Return to site

Hướng dẫn từ A đến Z phân biệt dạng bài DISCUSS BOTH VIEWS & OPINION ESSAY

· Writing

Mặc dù đã hướng dẫn rất kĩ về cách phân biệt các dạng đề thường gặp trong IELTS WRITING TASK 2, có nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR thường xuyên nhầm lẫn giữa dạng DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION và dạng OPINION ESSAY. Hôm nay, IELTS TUTOR hướng dẫn siêu kĩ để mình phân biệt cho kĩ nhé.

1. Dạng discuss both views, không có and give your opinion

 • Dạng này sẽ không cần thể hiện quan điểm ra, đề không hỏi thì không tự ý đưa quan điểm ở câu 2 intro, 2 đoạn thân bài và kết luận 
 • Cách viết là mỗi đoạn thân bài viết cho mỗi quan điểm 

Ví dụ:

Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time.What are the advantages and disadvantages of the conveniences created by modern technology?

Thông thường đề thi IELTS sẽ không xuất hiện dạng này nhiều lắm

2. Dạng discuss both views & give your opinion (rất thường gặp trong đề thi IELTS)

 • Phải thể hiện quan điểm vì đề có hỏi ý kiến của em (GIVE YOUR OPINION)
 • Thể hiện rõ quan điểm là ủng hộ quan điểm nào ở câu 2 intro, đoạn thân bài ủng hộ quan điểm ủng hộ và kết luận 
 • Cách viết là mỗi đoạn thân bài viết cho mỗi quan điểm, và nhớ nêu rõ ra ở đoạn thân bài viết cho quan điểm mình ủng hộ là mình ủng hộ quan điểm đó nhé 

Ví dụ:

Some people think personal happiness is closely related to economic success, while others believe that it depends on other factors. Discuss both views and give your opinion.

3. Dạng opinion essay (Tỉ lệ ra đề nhiều nhất trong IELTS WRITING)

Thường sẽ có các dạng sau:

 • To what extent do you agree or disagree 
 • Do you agree or disagree 
 • Ngầm ý thể hiện quan điểm 
 • Dạng Opinion essay mục đích chính là muốn hỏi QUAN ĐIỂM CỦA EM VỀ VẤN ĐỀ GÌ ĐÓ, tức là phải thể hiện rõ quan điểm của em ở câu 2 intro, 2 đoạn thân bài và kết luận 

Ví dụ:

Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

4. Dạng Discuss both views & give your opinion và dạng Opinion essay khác nhau gì?

 • Dạng Discuss both views & give your opinion sẽ chia ra mỗi đoạn thân bài viết cho 1 quan điểm, kể cả quan điểm mình không ủng hộ cũng phải viết
 • Dạng Opinion essay chỉ không cần dành ra 1 đoạn thân bài cho quan điểm mình không ủng hộ, chỉ cần viết trực tiếp vào vấn đề là VÌ SAO LẠI ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM / HOẶC KHÔNG ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM 

Ví dụ:

 • Some people think the cheap air flight gives ordinary people more freedom. However, others think the cheap air flight should be banned because it pollutes the air and brings many other problems. Discuss both views and give your opinion

Bài này sẽ chia ra mỗi thân bài viết về 1 quan điểm, và nêu ra là mình ủng hộ quan điểm nào, dù có ủng hộ 1 trong 2 quan điểm cũng phải viết về quan điểm không ủng hộ

 • Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

Bài này chỉ hỏi về quan điểm tức là chỉ đưa ra 2 lí do ở thân bài là vì sao đồng ý / không đồng ý với việc libraries are no longer necessary

 • Trong câu intro cuối, dạng DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION sẽ không có FOR BELOW REASONS vì dạng này  không phải opinion nếu opinion em bảo là for below reasons rồi Firstly Seconldy là người ta hiểu em  nêu lí do 1, lí do 2, chứ dạng này on the one hand, em tình bày 1 quan điểm , on the other hand trình bày 1 quan điểm, nên không ghi vậy được 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK