CÁCH LẤY VÍ DỤ IELTS WRITING TASK 2

· Writing

I. Cấu trúc 1 đoạn văn tốt

  • Nếu các bạn ngâm cứu kĩ hướng dẫn cấu trúc của một đoạn văn trong IELTS WRITING TASK 2 thì có thể thấy rõ, việc lấy ví dụ là không thể thiếu của một đoạn thân bài trong IELTS WRITING TASK 2, sẽ đóng vai trò chứng minh, làm rõ cho câu Main idea và làm cho đoạn văn của mình dễ hiểu hơn rất nhiều.