Cách chọn từ khoá (keywords) IELTS READING

· Reading

Bên cạnh phân tích và cung cấp thêm bài sửa chi tiết của Part 1 IELTS SPEAKING của học sinh đi thi thật ngày 4/8/2020, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn từng bước highlight keywords như thế nào cho hiệu quả vì trong IELTS READING, việc có nắm vững kĩ năng highlight từ khóa keywords không là cực kì quan trọng, quyết định điểm cao hay điểm thấp.

I. Từ khoá (keywords) IELTS READING

1. Vì sao phải tìm từ khoá (keywords)

1.1. Cách ra đề IELTS READING

Thông thường, examiners sẽ ra đề IELTS Reading theo các bước sau

 • Chọn bài đọc phù hợp
 • Tìm đoạn văn có ý dễ gây nhầm lẫn trong bài đọc
 • Đặt câu hỏi liên quan đến những điểm gây nhầm lẫn bằng cách viết lại paraphrase chọn từ, câu, cách viết khác. 
Như vậy, IELTS TUTOR lưu ý:
 • Người ra đề sẽ dựa vào phương pháp tìm keywords để ra đề thi, thí sinh cũng có thể dựa vào kỹ năng tìm keywords để có được câu trả lời chính xác.

1.2. Từ khoá (keywords) rất quan trọng IELTS READING

1.2.1. IELTS READING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong IELTS READING, việc highlight keywords sẽ giúp hiểu được nội dung chính của câu hỏi, dễ dàng định vị được đoạn văn nào sẽ là đoạn văn chứa đáp án của câu hỏi (khoanh vùng đáp án), nhờ đó sẽ dễ dàng hơn trong việc xác định lại đáp án 

  1.2.1. IELTS LISTENING

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Trong IELTS LISTENING, việc highlight keywords sẽ giúp hiểu được nội dung chính câu hỏi đòi hỏi mình phải làm gì, sau đó khi băng đọc đến các từ keywords nội dung chính đó, ngay lập tức sẽ hướng sự chú ý của mình tới những từ đó để nghe cho rõ đáp án và trả lời. 
  • Nếu highlight những keywords sai thì thật ra cũng rất tai hại, sẽ nghe những từ mà không liên quan đến đáp án!

  2. Phân loại từ khoá (keywords)

  Có 2 loại keywords - Từ khóa:

  2.1. Từ khoá không biến đổi

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Từ khoá không thể biến đổi được như tên riêng, tên khoa học, con số, thuật ngữ...là những từ khoá rất khó có thể paraphrase thành từ đồng nghĩa và diễn đạt thành cách hiểu khác
  • Vì là những không thay đổi nên có thể dễ dàng tìm thấy chúng.
  • Khi đọc lướt để nắm ý toàn bài, hãy highlight những từ khóa này vì các câu hỏi thường sẽ chứa những từ khóa đó.

  2.2. Từ khóa có thể biến đổi

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể biến đổi, tức là những từ này có khả năng bị thay đổi bằng các cách paraphrase từ đồng nghĩa hoặc thay đổi cấu trúc câu 
  • Để tìm được từ khoá có thể biến đổi phải tìm ra từ đồng nghĩa, đã được Paraphrase hoặc cách viết khác đi so với từ khoá

  II. Các bước tìm từ khoá (keywords) IELTS READING

  1. Xác định keywords trong câu hỏi

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Sau khi đọc câu hỏi, nên xác định đâu là từ khoá quan trọng và từ khoá đó là từ khoá biến đổi hay là không biến đổi như IELTS TUTOR đã hướng dẫn về 2 loại từ khoá

  2 Dự đoán sự biến đổi

  • Sau khi xác định được từ khóa trọng tâm, hãy thử dự đoán sự biến đổi của từ khoá giữa câu hỏi và bài đọc. 
   • IELTS TUTOR lấy ví dụ: 
    • từ ‘die out’ sẽ thành ‘become extinct’ 
    • ‘geniuses’ chuyển thành ‘talented people’.

  3. Đọc lướt bài đọc để tìm từ khoá tương đương

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Sau khi xác định được từ khóa trong câu hỏi và dự đoán sự biến đổi của chúng, tiếp theo tiến hành đọc lướt bài đọc để tìm từ khóa tương ứng, nhờ đó sẽ biết được đoạn chứa thông tin của câu trả lời (đoạn văn khoanh vùng)

  4. Lưu ý khi tìm từ khoá (keywords)

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Tìm các từ khóa không thể biến đổi trước vì không bị biến đổi trong bài nên rất dễ dàng để tìm ra (ví dụ như tên riêng thì rất ít khi bị biến đổi)
  • Gạch chân từ khoá (hoặc khoanh tròn) để dễ theo dõi bài đọc và tránh nhầm lần giữa các câu hỏi

  III. IELTS TUTOR xét ví dụ

  1. Hướng dẫn chọn từ khóa trong câu hỏi

  1.1. Ví dụ 1

  Những từ in đậm chính là những chữ IELTS TUTOR sẽ highlight và đặc biệt chú ý trong bài đọc cũng như listening

  Indoor farming

  1) Some food plants, including ............., are already grown indoors.

  2) Vertical farms would be located in ............., meaning that there would be less need to take them long distances to customers.

  3) Vertical farms could use methane from plants and animals to produce ..............

  4) The consumption of ............. would be cut because agricultural vehicles would be unnecessary.

  5) The fact that vertical farms would need ............. light is a disadvantage.

  6) One form of vertical farming involves planting in ............. which are not fixed.

  7) The most probable development is that food will be grown on ............. in towns and cities.

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Những từ keywords cần highlight chính là những từ mà giúp  nhớ ý chính của câu hỏi đó, để khi đọc một bài đọc sẽ nhớ ngay à đoạn văn này đang nói đến câu nào đó trong bài, nhờ keywords đã highlight

  1.2. Ví dụ 2

  Question

  1. Where did Fleming study medicine?
  2. What was Fleming studying when he realised that mould grew on a set of culture dishes?

  Ở đây, chúng ta sẽ cần để ý những thông tin quan trọng trong câu hỏi và tìm chúng ở bài đọc.

  1. Where did Fleming study medicine?

  • where – đây là từ hỏi cho nơi chốn, tên địa điểm cụ thể. Vì thế, các em cần để ý scan tên địa điểm, nơi chốn trong bài đọc.
  • Từ khoá khác: study medicine – thay thế cho “training to be a doctor”
  • Đáp án: London 

  2. What was Fleming studying when he realised that mould grew on a set of culture dishes?

  • what – từ khoá này cho các em biết câu trả lời nhất định phải là một danh từ 
  • culture dishes – đây là từ khoá cực kì quan trọng để xác định câu trả lời. Loại từ khoá này sẽ không thể paraphrase được nên các em chỉ cần sử dụng nó để tìm đáp án ở bài đọc
  • Đáp án: influenza

  2. Hướng dẫn chọn từ khóa trong bài đọc

  Những từ in đậm chính là những chữ IELTS TUTOR sẽ highlight và đặc biệt chú ý trong bài đọc cũng như listening

  Indoor farming is a method of growing crops or plants, usually on a large scale, entirely indoors. This method of farming often implements growing methods such as hydroponics and utilizes artificial lights to provide plants with the nutrients and light levels required for growth.

  A wide variety of plants can be grown indoors, but fruits, vegetables, and herbs are the most popular.

  Dưới đây là ví dụ để dễ hình dung:

  Alexander Fleming was born in Ayrshire on 6 August 1551, the son of a farmer. He moved to London at the age of 13 and later trained as a doctor. In 1925, while studying influenza, Fleming noticed that mould had developed accidentally on a set of culture dishes being used to grow the staphylococci germ. The mould had created a bacteria-free circle around itself. Fleming experimented further and decided to call the active substance penicillin. It was two other scientists however, Australian Howard Florey and Ernst Chain, a refugee from Nazi Germany, who developed penicillin further so that it could be produced as a drug. At first supplies of penicillin were very limited, but by the 1940s it was being mass-produced by the American drugs industry

  3. Giải thích chi tiết

  HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH HIGHLIGHT KEYWORDS - CHỌN TỪ KHÓA TRONG IELTS READING & LISTENING
  HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH HIGHLIGHT KEYWORDS - CHỌN TỪ KHÓA TRONG IELTS READING & LISTENING

  Câu hỏi của IELTS TUTOR:

  9. Only a small fraction of people have imagination as as Lauren does.

  10. Hyperphantasia is to aphantasia.

  11.There are a lot of subjectivity in comparing people's imagination - somebody's vivid scene could be another person's .

  12. Prof Zeman is that aphantasia is not an illness.

  13. Many people spend their lives with somewhere in the mind's eye.

  Câu 9:

  Only a small fraction of people have imagination as as Lauren does.

  --> Thì từ khóa unchangeable sẽ là Lauren vì đây là tên riêng (như IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên), còn từ khóa changeable sẽ là imagination vậy đây sẽ là 2 từ mà các em nên đặc biệt chú ý. Các bước tìm từ khóa các em sẽ làm như sau

  • Bước 1: Các em sẽ lướt sơ bài đọc xem thử có từ nào có từ Lauren (từ khóa unchangeable cho câu 9 ) để định vị được đoạn văn mà mình nên đọc kĩ để tìm cho ra đáp án. Thì các em sẽ thấy bắt đầu đoạn The super-visualiser thì Lauren bắt đầu xuất hiện 
  • Sau khi định vị được đoạn này rồi các em sẽ tìm thử từ imagination có được paraphrase ở trong bài không (có thể là dùng lại imagination y nguyên hoặc paraphrase thành một từ khác)
  • Thì bên cạnh việc tìm ra keywords đã chọn trước đó, các em cũng nhớ liếc lên câu hỏi của bài để hiểu thêm câu hỏi để định vị đoạn văn khoanh vùng đáp án cho dễ nhé. Thì trong câu 9, các em chú ý đoạn  Not many people have mental imagery as vibrant as Lauren or as blank as Niel
  • Em thấy đoạn này là có chứa cả unchangeable keyword là Lauren, vừa chứa từ paraphrase của imagination là mental imagery thì các em sẽ biết đoạn này chính là đoạn chứa đáp án các em sẽ điền 
  • Em sẽ đọc kĩ lại câu hỏi 1 lần nữa, xác định kĩ lại từ cần điền, em thấy là từ cần điền cần phải là một adj vì có as...as là cấu trúc so sánh, và từ cần điền phải là tính từ bổ nghĩa cho imagination --> vậy đáp án sẽ là vibrant

  4. Luyện tập

  Phân tích từ khóa, nêu dự đoán cho các từ khóa loại 2:

  1. Yessis describes a training approach from the former Soviet Union that aims to develop an athlete’s ……………

  2. Residents of Los Angeles are now tending to reduce the yearly distances they travel by car.

  3. It would be possible for certain parts of Amazonia to support a higher population.

  4. Little doubt was expressed about the reason for the Bishops Walk accident.

  5. The low financial cost of setting up wilderness tourism makes it attractive to many countries.

  6. Iconoclasts are unusually receptive to new experiences.

  7. The trees from which quinine is derived grow only in South America.

  8. Perkin was still young when he made the discovery that made him rich and famous.

  9. Diet-related diseases are common in older people.

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • Sẽ luyện tập highlight làm sao mà khi lướt sơ qua những từ keywords được in đậm,  cũng sẽ hiểu được nội dung của đoạn văn thì như vậy khi đọc lướt qua đoạn văn sẽ biết được đoạn văn khoanh vùng nhanh

  Còn điều gì các bạn còn thắc mắc trong cách ôn tập và kỳ thi IELTS, hãy comment ngay phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

  Share bài Blog lại để khi cần thì có ngay để học luôn nhé

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK