Phương pháp paraphrase câu hỏi IELTS READING

· Reading

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Phương pháp paraphrase câu hỏi IELTS READING

I. Tại sao cần paraphrase lại câu hỏi trong đề thi IELTS READING?

1. Bản chất đề thi IELTS READING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Để làm ra được bộ đề thi IELTS READING, examiner sẽ làm theo những bước sau:
  • Chọn bài đọc phù hợp
  • Tìm đoạn văn có ý dễ gây nhầm lẫn trong bài đọc
  • Đặt câu hỏi liên quan đến những điểm gây nhầm lẫn bằng cách viết lại paraphrase chọn từ, câu, cách viết khác. 
 • Như vậy, Các câu hỏi Reading chính là những câu giống hệt như trong passage, nhưng đã được paraphrase lại, nhiệm vụ để đạt điểm cao IELTS READING chỉ là tìm ra được những câu này trong passage và đối chiếu với câu hỏi, để tìm ra đáp án đúng 

2. Paraphrase lại câu hỏi giúp gì?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Để quen với việc tìm kiếm và đối chiếu thông tin giữa passage và câu hỏi, nên tập paraphrase các câu hỏi để nắm được rõ hơn cách người ra đề paraphrase, quen hơn với việc tìm kiếm thông tin đã được paraphrase, từ đó làm bài Reading nhanh hơn và chính xác hơn.

II. Cách paraphrase câu hỏi như nào?

1. Nên thực tập paraphrase lại câu hỏi khi nào?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Lúc luyện tập ở nhà, khi làm bài tập luôn cố gắng ở các câu hỏi (1 đề IELTS READING 3 bài đọc sẽ có tổng cộng 40 câu hỏi) luôn lẩm nhẩm trong đầu từ nào là keywords chính và các cách để có thể diễn giải (paraphrase) các từ đó, cũng như cả câu hỏi như thế nào để khi vào bài đọc khoanh vùng đoạn văn chứa đáp án cho nhanh nhé 

2. Paraphrase như thế nào?

Để nắm được các cách paraphrase trong IELTS, tham khảo kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thông thường sẽ dùng các cách sau để paraphrase lại câu hỏi:
  • biến đổi các từ trong câu thành các từ đồng nghĩa (synonym)
  • thay đổi dạng của từ
  • thay đổi thứ tự của các từ trong câu. 

3. IELTS TUTOR xét ví dụ

Đề bài dạng Yes No Not Given:

 • Governments should do more to ensure that food is generally affordable.

Áp dụng các cách paraphrase mà IELTS TUTOR hướng dẫn ở trên sẽ có các cách paraphrase sau:

 • governments = the authorities
 • should = need to = are advised to
 • ensure = make sure
 • do more = more actions need to be taken
 • generally = in general
 • affordable = cheap enough for people to buy
  • More actions need to be taken by the authorities to make sure that food in general is cheap enough for people to buy.

Như vậy, IELTS TUTOR có câu paraphrase lại câu hỏi mà đề cho, lẩm nhẩm trong đầu như vậy sẽ rất dễ dàng cho việc nắm bắt được keywords chính để khi đọc lướt đoạn văn thì sẽ bắt được ngay từ được paraphrase so với keywords chính là từ nào sẽ rất dễ dàng cho việc khoanh vùng đoạn văn chứa đáp án

Còn điều gì các bạn còn thắc mắc trong cách ôn tập và kỳ thi IELTS, hãy comment ngay phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Share bài Blog lại để khi cần thì có ngay để học luôn nhé

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK