Return to site

Cách Paraphrase trong IELTS

· Speaking,IELTS Advice
 • Với những người học IELTS, kỹ năng paraphrase là kĩ năng rất quan trọng và cần thiết để đạt điểm cao.
 • Kĩ năng giúp bạn trong cả 4 kỹ năng, đặc biệt là trong bài Writing và Speaking
 • Trong bài viết này, IELTS TUTOR sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về kĩ năng Paraphrase cũng như một số phương pháp để các bạn có thể paraphrase một cách hiệu quả nhất
 • Ngoài ra, bạn nên biết cách đảo ngữ cũng như các từ nối - Linking word sẽ giúp ích cho bài thi IELTS của bạn rất nhiều.

I. Paraphrase là gì ?

 • Paraphrase là viết lại câu với nghĩa không đổi bằng cách sử dụng từ ngữ, cấu trúc khác để viết lại.
 • Trong bài thi IELTS, cách paraphrase còn thể hiện khả năng của người viết, giúp nâng cao điểm của bài thi
 • Tuy nhiên, IELTS TUTOR lưu ý nếu bạn paraphrase lại bị sai sẽ khiến cho câu trở bị hiểu theo 1 hướng khác làm bạn mất điểm.

II. Tầm quan trọng của paraphrase trong IELTS

Kĩ năng paraphrase sẽ giúp bạn trong cả 4 kỹ năng của IELTS.

 • Listening: đáp án được paraphrase từ nội dung bài nghe nhằm gây khó khăn cho người thi, thì bạn phải quen với kỹ năng paraphrase để làm bài tốt.
 • Reading: cũng như Listening, câu hỏi sẽ không bao giờ viết y nguyên từ ngữ, cấu trúc như trong đoạn văn, mà nó sẽ được paraphrase lại. 
 • Writing: trong cả bài viết Task 1 và 2, phải paraphrase lại đề bài, không thể viết y lại được. 
 • Speaking: cần dùng từ ngữ khác, cấu trúc khác để nhắc lại đề, nếu bạn lặp lại y như examiner thì chắc chắn điểm bạn sẽ không cao.  

III. Cách Paraphrase hiệu quả

1. Dùng từ đồng nghĩa

 • Đây là phương pháp đơn giản nhất, để dùng phương pháp này bạn cần phải có vốn từ vựng dồi dào, đặt biệt là những từ có nghĩa giống nhau. 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 

 • More than half of the peole who attented this course thought it was great.

-> The majority of the people who went to this course thought it was amazing

 • What kinds of personalities do you hate?

=> There are some character traits that I don’t really like…..

IELTS TUTOR Lưu ý :

 • Không nên paraphrase lại tất cả các từ sẽ rất rối

2. Dùng từ trái nghĩa

Cũng giống như các dùng từ đồng nghĩa, khác với cách trên là bạn dùng từ nghĩa và thêm 1 từ phủ định: not, less .... để paraphrase

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • People who do not graduate from university may find it hard to get a good job

-> It may not be easy for people without a university degree to get a good job

3. Thay đổi word form

IELTS TUTOR có giải thích rất kĩ word form là gì nhớ đọc kĩ

 • Bạn có thể paraphrase câu lại bằng cách thay đổi dạng của từ như động từ thành danh từ, danh từ thành tính từ ....

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • To encourage people from other countries to immigrate

-> to encourage foreign immigrants

 • What are some sports that are becoming more popular in your country?

=> Well I suppose there are several sports that are gaining in popularity

4. Thay đổi chủ ngữ

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  1. Do you think your city is a good place to live?

  => I think Da Nang is good place at all to settle down.

  2. Do you like action movies?

  -> Yes, they are really to my taste

  3. Why do you think that "Big parks" have some advantages?

  =>There are some advantages of big parks. Firstly, these places allow many people to go there to exercise and socialise.

  4. What problems that big cities are facing?

  =>Many big cites are facing overpopulation. This problem can lead to some others issue such as air pollution and traffic congestion

  5. Thay đổi thứ tự từ trong câu

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Raising a child can be a challenging task

  -> Raising a child can be a task which is challenging

  6. Thay đổi cấu trúc câu

  • Bạn cần nắm vững cấu trúc của từng loại câu như câu trực tiếp - gián tiếp, câu chủ động - bị động, câu điều kiện, câu mệnh lệnh, đảo ngữ, ... để có thể linh hoạt trong việc paraphrase câu.

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • People say that air pollution caused by cars factories.

  -> Air pollution is said to be caused by car factories

  7. Dùng chủ ngữ giả

  Chúng ta sẽ thêm chủ ngữ giả "it" vào đầu câu, sau đó viết lại câu gốc

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:


  • People say IELTS Tutor is one of the best English online courses

  -> It is said that IELTS Tutor is one of the best English Online courses


  • I liked marzipan the best among various types of pies

  -> It was marzipan that I liked the best among various types of pies.

  8. Học thêm các cách tránh lặp từ

  IELTS TUTOR có hướng dẫn các cách tránh lặp từ nhớ tham khảo kĩ

  IV. Công cụ paraphrase hiệu quả

  IELTS TUTOR đã tổng hợp kĩ các công cụ có thể hỗ trợ paraphrase tốt, nhớ đọc kĩ

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK