Phân biệt dạng DISCUSS BOTH VIEWS & OPINION ESSAY IELTS WRITING TASK 2

· Writing

I. Nhắc lại về dạng discuss both views & opinion essay

1. Dạng discuss both views, không có and give your opinion

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng này sẽ không cần thể hiện quan điểm ra, đề không hỏi thì không tự ý đưa quan điểm ở câu 2 intro, 2 đoạn thân bài và kết luận 
 • Cách viết là mỗi đoạn thân bài viết cho mỗi quan điểm
 • Thông thường đề thi IELTS sẽ không xuất hiện dạng này nhiều lắm

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time.What are the advantages and disadvantages of the conveniences created by modern technology?

2. Dạng discuss both views & give your opinion

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Phải thể hiện quan điểm vì đề có hỏi ý kiến của em (GIVE YOUR OPINION)
 • Thể hiện rõ quan điểm là ủng hộ quan điểm nào ở câu 2 intro, đoạn thân bài ủng hộ quan điểm ủng hộ và kết luận 
 • Cách viết là mỗi đoạn thân bài viết cho mỗi quan điểm, và nhớ nêu rõ ra ở đoạn thân bài viết cho quan điểm mình ủng hộ là mình ủng hộ quan điểm đó nhé
 • Dạng Discuss both views & give your opinion rất thường gặp trong đề thi IELTS

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Some people think personal happiness is closely related to economic success, while others believe that it depends on other factors. Discuss both views and give your opinion.

3. Dạng opinion essay

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng Opinion essay mục đích chính là muốn hỏi QUAN ĐIỂM CỦA EM VỀ VẤN ĐỀ GÌ ĐÓ, tức là phải thể hiện rõ quan điểm của em ở câu 2 intro, 2 đoạn thân bài và kết luận 
 • Tỉ lệ ra đề nhiều nhất trong IELTS WRITING

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

II. Dạng Discuss both views & give your opinion và dạng Opinion essay khác nhau gì?

1. Sự khác nhau

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dạng Discuss both views & give your opinion sẽ chia ra mỗi đoạn thân bài viết cho 1 quan điểm, kể cả quan điểm mình không ủng hộ cũng phải viết
 • Dạng Opinion essay không cần dành ra 1 đoạn thân bài cho quan điểm mình không ủng hộ, chỉ cần viết trực tiếp vào vấn đề là VÌ SAO LẠI ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM / HOẶC KHÔNG ỦNG HỘ QUAN ĐIỂM 
 • Trong câu intro cuối, dạng DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION sẽ không có FOR BELOW REASONS vì dạng này  không phải dạng opinion
  • Nếu là dạng opinion khi bảo là for the reasons below rồi Firstly Seconldy là người ta hiểu � đang  nêu lí do 1, lí do 2
  • Trong khi đó dạng discuss both views & give your opinion thường sẽ dùng cặp on the one hand, trình bày 1 quan điểm , on the other hand trình bày 1 quan điểm nên sẽ không dùng for the reasons below như dạng opinion essay hay viết được

2. IELTS TUTOR xét ví dụ

2.1. Ví dụ 1

 • Some people think the cheap air flight gives ordinary people more freedom. However, others think the cheap air flight should be banned because it pollutes the air and brings many other problems. Discuss both views and give your opinion

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này sẽ chia ra mỗi thân bài viết về 1 quan điểm, và nêu ra là mình ủng hộ quan điểm nào, dù có ủng hộ 1 trong 2 quan điểm cũng phải viết về quan điểm không ủng hộ

2.2. Ví dụ 2

 • Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bài này chỉ hỏi về quan điểm tức là chỉ đưa ra 2 lí do ở thân bài là vì sao đồng ý / không đồng ý với việc libraries are no longer necessary

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK