CÁCH SẮP XẾP BỐ CỤC 1 ĐOẠN VĂN IELTS WRITING TASK 2

· Writing
 • Mặc dù, IELTS Writing Task 2 có rất nhiều dạng bài mà các em phải nắm vững nếu muốn đạt điểm cao IELTS Writing, tuy nhiên chung quy lại các em phải nắm vững những kiến thức nền tảng về bố cục hình thành nên một đoạn paragraph nhỏ và bố cục hình thành một bài văn hoàn chỉnh trong Task 2 để điều chỉnh hợp lí bố cục cho từng dạng đề riêng biệt. 
 • Ngoài ra, có thể tham khảo thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé để xem cách áp dụng bố cục đoạn văn IELTS WRITING vào bài thi như thế nào mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đợt trước.

I. Bố cục Bài Văn IELTS WRITING TASK 2

(tức là đầy đủ Introduction - 2 đoạn thân bài - Conclusion)

Bố cục của một bài văn IELTS Writing Task two nên tham khảo như sau:

 • INTRO: 2 câu 
 • BODY 1: Main idea 1 >> Supporting idea >> Example 
 • BODY 2: Main idea 2 >> Supporting idea >> Example 
 • CONCLUSION: 1 câu

IELTS TUTOR có hướng dẫn rất kĩ về bố cục 4 đoạn của bài văn IELTS WRITING TASK 2

II. Bố cục của một đoạn Paragraph

(Body 1 hoặc Body 2)

1. Cách viết diễn dịch

(MAIN IDEA > SUPPORTING IDEA > EXAMPLE)

1.1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bố cục này là bố cục IELTS TUTOR khuyên các em nên luyện tập dùng cho các bài viết của mình trong các dạng OPINION ESSAY

IELTS TUTOR lưu ý 1 đoạn Paragraph sẽ luôn luôn có 3-4 câu, bố cục chặt chẽ như sau:

  • Câu 1 - Câu Main idea >> IELTS TUTOR có hướng dẫn về cách viết Main idea trong IELTS WRITING TASK 2 nhớ đọc kĩ 
   • Đây là câu nói lên ý chính của đoạn Paragraph
   • Tức là các em phải viết làm sao mà câu này rất clear và súc tích, để khi người đọc đọc vào câu đầu tiên này sẽ hiểu được toàn bộ đoạn paragraph đó em đang muốn viết về vấn đề gì 
   • Ví dụ, bạn nói rằng quảng cáo là tốt, thì các main idea 1-2 của bạn sẽ là các lợi ích 1, 2 của quảng cáo.
  • Câu 2 - Câu giải thích và mở rộng MAIN IDEA đi sâu vấn đề (SUPPORTING IDEA) >> IELTS TUTOR có hướng dẫn cách viết SUPPORTING IDEA nhớ đọc thật kĩ
   • Đây là câu em sẽ mở rộng ý và giải thích thêm cho người đọc hiểu vì sao em lại có câu Main idea như vậy. 
   • Tức là em sẽ viết mở rộng vấn đề và giải thích thêm câu main idea cho người đọc hiểu 
  • Câu 3 - Câu ví dụ - Tức là em sẽ cho ví dụ làm sáng tỏ luận điểm chính là câu main idea ra, ví dụ này nhằm mục đích sẽ chứng minh vì sao câu main idea đó là đúng 

  1.2. Xét ví dụ

  Cùng tham khảo ví dụ sau từ Giám khảo IELTS Simon nhé

  (1)One key factor that drives people and makes them more studious and goal-oriented is parental pressure. (2)+(3)Some medical students, for example, are motivated to study hard because they do not wish to disappoint family members who expect them to graduate successfully and become doctors.

  Thì các em để ý (1) ở trên thầy Simon viết câu main idea là One key factor that drives people and makes them more studious and goal-oriented is parental pressure

  Thì câu (2) (3) thầy viết chung lại thành 1 câu nhằm giải thích và cho ví dụ

  IELTS TUTOR lưu ý là sau khi đã viết đủ CÂU MAIN IDEA - CÂU GIẢI THÍCH - CÂU VÍ DỤ sẽ phải dùng từ nối để nối các câu lại với nhau cho bài văn thêm mạch lạc nhé.

  • Từ nối chỉ nguyên nhân – kết quả: Due to / Because of, Since / As / Because, hoặc Therefore / As a result…
  • Từ nối dùng để lấy ví dụ: such as / For example / For instance

  Đề bài: The use of social media, such as Facebook, Twitter, is replacing face-to-face contact in this century. Do you think the advantages of this outweigh the disadvantages?

  Câu 1 - Câu Main idea

  Social networks make it easy for people to keep in touch with the latest activities of their family and friends, including those who live far away.

  Câu 2 - Câu giải thích và mở rộng MAIN IDEA đi sâu vấn đề (SUPPORTING IDEA)

  Because social networks allow users to share content such as videos or photos with others via the Internet 

  Câu 3 - Câu ví dụ

  Nêu một ví dụ càng cụ thể càng tốt để minh họa cho main idea.

  • For example, when I was studying abroad in the UK, I was able to show my parents all the photos that I took at the places I went to.

  Vậy câu hoàn chỉnh sau khi đã thêm thắt TỪ NỐI vào

  Because social networks allow users to share content such as videos or photos with others via the Internet, they make it easy for people to keep in touch with the latest activities of their family and friends, including those who live far away. For example, when I was studying abroad in the UK, I was able to show my parents all the photos that I took at the places I went to. As a result, ……. (nêu thêm kết quả tích cực nếu có).

  1.3. Phân tích đoạn thân bài theo bố cục Main idea >> Supporting idea >> Example

  2. Cách viết song song

  (Bố cục "Firstly, Secondly")

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Không nên dùng trong IELTS, chỉ dùng trong dạng 2 Question, Discuss both views, tuy nhiên cũng phải có supporting idea để giải thích ý nhé

  Bố cục "Firstly, Secondly"

  Câu 1: Câu Main idea tổng của cả đoạn BODY

  Câu 2: Câu Main idea nhỏ của ý 1

  Câu 3: Câu giải thích / example của ý 1

  Câu 4: Câu Main idea nhỏ của ý 2

  Câu 5: Câu giải thích / example của ý 2

  Câu main idea nhỏ ý 1Main idea nhỏ ý 2 sẽ mang tính giải thích, explain cho CÂU TỔNG MAIN IDEA CỦA CẢ ĐOẠN BODY

  Phân tích bài mẫu của thầy Simon

  Ways to improve road safety (apart from using punishments):

  I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers(1). Firstly, it is vitally important to educate people properly before they start to drive, and this could be done in schools or even as part of an extended or more difficult driving test(2). Secondly, more attention could be paid to safe road design(3). For example, signs can be used to warn people, speed bumps and road bends can be added to calm traffic, and speed cameras can help to deter people from driving too quickly(4). Finally, governments or local councils could reduce road accidents by investing in better public transport, which would mean that fewer people needed to travel by car(5).

  IELTS TUTOR Phân tích:

  Câu số (1): I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers ==> là Câu Main idea tổng của cả đoạn BODY

  Câu Main idea tổng của cả đoạn BODY: sẽ là câu chung nhất, bao quát nhất, chỉ rõ cả đoạn đó sẽ viết về nội dung gì, thông thường chỉ cần đọc câu này là sẽ hiểu nội dung chính của cả đoạn

  Như ví dụ trên, I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers ==> Đọc vào là hiểu ngay nội dung của đoạn này là người viết sẽ kể ra những cách khác nhau mà không cần phạt lái xe mà vẫn đạt được safe driving

  Câu số (2): Firstly, it is vitally important to educate people properly before they start to drive, and this could be done in schools or even as part of an extended or more difficult driving test ==> là Câu Main idea nhỏ của ý 1

  Đúng ra thì sau câu số 2 này sẽ phải có Câu giải thích / example của ý 1 nhưng thầy Simon không viết câu này, vì câu số 2 của thầy đã đầy đủ ý

  Câu số (3): Secondly, more attention could be paid to safe road design ==> là Câu Main idea nhỏ của ý 2

  Câu số (4): For example, signs can be used to warn people, speed bumps and road bends can be added to calm traffic, and speed cameras can help to deter people from driving too quickly ==> là Câu giải thích / example của ý 2

  Câu số (5): Finally, governments or local councils could reduce road accidents by investing in better public transport, which would mean that fewer people needed to travel by car ==> là Main idea nhỏ của ý 3

  Vậy câu main idea chính của đoạn này sẽ là Câu số 1:

  I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers

   

  Sau đó người viết đưa ra lần lượt 3 cách để mà không cần cấm drivers, mà vẫn đạt được safe driving

   

  Cách 1: it is vitally important to educate people properly before they start to drive, and this could be done in schools or even as part of an extended or more difficult driving test

   

  Cách 2: More attention could be paid to safe road design ==> trong cách 2 này, người viết có đưa thêm VÍ DỤ để làm rõ thêm ý của CÁCH 2

  For example, signs can be used to warn people, speed bumps and road bends can be added to calm traffic, and speed cameras can help to deter people from driving too quickly

   

  Cách 2: Governments or local councils could reduce road accidents by investing in better public transport, which would mean that fewer people needed to travel by car

   

  ==> Cả Cách 1-2-3 đều mang tính chất giải thích làm rõ cho câu MAIN IDEA I believe that safe driving can be promoted in several different ways that do not punish drivers

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking