CÁCH DÙNG CẤU TRÚC NOT ONLY - BUT ALSO

· Vocabulary - Grammar

1. Cấu trúc “not only – but also” nghĩa là gì?

 • Cấu trúc “not only – but also” hay còn được gọi cấu trúc “không những – mà còn” là một trong những cấu trúc thông dụng nhiều nhất trong IELTS Writing Task 2.
 • Cấu trúc này được sử dụng khi bạn muốn đưa ra cùng lúc 2 ý trong cùng một câu, thường dùng để nhấn mạnh yếu tố được nhắc đến trong câu, đây là cách thành lập câu ghép - phức mà IELTS TUTOR luôn khuyên các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR phải nắm cho vững 

Các bạn sẽ xét những ví dụ trong từ điển Cambridge sau để nắm vững cách dùng cấu trúc NOT ONLY BUT ALSO nhé:

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Not only did he turn up late, he also forgot his books
 • If this project fails, it will affect not only our department, but also the whole organization.

2. Cách dùng cấu trúc "not only but also"

2.1. Cấu trúc "not only but also"

IELTS TUTOR rút ra cách dùng cấu trúc NOT ONLY - BUT ALSO như sau:

S+ V+ not only + Adj/N/V/Adv+ but also + Adj/N/V/Adv

2.2. Cấu trúc "not only but also" theo quy luật cấu trúc song song

IELTS TUTOR lưu ý

 • Đứng sau not only – but also bắt buộc phải là các từ loại giống nhau, ví dự như cùng là danh từ, động từ hay tính từ…
 • Tức là phải tuân theo QUY LUẬT CẤU TRÚC SONG SONG mà IELTS TUTOR nhiều lần nhắc nhở 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They encounter many unforeseeable dangers, which can not only trigger serious injuries but also deprive their lives.
   • Sau cụm từ not only – but also, người viết đều sử dụng các cụm động từ là “trigger …” và “deprive …” 
   • Các bạn có thể thấy như IELTS TUTOR lưu ý về cấu trúc song song ở trên, sau NOT ONLY là verb thì sau BUT ALSO phải là verb
  • Not only adults but also children are attracted by the exciting moments that extreme sports give them, including fear, surprise, worry, curiosity and fun.
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Sau cụm từ not only – but also, người viết đều sử dụng các danh từ là “adults” và “children”. 
   • Các bạn có thể thấy sau NOT ONLY là noun thì sau BUT ALSO phải là noun
  • It is a fact that several groups of people prefer not to consume any kinds of meat and fish, as they believe that being vegetarian bring many benefits not only for their health but also for the world as a whole.
  • IELTS TUTOR giải thích:
   • Sau cụm từ not only – but also, người viết đều sử dụng các cụm giới từ là “for their health” và “for the world”. 
   • Các bạn có thể thấy sau NOT ONLY là cụm giới từ thì sau BUT ALSO phải là cụm giới từ

  2.3. Cấu trúc đảo ngữ: Not only + auxiliary verb + S + V,S also

  IELTS TUTOR LƯU Ý:

  • Chỉ khi NOT ONLY được đặt ở đầu một câu thì mới dùng tới phương pháp đảo ngữ

  2.3.1 Đảo ngữ với “modal verb”

  Ngoài đảo ngữ với NOT ONLY - BUT ALSO, các bạn cũng nên tham khảo thêm các cấu trúc đảo ngữ khác nên dùng trong IELTS WRITING TASK 2 nhé

  IELTS TUTOR lưu ý cách đảo ngữ với model verb:

  • Nếu trong câu có sử dụng động từ khiếm khuyết như “can/ could/ may/ might…”, chỉ cần đảo “modal verb” lên trước chủ ngữ và giữ nguyên vế thứ 2 đằng sau dấu phẩy (,)

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Increasing cost of fuel can not only save fuel, it also protects environment.

  Not only can increasing cost of fuel save fuel, it also protects environment.

  2.3.2. Đảo ngữ với động từ “tobe”

  IELTS TUTOR lưu ý cách đảo ngữ với động từ to be:

   • Nếu câu cần đảo của bạn có chứa động từ “tobe”, bạn chỉ cần đưa “tobe” lên trước danh từ và giữ nguyên vế thứ 2, vậy là bạn đã có ngay một câu đảo ngữ hoàn hảo rồi.

   Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Video games are not only costly, they are also a waste of time.

   Not only are video games costly, they are also a waste of time.

   2.3.3 Đảo ngữ với động từ thường

   IELTS TUTOR lưu ý cách đảo ngữ với động từ thường:

     • Đưa lên trước chủ ngữ một số trợ động từ thích hợp như does, do, did,.., đảo “S” về sau và giữ nguyên vế sau

     Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

     • Smoking doesn’t only harm your own health, it also threatens others.

     Not only does smoking harm your own health, it also threatens others.

     Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

     >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

     >> IELTS Intensive Listening

     >> IELTS Intensive Reading

     >> IELTS Intensive Speaking