Phân tích IELTS WRITING TASK 2 về "primary children should learn how to grow vegetables and keep animals

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích IELTS WRITING TASK 2 về "primary children should learn how to grow vegetables and keep animals

I. Đề bài

It is suggested that primary children should learn how to grow vegetables and keep animals. Do the advantages of this outweigh its disadvantages?

II. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đầu tiên dạng bài này thuộc dạng advantages & disadvantages rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR 
 • Phải đọc kĩ đề bài trong đó sẽ thấy bản thân đề bài đã chia sẵn 2 vế để dễ dàng cho việc chia bố cục 2 đoạn thân bài, như vậy cứ Theo đó mà chia là:
  • grow vegetables 
  • keep animals
 • Bài này dàn ý sơ lược sẽ như sau:
  • Intro câu 2: advantages outweigh disadvantages 
  • Thân bài: nêu 2 lí do vì sao theo mình advantages outweigh disadvantages 
   • Body 1: lí do thứ 1 vì sao theo mình advantages outweigh disadvantages (IELTS TUTOR lưu ý nên chọn lí do liên quan đến grow vegetables)
   • Body 2: lí do thứ 2 vì sao theo mình advantages outweigh disadvantages (IELTS TUTOR lưu ý nên chọn lí do liên quan đến keep animals)

III. Bài sửa HS đi thi đạt 7.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK