Cách dùng dấu câu tiếng anh (phẩy, hai chấm, chấm phẩy, gạch ngang & gạch nối)

· Writing,Vocabulary - Grammar
 • Trong lúc viết, nhiều bạn chỉ chú tâm vào ngữ pháp, quên mất dấu câu, vị trí thích hợp của từng loại dấu câu. Dấu câu cũng là một phần rất quan trọng để thể hiện được trình độ tiếng Anh
 • Bài viết hôm nay, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng dấy phẩy, dấu hai chấm và chấm phẩy như thế nào cho hợp lý.
 • Ngoài ra, các bạn nên đọc thêm hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả để nâng cao trình độ của bản thân nhé!

I. Cách sử dụng dấu phẩy (,)

1. Sử dụng sai dấu phẩy vì ảnh hưởng của tiếng Việt

 • Khi dùng tiếng Việt, chúng ta có thói quen dùng dấu phẩy trong những câu dài hoặc khi hết một ý trong câu cũng dùng dấu phẩy, tuy nhiên tiếng anh thì không như vậy 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The environment has been a matter for so many countries, most people living on our planet to concern, the environmental pollution is still raging all over the green planet. - SAI
  • The environment has been a matter for so many countries and most people living on our planet to concern. In fact, the environmental pollution is still raging all over the green planet. - ĐÚNG

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đây là lỗi sai mà rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR mắc phải, hai câu không thể nào nối nhau bằng dấu phẩy, mà thay vào đó phải có từ nối nhé 

2. Phải có dấu phẩy khi thấy những từ sau

Nguyên tắc cần nhớ là luôn có dấu phẩy giữa 2 mệnh đề trong những trường hợp sau:

 • Khi có những từ and, but, so ở giữa câu

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

I want to go to the party but I am so tired.

=> I want to go to the party, but I am so tired.

 • Khi có những từ since, as, because ở đầu câu

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

Since he had not studied hard he failed his exam.

=> Since he had not studied hard, he failed his exam.

3. Cách sử dụng dấu phẩy (comma)

a. Dùng để liệt kê

Dùng dấy phẩy khi chúng ta muốn liệt kê các danh từ, tính từ hoặc cụm danh từ.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Chỉ dùng để liệt kê danh từ, tính từ và cụm danh từ CHỨ KHÔNG PHẢI CÁC CÂU VỚI NHAU nhé!

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • They need to buy some rice, oil, pepper, sugar and pasta.
 • She is very beautiful, tall and smart
 • James, my colleague, is an architect

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Khi liệt kê 3 thứ trở lên thì mới cần dùng dấy phẩy và trước cái cuối cùng sẽ dùng từ "and" hoặc "or", trong trường hợp 2 thứ sẽ dùng từ "and" hoặc "or".
 • Khi liệt kê thì phải tuân thủ theo quy tắc cấu trúc song song (parallel) đây là điểm ngữ pháp đã được IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ 

b. Dùng trong câu ghép (Compound sentence)

Dấu phẩy sẽ dùng trong câu ghép để tách 2 mệnh đề độc lập (2 mệnh đề có đầy đủ S+V), được nối với nhau bằng FANBOYS (for, and, nor, but, or, yet, so ...).

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • People nowadays earn more money than they used to be, so they can afford to buy new items as a replacement for old or broken ones regardless of the fact that the items are still usable or can be fixed.
 • Humans are responsible for numerous global environmental problems, but there are solutions that can be taken to protect this planet.
 • Nowadays, many businesses focus intensively on advertisement in order to win over their competitors, and consequently people are increasingly surrounded by advertising. 
IELTS TUTOR lưu ý: : khi có FANBOYS thì bạn chú ý không được quên dấu phẩy vì nếu bạn quên dấu phẩy sẽ dẫn đến người đọc có thể hiểu sai ý câu văn của bạn.

Đây là lỗi sai mà cực kì nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR mắc phải:

 • , and + mệnh đề bắt buộc là phải có dấu phẩy nhé!

c. Dùng trong câu có mệnh đề phụ

Trong câu phức, khi một mệnh đề phụ thuộc đứng trước một mệnh đề chính thì ta cần sử dụng dấu phẩy ở giữa hai mệnh đề này.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • When he was in Mexico, he worked as a bar tender.
 • After he finished his dinner, he went to the movies. 

d. Dấu phẩy đứng sau Conjunctive Adverb (Trạng từ liên kết)

Các conjunctive adverb như nevertheless, however, therefore , nonetheless, even so , first , second, finally, on the one hand, on the other hand, by contrast, on the contrary ...

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The gods thundered in the heavens; furthermore, the mortals below cowered in fear.
 • The bank robber dodged the bullet; however, Joey was shot seventeen times in the tibia.
 • Susan appreciated the flowers; nevertheless, a Corvette would be a finer gift. 

e. Dùng trong câu mệnh đề quan hệ xác định

Đối với câu có mệnh đề quan hệ xác định bổ nghĩa cho danh từ đi trước nó, thì ta thêm dấu phẩy giữa mệnh đề quan hệ và danh từ mà nó bổ nghĩa.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I have lost my Oxford English Dictionary, which my mother gave me five years ago.
 • That boy, who is smiling at you, is my friend.

Đặc biệt, khi "which" được sử dụng để thay thế một mệnh đề, thì Bạn cũng thêm dấu phẩy giữa hai mệnh đề đó.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

Tham khảo kĩ về mệnh đề quan hệ mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

f. Dùng khi một cụm từ đi cùng với một mệnh đề

Bạn phải dùng dấu phẩy giữa một cụm danh từ/tính từ/trạng từ và một mệnh đề độc lập.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Having been a police officer, he knew how to defend himself.

g. Dùng để bổ sung thông tin phụ cho một danh từ

Khi trong câu có một cụm trạng từ bổ sung thêm nghĩa phụ cho danh từ trước đó thì phải ngăn cách cụm từ này với các thành phần khác trong câu.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Game online is attractive to youth nowadays, especially to students who aren't much interested in studying.

  II. Cách sử dụng dấu chấm phẩy (;)

  Tham khảo rất kĩ về phân tích cách sử dụng dấu chấm phẩy trong IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã phân tích rất kĩ nhé

  a. Dùng để thay thế dấu chấm

  • Dấu chấm phẩy có chức năng giống chức năng của dấu chấm, dùng để tách 2 mệnh đề độc lập về ngữ pháp nhưng có liên quan với nhau về nghĩa. 
  • Dấu này tương đối ít dùng trong khi viết.

   

  IELTS TUTOR giải thích cho dễ hiểu là dấu chấm phẩy sẽ giống như dấu chấm

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Some people work best in the mornings; others do better in the evenings. 
  • Don’t go near the lions; they could bite you. 

  b. Dùng trong liệt kê

  • Trong những câu dài, có cấu trúc phức tạp, dấu chấm phẩy còn có thể dùng để tách các thành phần trong khi liệt kê. 
  • Qua đó giúp câu văn trở nên gãy gọn, đọc dễ hiểu hơn hơn.

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   You may apply for a visa provided that you have a passport; that you fill out necessary forms; that you ensure your return to your home country; …

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Không nên dùng cách liệt kê này trong IELTS WRITING nhé

   III. Cách dùng dấu hai chấm (:)

   a. Dùng để giải thích

   Dấu hai chấm thường dùng để giải thích hay bổ sung thêm thông tin.

   Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • We decided not to go on holiday: we had too little money. 
   • Writing an assignment is not easy: to begin with, you have to do a lot of research.
   • A woman: without her, man is nothing. 

   b. Dùng để liệt kê

   Dấu hai chấm dùng để đánh dấu phần liệt kê có trong câu.

   Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Buy these things: a packet of peanuts, two loaves of bread and a kilogram of steak.

   IV. Cách dùng dấu gạch ngang & gạch nối

   Trên đây, IELTS TUTOR đã hướng dẫn các bạn cách phân biệt, các dùng và các lưu ý khi sử dụng các loại dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm), trong các loại này, dấu phẩy là dấu thường gặp và hay dùng nhất.

   Các bạn cần nắm vững những kiến thức này, nó sẽ giúp các bạn viết tốt hơn và thể hiện trình độ tiếng Anh của mình chuyên nghiệp hơn trong bài thi.

   Chúc các bạn thành công !

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK