Cách dùng liên từ tiếng anh

· Writing,Vocabulary - Grammar

I. GIỚI THIỆU VỀ TỪ NỐI - LINKING WORD (liên từ)

1. Định nghĩa từ nối - linking word (liên từ)

  • ​Từ nối (linking words) là những từ giúp liên kết (nối) các từ, cụm từ & câu (mệnh đề) lại với nhau tạo thành câu và đoạn văn hoàn chỉnh và mạch lạc.
  • Từ nối hay còn gọi là linking word - conjunction, tức là liên từ 

2. Từ nối để làm gì?

  • Từ nối sẽ giúp câu văn gãy gọn, súc tích mạch lạc và logic hơn
  • Trong IELTS WRITING, từ nối làm câu cú gãy gọn và chiểm 25% tổng số điểm trong tiêu chí chấm thi IELTS WRITING và đây luôn là điểm ngữ pháp mà IELTS TUTOR luôn hướng dẫn học sinh lớp IELTS ONLINE của mình phải học thật kĩ