Return to site

Hướng dẫn từ A đến Z cách nhóm dữ liệu IELTS WRITING Task 1

· Writing,IELTS Advice

Hiện nay nhiều bạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc nhóm dữ liệu để viết trong Writing Task 1

Nhóm dữ liệu là một phương pháp rất hiệu quả để “chiến đấu” với các dạng biểu đồ phức tạp trong task 1 của IELTS Writing, sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian đồng thời sắp xếp các ý một cách logic nhất.

I. Lựa Chọn Số Liệu Trong IELTS Writing Task 1 Như Thế Nào?

Trong IELTS WRITING TASK 1, việc viết đủ 160 words và đủ thời giờ là việc quan trọng nhất. Vì vậy, các em phải biết chọn những số liệu cần thiết để đưa vào bài, không nên bê hết tất cả số liệu đề cho, vì sẽ rất dài!

Trong những bài có liên quan đến số liệu thì lượng số liệu đề bài cho là rất nhiều, vì vậy cần có những tiêu chí cho việc lựa chọn thông tin để đưa vào bài viết

- Chỉ lựa chọn những số liệu nổi bật.

 

- Không viết tất cả hoặc quá nhiều thông tin số liệu cũng sẽ khiến bài viết lan man, thừa thông tin và bị loãng.

Chúng ta có thể chia biểu đồ thành hai dạng (biểu đồ thay đổi theo thời gianbiểu đồ không thay đổi theo thời gian) và áp dụng phương pháp sau để phân tích dữ liệu.

- Đối với Biểu đồ có sự thay đổi theo thời gian:

Đây là dạng biểu đồ nói về sự thay đổi của một vấn đề/sự vật/sự việc qua một khoảng thời gian cho trước và có 4 xu hướng thay đổi như tăng, giảm, không đổi, dao động. Để nhận biết:

 • Biểu đồ có ít nhất 2 mốc thời gian.
 • Số liệu thường được cung cấp dưới dạng thích hợp hoặc phần trăm (%).
 • Ngôn ngữ và những cấu trúc câu đưọc sử dụng trong bài mô tả xu hướng.

Các dạng số liệu quan trọng và nổi bật nên được chọn trong biểu đồ có yếu tố thời gian:

 • Điểm thời gian bắt đầu.
 • Điểm cao nhất/ thấp nhất ở giữa biểu đồ.
 • Điểm thời gian cuối cùng.

- Đối với Biểu đồ không có sự thay đổi theo thời gian:

Đây là dạng biểu đồ mà các số liệu sẽ được đưa ra trong cùng một mốc thời gian nhưng thuộc các nội dung khác nhau. Để nhận biết:

 • Ngôn ngữ được sử dụng là các cấu trúc câu so sánh như so sánh hơn, so sánh nhất, so sánh bằng và gấp bao nhiêu lần. 

Các dạng số liệu nên được chọn để phân tích:

 • Số liệu cao/ thấp nhất trên biểu đồ.
 • Sô liệu bằng/ xấp xỉ bằng nhau.

II. Chiến thuật NHÓM và PHÂN TÍCH số liệu cho Bar Chart

1. Format chung cho dạng bài

- A, B, C, D, E & F là các categories, ví dụ như các hoạt động khác nhau; các mặt hàng khác nhau

- X và Y là nhóm đối tượng so sánh, ví dụ như: nam và nữ, hai nhóm tuổi hoặc hai quốc gia

- Trong bài biểu đồ thực tế cho dạng bài này, số lượng categories có thể lên tới 10 và các nhân tố trong nhóm đối tượng so sánh có thể lên tới 4.

2. Chiến lược tiếp cận dạng bài Bar Chart

Ví dụ:

Nhận biết chung về dạng bài “BAR CHART” và chiến lược tiếp cận

- Mỗi trục sẽ so sánh sẽ có có 1 vai trò khác nhau trong bài viết:

 • Trục so sánh chính luôn là trục x và y, dựa vào phần so sánh này ta sẽ chia thông tin ra để viết, ví dụ ta phân ra làm 3 đoạn để viết như : A lớn hơn B, A bằng B, A bé hơn B. 
 • Lưu ý, khi viết ta phải đưa những số liệu nổi bật của A và B ra, để làm rõ ý của bài viết hoặc 1 phép so sánh tương ứng giá trị của A và B.

Ví dụ:

Nhận biết chung về dạng bài “BAR CHART” và chiến lược tiếp cận
 • So sánh giữa các chủ đề với nhau, thông thường ta sẽ viết về chủ đề có giá trị lớn nhất rồi tiếp đó là lớn thứ 2 ... rồi đến giá trị nhỏ nhất. Lưu ý: những chủ đề có giá trị xấp xỉ bằng nhau, ta sẽ nhóm lại chung khi mô tả.

Ví dụ:

Nhận biết chung về dạng bài “BAR CHART” và chiến lược tiếp cận

Bài mẫu:

Nhận biết chung về dạng bài “BAR CHART” và chiến lược tiếp cận

3. Phân tích cách nhóm dữ liệu trong BAR CHART

Bước 1: Kiếm các chi tiết có điểm tương đồng

Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng xem ví dụ này :

Phân tích cách nhóm dữ liệu trong BAR CHART

Phân tích theo trục X

- Chúng ta bắt đầu bằng một câu nhận xét tổng quát về tất cả đồ thị, đưa ra một xu hướng chung.

- Tiếp theo, nhóm thông tin theo cách so sánh từng hạng mục (Shopping, Cinema, Watching TV…)

- Nhấn mạnh vào các giá trị lớn nhất đến nhỏ nhất:

Cao nhất: Computer Games

Thấp nhất: Reading

- Một đoạn mẫu áp dụng cách phân tích trên:

“In general, young people attend different kinds of entertainment activities at the same rate. The figures indicate that Computer game is the most attractive one which accumulates 83%, while, Going out with friends is the second choice for about 70% of young people. Gym, music, and TV are also favorable with the average rate is 40% or higher. In contrast, most young people do not choose reading a book or newspaper in their leisure time which is only around 10%.”

Như các em đã thấy, khi mô tả biểu đồ BAR chúng ta sẽ ưu tiên đưa số liệu của

 • Số liệu cao nhất 
 • Số liệu thấp nhất 
 • Các số liệu xấp xỉ gom vào nói luôn 1 lần 

Phân tích trục Y

- Bây giờ chúng ta hãy nhóm các thông tin theo từng loại Giới tính Nam – Nữ, tìm các điểm tương đồng trong biểu đồ và đưa ra sở thích chung để kết luận.

Áp dụng cách phân tích trên, chúng ta rút ra được:

- Computer games có độ chênh lệch giới tính cao nhất, là sở thích của hầu hết các bạn Nam

To specify, there was 85% of men who played computer games, whereas few women did so, at a modest 2%.

- Ngược lại, Shopping là điểm mạnh của các bạn trẻ Nữ.

In constrast, the proportion of young females going shopping, which was triple that of their male counterparts, was the highest, at roughly 75%.

- Watching TV có tỉ lệ Nam gấp đôi Nữ

Young males watching TV accounted for a significant proportion of around 64% which was twice as high as the figure for women participating in this activity.

- Tương tự là Cinema và Gym cũng được nhiều bạn Nam lựa chọn hơn

Similarly, approximately 40% was the percentage of young people of both genders who went to the gym and the cinema in their free time.

- Trong khi đó, Nữ thích Going out with friends cao thứ 2 và tỷ lệ 2 nhóm nam nữ tương đồng nhau

Meanwhile, the second most common activity for both sexes (going out with friends) was equally popular among young men and women, with slightly more or less than 70% or participants.

- Cuối cùng là Listening to music và Reading đều có tỷ lệ tham dự thấp và tỷ lệ 2 nhóm nam nữ cũng tương đồng nhau

Only a quarter of respondents listened to music in their free time, while there were few people who chose reading as a leisure activity (under 10%).

Bước 2: Sắp xếp các nhóm dữ liệu

Sau khi nhận diện toàn bộ các nhóm thông tin giống nhau, chúng ta sẽ sắp xếp một cách logic thứ tự giảm dần hoặc tăng dần.

Ưu tiên sử dụng cấu trúc so sánh để vừa làm nổi bật vừa tăng tính liên kết cho bài viết.

Ví dụ: (với biểu đồ trên)

Body 1:

Topic sentence: Obviously, the percentage of men was higher than that of women who participate in some activities including: playing computer games, watching TV, going to the cinema and the gym.

Supporting sentences: To specify, there was 85% of men who played computer games, whereas few women did so, at a modest 2%. It is also noticeable that young males watching TV accounted for a significant proportion of about 64% which was twice as high as the figure for women taking parking in this activity. Approximately 40% was the percentage of young people of both genders who went to the gym and the cinema in their pastime.

Body 2:

Topic sentence: Nevertheless, females outnumbered males by percentage when it comes to the rest of the activities.

Supporting sentences: In detail, the proportion of young females going shopping, which was triple that of their male counterparts, was the highest, at roughly 75%. Meanwhile, the second most common activity for both sexes (going out with friends) was equally well-known among young men and women, with slightly more or less than 70% of participants. However, only a quarter of respondents listened to music in their free time, while there were few people who chose reading as a leisure activity (under 10%).

4. Phân tích một ví dụ trong IELTS WRITING TASK 1 dạng bar chart có yếu tố thời gian

Bài mẫu:

Phân tích một ví dụ trong IELTS WRITING TASK 1 dạng bar chart
Phân tích một ví dụ trong IELTS WRITING TASK 1 dạng bar chart

Bây giờ các em hãy nhìn vào biểu đồ bar trên và cùng nhau phân tích nhé:

Sau đây là 3 điểm mấu chốt các bạn cần lưu ý đến

Đây là biểu đồ bar có chứa ngày tháng, nên sẽ dùng các từ ngữ mô tả xu hướng như dạng Line

1. Sự thay đổi :

- Như chúng ta có thể thấy, có một số ví dụ được sử dụng trong các đồ thị, vì vậy chúng ta cần học cách sử dụng chúng chính xác nhất từ ngữ chỉ sự thay đổi. Sau đây là một số ví dụ:

Tăng: gradually increasing, kept rising, reached a peak, increased sharply, ...

Giảm: a slight fall, fell, a low of, finish at, ...

Ổn định: increased at a steady rate, stood at, finishing the period at, ...

2. So sánh

Nếu bạn chỉ đưa ra những thay đổi của ActiveX, sự lên xuống của Java, và chỉ những biến đổi đơn thuần của Net, mà không bật lên được bất kỳ mối quan hệ giữa chúng là chưa thuyết phục.

Dưới đây là một số ví dụ các em có thể tham khảo:

Các em luôn phải chú ý đến những số liệu sau:

 • Số liệu lớn nhất 
 • Số liệu nhỏ nhất 
 • Số liệu xấp xỉ nhau 

Câu Overall:

It can clearly be seen that ActiveX was the most popular computer package to download, whilst Net was the least popular of the three ActiveX and Java showed a similar trend, with both gradually increasing from week 1 to week 5.

Phần Body:

Vì đây là biểu đồ Bar dạng có yếu tố thời gian, nên ngoài việc lựa ra những số liệu nào lớn nhất, nhỏ nhất, xấp xỉ, các em phải mô tả sự tăng trưởng qua các mốc thời gian của 3 đối tượng ActiveX, Net và Java

In week 1, purchases of ActiveX stood at around 75,000, while those for Java were about 30,000lower.

Java also increased at a steady rate, finishing the period at 80,000.

The product that was downloaded the least was Net. This began at slightly under 40,000, and, in contrast to the other two products, fell over the next two weeks.

It then increased sharply over the following two weeks to finish at about 50,000, which was well below that of ActiveX.

3. Nhóm các dữ liệu

 • Quan trọng nhất trong nhóm dữ liệu là nhóm các category có format tương đương nhau để nói trong 1 body  (Trong bài ví dụ là ActiveX và Java )
 • Gom category còn lại (Số liệu khác hẳn) vào Body số 2 để nói riêng (Net)

Để bố cục bài Task 1 rõ ràng, chúng ta nên nhóm những điều có sự tương đồng với nhau thành 1 đoạn hoặc phần.

Các em xem phần phân tích dưới đây:

 • Nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ, các em sẽ thấy rằng ActiveX và Java có một format tương tự nhau, cả hai đều tăng trong hầu hết các tuần (ActiveX giảm nhẹ trong tuần 4, tuy nhiên vì Task 1 không cần thiết phải nêu toàn bộ số liệu đề cho ra, nên nhìn chung em vẫn có thể nói nó nhìn chung là tăng dần), vì vậy hãy nhóm chúng lại với nhau:

To begin, ActiveX and Java showed a similar trend, with both gradually increasing from week 1 to week 5. However, the purchases of Active X remained significantly higher than for the other product over this time frame. In week 1, purchases of ActiveX stood at around 75,000, while those for Java were about 30,000 lower. With the exception of a slight fall in week 4, downloading of ActiveX kept rising until it reached a peak in the final week of just over 120,000. Java also increased at a steady rate, finishing the period at 80,000.

 • Ngược lại, Net là thành phần thấp nhất và số liệu tăng giảm khác hẳn - giảm và sau đó tăng trở lại. Vì thế, điều này có thể được viết ở một đoạn văn khác:

The product that was downloaded the least was Net. This began at slightly under 40,000, and, in contrast to the other two products, fell over the next two weeks to a low of approximately 25,000. It then increased sharply over the following two weeks to finish at about 50,000, which was well below that of ActiveX.

III. Chiến thuật NHÓM và PHÂN TÍCH số liệu cho Table

Ví dụ 1:

Trong IELTS Writing task 1, Table có lẽ là dạng khó đọc nhất vì nó có nhiều dữ liệu và thông tin được trình không có một thứ tự nên người đọc sẽ rất khó để phân tích thông tin.

Ví dụ:

Chiến thuật NHÓM và PHÂN TÍCH số liệu cho Table
 • Với bảng biểu (Table), việc quan trọng nhất là các em sẽ chọn ra trục nào ít đối tượng nhất để xét (ví dụ bài mẫu là Trục dọc )
 • Trong từng trục mà ít đối tượng nhất (bài mẫu là Trục dọc ), các em sẽ bắt đầu so sánh trục ngang của trục dọc đó để tìm ra điểm cần so sánh 
 • Sau đó, các em mới bắt đầu kết hợp so sánh trục nhiều đối tượng (Trong bài là trục ngang) ở cả 3 category (trục dọc) để xác định được nước  nào tiêu nhiều tiền vào category nào...

Bước 1: Chọn ra những đặc điểm chính trong bảng dữ liệu, tập hợp thành 2 nhóm để viết cho 2 phần thân bài và tránh việc so sánh hoặc "report" từng con số, thông tin có trong bảng dữ liệu lần lượt theo thứ tự.

Hạn chế việc chỉ đưa ra các con số. Thay vào đó nên đưa được càng nhiều sự so sánh càng tốt. (Ưu tiên chọn những số cao nhất và thấp nhất nói trước)

Vì vậy, thay vì so sánh cột dọc có 5 nhóm đối tượng thì chúng ta nên chọn cột ngang chỉ có 3 nhóm đối tượng để so sánh thì sẽ đơn giản hơn nhiều.

- Thông thường các đặc điểm chính cần lưu ý là:

 • Con số cao nhất, nhì.
 • Con số thấp nhất, nhì
 • Sự tương phản/ khác nhau lớn nhất.
 • Sự tương đồng/ giống nhau nhất. 
Ví dụ:
Chiến thuật NHÓM và PHÂN TÍCH số liệu cho Table
Chiến thuật NHÓM và PHÂN TÍCH số liệu cho Table
Chiến thuật NHÓM và PHÂN TÍCH số liệu cho Table

Tương tự như vậy, chúng ta có thể nêu ra thêm những điểm nổi bật như:

 • Nước chi tiêu cho Food/Drinks/Tobacco nhiều nhất
 • Các nước chi tiêu cho Leisure/Education ít nhất rồi đến Clothing/Footwear .

Bước 2: Sau khi đã có đánh giá chung, chúng ta bắt đầu đi vào miêu tả trục đã chọn. Các em lưu ý các đểm sau:

+ Nhất định phải đưa ra được mối quan hệ và những sự khác biệt lớn giữa hai đối tượng được so sánh.

+ Đối với những bài có trên 3 đối tượng, , chúng ta nên chia nhóm cho những đối tượng có những đặc điểm giống nhau vào chung một nhóm, khi đó so sánh các nhóm sẽ đơn giản hơn so sánh quá nhiều đối tượng riêng lẻ.

Ví dụ:

-> Turkey "ăn, hút" nhiều nhất >< Sweden ít nhất

-> Italy "sành điệu/ăn diện" nhất >< Sweden ít nhất

-> Turkey "ham học" nhất >< Spain "lười học" nhất

Bài mẫu:

Chiến thuật NHÓM và PHÂN TÍCH số liệu cho Table

Ví dụ 2:

Nhóm số liệu cho Pie Chart: 

 

 • Cũng như cách nhóm số liệu của các dạng biểu đồ đường hay cột, những số liệu lớn/nổi bật sẽ được nhóm chung thành một nhóm và viết vào 1 đoạn. 
 • Đoạn còn lại sẽ dành để viết những số nhỏ hơn và các yêu tố phụ khác.
 • Cứ số liệu nào to thiệt to, đẹp thiệt đẹp thì chúng ta đưa lên trước . 
 • Còn số liệu nhỏ nhỏ, ít ít thì viết sau

Ví dụ:

Chiến thuật NHÓM và PHÂN TÍCH số liệu cho Pie Chart

Theo như quy tắc trên:

- Đoạn body paragraph 1 sẽ nói về những con số lớn, thông tin nổi bật trước sẽ gồm: definite job, looking for work & formal study (những số liệu được highlight xanh lá). Thứ tự xuất hiện trong hội này vẫn áp dụng quy tắc 'tốt khoe, xấu lui'.

Thứ tự xuất hiện: Definite job số liệu lớn nhất ở cả ImmigrationEmigration -> đưa lên đầu (số 1), looking for work số liệu cũng tương đối lớn cả ImmiEmi --> nói thứ 2, formal study cao có mỗi bên Immi nhưng thấp bên Emi nên sẽ nói thứ 3.

- Đoạn body paragraph 2 sẽ nói về những con số nhỏ hơn và các yếu tố không nổi bật/phụ khác, sẽ gồm: accompany/join, otherno reason stated. (Các số liệu được highlight tím)

Thứ tự xuất hiện: Accompany/ join -> no reasonother sẽ được gom lại nói chung vì cả 2 mục này đều không quan trọng bằng lý do kia. (hoặc nếu bài quá dài bạn cũng có thể chỉ chọn 1 trong 2 và nói, vậy nên ưu tiên nói no reason stated vì có số liệu tương phản cái cao cái thấp nhé)

Chúc các em ôn thi thật tốt nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK