Paraphrase danh từ "change" tiếng anh

· Cách paraphrase

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR cung cấp Paraphrase danh từ "change" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase danh từ "change" tiếng anh

1. adjustment

2. modification

3. revolution

4. transformation

5. transition

6. variation

7. conversion

8. alteration

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking