 Viết Introduction (1 câu) - Paraphrase lại đề bài

  Source: Zim

  Nội dung của phần mở bài là câu trả lời cho câu hỏi: Các biểu đồ trình bày về cái gì? Hãy bắt đầu bài viết với 1 câu mở đầu bằng cách viết lại ý của câu hỏi với ngôn từ của mình (paraphrasing)

  Viết Introduction (1 câu) - Paraphrase lại đề bài
  Viết Introduction (1 câu) - Paraphrase lại đề bài

  Bước 3 Viết câu OVERALL

  • Nhìn biểu đồ, tìm ra một hay hai điểm đáng chú { nhất của biểu đồ (xu hướng của các đường, đối tượng nào có số liệu nổi bật,…) 
  • Viết từ 1 – 2 câu tóm tắt lại hai đặc điểm ấy. 
  • Không đưa số liệu cụ thể vào phần này (để lại sẽ viết ở phần thân bài)

  Bước 4: : Lựa chọn, nhóm thông tin vào 2 đoạn Detail

  • Đề bài của Task 1 luôn có câu “Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.” 
  • Thông tin và số liệu trong một biểu đồ thường rất nhiều, thí sinh không thể đề cập đến hết các số liệu đó mà cần “selecting and reporting the main features” – lựa chọn và báo cáo các số liệu chính, và “make comparisons where relevant” – so sánh khi cần thiết. 

  Bước 5: Check lại lỗi spelling - Grammar - Vocabularies trước khi nộp bài

  (IELTS WRITING TASK 1 sẽ không cần viết Conclusion nhé)

  Các em nên nhớ nếu sai một trong những lỗi cơ bản ở trên thì việc các em đạt 7.0 là gần như không thể nhé!

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK