Cách chọn lọc số liệu IELTS WRITING Task 1

· Writing,IELTS Advice
 • Hiện nay nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc nhóm dữ liệu hay còn gọi là chọn lọc số liệu để viết trong Writing Task 1
 • Nhóm dữ liệu là một phương pháp rất hiệu quả để “chiến đấu” với các dạng biểu đồ phức tạp trong task 1 của IELTS Writing, sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian đồng thời sắp xếp các ý một cách logic nhất.

I. Cách chọn lọc Số Liệu IELTS Writing Task 1

 • IELTS TUTOR lưu ý:
  • Trong IELTS WRITING TASK 1, việc viết đủ 160 words và đủ thời giờ là việc quan trọng nhất. 
   • Các em phải biết chọn những số liệu cần thiết để đưa vào bài
   • Không nên bê hết tất cả số liệu đề cho, vì sẽ rất dài!

Trong IELTS WRITING TASK 1, nhất là biểu đồ cột (bar) & bảng biểu (table) lượng số liệu đề bài cho là rất nhiều, vì vậy cần có những tiêu chí cho việc lựa chọn thông tin để đưa vào bài viết

IELTS TUTOR lưu ý những tiêu chí lựa chọn số liệu bao gồm:

 • Chỉ lựa chọn những số liệu nổi bật.
  • Số liệu lớn nhất
  • Số liệu nhỏ nhất
  • Số liệu tăng nổi bật nhất (đối với biểu đồ có yếu tố thời gian)
  • Số liệu giảm nổi bật nhất (đối với biểu đồ có yếu tố thời gian)
  • Sự tương phản/ khác nhau lớn nhất.
  • Sự tương đồng/ giống nhau nhất. 
 • Các số liệu xấp xỉ gom vào nói luôn 1 lần (không nên nói lẻ tẻ rất tốn thời gian)
 • Hạn chế việc chỉ đưa ra các con số, nên đưa được càng nhiều sự so sánh càng tốt.

1. Chọn lọc số liệu trong biểu đồ có yếu tố thời gian & không có yếu tố thời gian

 • IELTS TUTOR lưu ý:
  • Đối với bar, table & pie, chúng ta có thể chia biểu đồ thành hai dạng:
   • Biểu đồ thay đổi theo thời gian
   • Biểu đồ không thay đổi theo thời gian

1.1. Đối với Biểu đồ có sự thay đổi theo thời gian

Các dạng số liệu quan trọng và nổi bật nên được chọn trong biểu đồ có yếu tố thời gian:

 • Điểm thời gian bắt đầu.
 • Điểm cao nhất/ thấp nhất ở giữa biểu đồ.
 • Điểm thời gian cuối cùng.

1.2. Đối với Biểu đồ không có sự thay đổi theo thời gian

Các dạng số liệu nên được chọn để phân tích:

 • Số liệu cao/ thấp nhất trên biểu đồ.
 • Sô liệu bằng/ xấp xỉ bằng nhau.

2. Các bước chọn lọc số liệu IELTS WRITING TASK 1

 • Bước 1: viết câu overall:
  • Xét hàng ngang
  • Xét hàng dọc
 • Bước 2: chia 2 đoạn thân bài bằng cách nhóm các categories có các điểm tương đồng vào 1 đoạn thân bài để dễ mô tả số liệu:
  • Body 1: 
  • Body 2:

3. Nên để số liệu nào trước, số liệu nào sau

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Số liệu cao nhất nên nói trước
 • Số liệu thấp nhất nói sau 
Theo phương pháp "Tốt khoe, xấu lui"

II. Xét ví dụ chọn lọc Số Liệu IELTS Writing Task 1

1. Bar chart

Ví dụ 1

Bước 1: viết câu overall

Nhận biết chung về dạng bài “BAR CHART” và chiến lược tiếp cận

IELTS TUTOR lưu ý trong ảnh trên:

 • A, B, C, D, E & F là các categories, ví dụ như các hoạt động khác nhau; các mặt hàng khác nhau
 • X và Y là nhóm đối tượng so sánh, ví dụ như: nam và nữ, hai nhóm tuổi hoặc hai quốc gia

IELTS TUTOR hướng dẫn cách nhóm dữ liệu bài này:

 • Có thể thấy, khi nhìn sơ qua bài này sẽ thấy có khá nhiều số liệu, bạn nào không bình tĩnh sẽ không biết phân tích cái gì trước cái gì sau
 • Trước tiên là như những gì IELTS TUTOR đã hướng dẫn ở trên, trong biểu đồ cột luôn có hàng ngang và hàng dọc, trong bài này:
  • Hàng ngang sẽ là các đối tượng A, B, C…. ở đây là console games, outdoor game accessories….
  • Hàng dọc sẽ là các đối tượng so sánh X,Y,Z…ở đây là Belgium, Spain….
 • Như vậy, câu overall trước tiên sẽ có 2 vế:
  • 1 vế hoặc câu cho hàng ngang là các console games….
  • 1 vế hoặc câu cho hàng dọc là các nước như Belgium….
 • Theo cách phân tích trên, thì overall IELTS TUTOR có thể nhanh tróng triển khai
  • Nhìn chung là (câu overall)
   • Books, toys và cameras là các categories được gần như các nước chi tiêu nhiều hơn 
   • Britain chi tiêu nhiều hơn hẳn so với các nước khác

Bước 2: Chia 2 đoạn thân bài bằng cách nhóm các categories có các điểm tương đồng vào 1 đoạn thân bài để dễ mô tả số liệu:

 • Sau khi phân tích câu overall xong, IELTS TUTOR sẽ tiếp tục phân bố bố cục 2 đoạn thân bài, ở đây vì IELTS TUTOR thấy:
  • Nhóm 1: console games, outdoor game accessories, cosmetics số liệu thấp na ná nhau nên sẽ phân tích ở body 1
  • Nhóm 2: books, toys, cameras số liệu cao na ná nhau sẽ phân tích ở body 2
  • Như vậy, 2 đoạn thân bài của IELTS TUTOR sẽ là:
   • Body 1:  Xét console games, outdoor game accessories, cosmetics 
    • Trước tiên nhìn vào sẽ thấy luôn là số liệu ở  Belgium Australia và Spain gần như là bằng nhau ở 3 categories này
    • Sự khác biệt lớn nhất ở 3 categories này là cosmetics ở Britain là cao hơn khá nhiều so với console games & outdoor game accessories 
   • Body 2: Xét books, toys, cameras
    • Trước tiên, sẽ thấy ở Belgium và Spain số liệu 3 categories này tương tự, ngang ngang nhau 
    • ở Anh và Australia:
     • Người ta tiêu nhiều tiền cho Cameras nhiều hơn hẳn 
  • IELTS TUTOR lưu ý:
   • Không phải nêu hết tất cả số liệu ra
   • Mà chỉ nêu những số liệu nổi bật nhất 

Ví dụ 2

Phân tích cách nhóm dữ liệu trong BAR CHART

Bước 1: viết câu overall

Cách viết overall:

 • Xét hàng ngang
  • IELTS TUTOR thấy là computer games, shopping & watching TV là có sự khác nhau rõ ràng giữa nam và nữ 
  • Cimema, Going out with friends, listening to music và gym là nam và nữ gần như là như nhau 
 • Xét hàng dọc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này vì chỉ có 2 đối tượng so sánh Nam và Nữ nên thực chất nhìn vào là thấy luôn, chứ cũng không cần áp dụng:
  • Xét hàng ngang 
  • Xét hàng dọc 
 • Bài ví dụ 1 vì có nhiều đối tượng nên dùng xét hàng ngang, xét hàng dọc sẽ dễ nhận ra điểm tương đồng hơn

Bước 2: Chia 2 đoạn thân bài bằng cách nhóm các categories có các điểm tương đồng vào 1 đoạn thân bài để dễ mô tả số liệu:

Ta thấy như bài này sẽ có 2 cách phân chia bố cục thân bài:

 • Cách 1 (dành cho những bạn target 6.5 trở xuống)
  • Body 1: Men
  • Body 2: Women 
   • Cách này thì cực kì rõ ràng:
    • Body 1 phân tích về Men làm gì trong các categories đề cho
    • Body 2 phân tích về Women làm gì trong các categories đề cho
     • IELTS TUTOR Lưu ý phải chọn lọc số liệu nhé:
      • Body 1: Games số liệu cao nhất, sau đó đến watching Tv & Going out with friends, thấp nhất là reading 
      • Body 2: Shopping & going out with friends là cao nhất, các số liệu cinema, watching tv, listening to music & gym là na ná nhau, thấp nhất là computer games 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách 1 này có hạn chế là sẽ không so sánh được nam - nữ nên sẽ không được đánh giá cao lắm 
 • Cách 2 (dành cho bạn nào target 6.5+)
 • Body 1: Xét các categories nam và nữ chênh lệch nhau: shopping, computer games, watching TV
  • Computer games nam chơi nhiều nhất, nữ thấp nhất 
  • Ngược lại, shopping nữ nhiều nhất, nam chỉ = 1/3 nữ
  • Watching TV thì nam gấp 2 lần nữ 
 • Body 2: Xét các categories nam và nữ xấp xỉ nhau còn lại (cimena, reading, going out with friends, listening to music, gym)
  • Số liệu cimema & gym là gần giống nhau, nam > nữ không nhiều lắm
  • Listening to music & readng là nữ > nam, đặc biệt là reading là cả 2 giới này đều không thích lắm khi nó gần như là bottom của cả 2 genders 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách 2 có sự so sánh số liệu nam & nữ nên sẽ điểm cao hơn

Ví dụ 3

Phân tích một ví dụ trong IELTS WRITING TASK 1 dạng bar chart

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Đây là biểu đồ bar có chứa ngày tháng:
  • Dùng các từ ngữ mô tả xu hướng như dạng Line 
  • Ngoài việc lựa ra những số liệu nào lớn nhất, nhỏ nhất, xấp xỉ, các em phải mô tả sự tăng trưởng qua các mốc thời gian của 3 đối tượng ActiveX, Net và Java