Return to site

Hướng dẫn từ A đến Z Cách sử dụng dấu phẩy, dấu hai chấm và chấm phẩy trong IELTS WRITING

· Writing,Vocabulary - Grammar

Trong lúc viết, nhiều bạn chỉ chú tâm vào ngữ pháp, quên mất dấu câu, vị trí thích hợp của từng loại dấu câu. Dấu câu cũng là một phần rất quan trọng để thể hiện được trình độ tiếng Anh của mình, bạn cần biết cách đặt chúng ở những nơi cần thiết để tạo ra một câu có nghĩa và thể hiện chuyên môn của mình. Thì bài viết hôm nay, IELTS TUTOR sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng dấy phẩy, dấu hai chấm và chấm phẩy như thế nào cho hợp lý.

Ngoài ra, các bạn nên đọc thêm 100 vocabularies quan trọng nhất của IELTS topic crime - government - law và cách học từ vựng không quên để nâng cao trình độ của bản thân nhé !

1. Những lầm tưởng về dấu phẩy

1.1 Ảnh hưởng của tiếng Việt

Khi dùng tiếng Việt, chúng ta có thói quen dùng dấu phẩy trong những câu dài hoặc khi hết một ý trong câu cũng dùng dấu phẩy, tuy nhiên xét về ngữ pháp thì hoàn toàn không đúng. Nên khi luyện Ielts, Bạn nên tránh thói quen bỏ dấu phẩy tùy hứng nhé vì đây là tiếng Anh, việc bỏ dấu phẩy sai vị trí sẽ dẫn đến hiểu sai luôn nghĩa của câu đấy!

Ví dụ:

The environment has been a matter for so many countries, most people living on our planet to concern, the environmental pollution is still raging all over the green planet. - SAI

=> The environment has been a matter for so many countries and most people living on our planet to concern. The environmental pollution is still raging all over the green planet. - ĐÚNG

1.2 Việc dùng dấu phẩy ở những câu có 2 mệnh đề

Nguyên tắc Bạn cần nhớ là luôn có dấu phẩy giữa 2 mệnh đề trong những trường hợp sau:

- Khi có những từ while, whereas (đầu câu hoặc cuối câu)

Ví dụ:

We were happy to sit and chat in the relaxing surroundings while waiting for the food to arrive.

=> We were happy to sit and chat in the relaxing surroundings, while waiting for the food to arrive.

- Khi có những từ and, but, so ở giữa câu

Ví dụ:

I want to go to the party but I am so tired.

=> I want to go to the party, but I am so tired.

- Khi có những từ since, as, because ở đầu câu

Ví dụ:

Since he had not studied hard he failed his exam.

=> Since he had not studied hard, he failed his exam.

2. Cách sử dụng dấu phẩy (comma)

a. Dùng để liệt kê

Dùng dấy phẩy khi chúng ta muốn liệt kê các dành từ, tính từ hoặc cụm danh từ.

VD:

 • They need to buy some rice, oil, pepper, sugar and pasta.
 • She is very beautiful, tall and smart
 • James, my colleague, is an architect

Lưu ý:

Khi bạn liệt kê 3 thứ trở lên thì mới cần dùng dấy phẩy và trước cái cuối cùng sẽ dùng từ "and" hoặc "or", trong trường hợp 2 thứ sẽ dùng từ "and" hoặc "or".
Khi liệt kê thì phải tuân thủ theo quy tắc cấu trúc parallel

b. Dùng trong câu ghép (Compound sentence)

Dấu phẩy sẽ dùng trong câu ghép để tách 2 mệnh đề độc lập (2 mệnh đề có đầy đủ S+V), được nối với nhau bằng FANBOYS (for, and, nor, but, or, yet, so ...).

VD:

 • People nowadays earn more money than they used to be, so they can afford to buy new items as a replacement for old or broken ones regardless of the fact that the items are still usable or can be fixed.
 • Humans are responsible for numerous global environmental problems, but there are solutions that can be taken to protect this planet.
 • Nowadays, many businesses focus intensively on advertisement in order to win over their competitors, and consequently people are increasingly surrounded by advertising. 
Lưu ý : khi có FANBOYS thì bạn chú ý không được quên dấu phẩy vì nếu bạn quên dấu phẩy sẽ dẫn đến người đọc có thể hiểu sai ý câu văn của bạn.
VD:
 • I saw that she was busy and prepared to leave.
 • I saw that she was busy, and prepared to leave.
Hai câu chỉ khác nhau mỗi dấu "," những khi dịch nghĩa ra thì hai câu mang 2 nghĩa khác nhau. Vì vậy, bạn nên chú ý đặt dấu phẩy để người đọc hiểu rõ ý bạn muốn truyền tải.

c. Dùng trong câu có mệnh đề phụ

Trong câu phức, khi một mệnh đề phụ thuộc đứng trước một mệnh đề chính thì ta cần sử dụng dấu phẩy ở giữa hai mệnh đề này.

VD:

 • When he was in Mexico, he worked as a bar tender.
 • After he finished his dinner, he went to the movies. 

d. Dấu phẩy đứng sau Conjunctive Adverb

Các conjunctive adverb như nevertheless, however, therefore , nonetheless, even so , first , second, finally, on the one hand, on the other hand, by contrast, on the contrary ...

VD:

 • The gods thundered in the heavens; furthermore, the mortals below cowered in fear.
 • The bank robber dodged the bullet; however, Joey was shot seventeen times in the tibia.
 • Susan appreciated the flowers; nevertheless, a Corvette would be a finer gift. 

e. Dùng trong câu mệnh đề quan hệ xác định

Đối với câu có mệnh đề quan hệ xác định bổ nghĩa cho danh từ đi trước nó, thì ta thêm dấu phẩy giữa mệnh đề quan hệ và danh từ mà nó bổ nghĩa.

VD:

 • I have lost my Oxford English Dictionary, which my mother gave me five years ago.
 • That boy, who is smiling at you, is my friend.

Đặc biệt, khi "which" được sử dụng để thay thế một mệnh đề, thì Bạn cũng thêm dấu phẩy giữa hai mệnh đề đó.

VD:

 • She can’t come to my birthday party, which makes me sad.

f. Dùng khi một cụm từ đi cùng với một mệnh đề

Bạn phải dùng dấu phẩy giữa một cụm danh từ/tính từ/trạng từ và một mệnh đề độc lập.
VD:

 • Having been a police officer, he knew how to defend himself.

g. Dùng để bổ sung thông tin phụ cho một danh từ

Khi trong câu có một cụm trạng từ bổ sung thêm nghĩa phụ cho danh từ trước đó thì phải ngăn cách cụm từ này với các thành phần khác trong câu.

VD:

 • Game online is attractive to youth nowadays, especially to students who aren't much interested in studying.

3. Dấu chấm phẩy

Tham khảo rất kĩ về phân tích cách sử dụng dấu chấm phẩy trong IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã phân tích rất kĩ nhé

a. Dùng để thay thế dấu chấm

Dấu chấm phẩy có chức năng giống chức năng của dấu chấm, dùng để tách 2 mệnh đề độc lập về ngữ pháp nhưng có liên quan với nhau về nghĩa. Dấu này tương đối ít dùng trong khi viết.

VD:

 • Some people work best in the mornings; others do better in the evenings. 
 • Don’t go near the lions; they could bite you. 

b. Dùng trong liệt kê

Trong những câu dài, có cấu trúc phức tạp, dấu chấm phẩy còn có thể dùng để tách các thành phần trong khi liệt kê. Qua đó giúp câu văn trở nên gãy gọn, đọc dễ hiểu hơn hơn.

VD: You may apply for a visa provided that you have a passport; that you fill out necessary forms; that you ensure your return to your home country; …

4. Dấu hai chấm

a. Dùng để giải thích

Dấu hai chấm thường dùng để giải thích hay bổ sung thêm thông tin.

VD:

 • We decided not to go on holiday: we had too little money. 
 • Writing an assignment is not easy: to begin with, you have to do a lot of research.
 • A woman: without her, man is nothing. 

b. Dùng để liệt kê

Dấu hai chấm dùng để đánh dấu phần liệt kê có trong câu.

VD: Buy these things: a packet of peanuts, two loaves of bread and a kilogram of steak. 

Trên đây, mình đã hướng dẫn các bạn cách phân biệt, các dùng và các lưu ý khi sử dụng 3 loại dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm), thì trong 3 loại này, dấu phẩy là dấu thường gặp và hay dùng nhất. Các bạn cần nắm vững những kiến thức này, nó sẽ giúp các bạn viết tốt hơn và thể hiện trình độ tiếng Anh của mình chuyên nghiệp hơn trong bài thi. Chúc các bạn thành công !

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK