Phân tích bài IELTS WRITING TASK 1 bar graph “levels of education by age range in Glasgow in 2010” (kèm bài viết được sửa HS 6.0)

· Writing

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Sửa bài IELTS WRITING TASK 1 bar graph “levels of education by age range in Glasgow in 2010”

I. Đề bài

The chart below gives information about levels of education by age range in the UK in 2010.

Phân tích bài IELTS WRITING TASK 1 bar graph “levels of education by age range in Glasgow in 2010”

II. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Điểm đầu tiên dễ làm cho các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 kèm 1 của IELTS TUTOR bối rối là dạng biểu đồ cột chồng khá lạ trong IELTS, tuy nhiên cũng không phải không gặp nên phải ôn nhé 
 • Trong bài này thuộc dạng bar chart không có yếu tố thời gian vậy nên nếu dùng từ vựng chỉ sự tăng giảm như trong line graph sẽ sai hoàn toàn
 • Có thể phân tích như sau:
  • Đơn vị bài này không được nêu rõ ràng lắm (thông thường đề thi IELTS sẽ nêu rất rõ ràng là đơn vị % hay là number, ở đây thì 2 đơn vị này đều đúng nhưng dễ hiểu nhất sẽ là đơn vị %)
  • Có thể thấy rõ sự khác biệt rõ rệt giữa lứa tuổi 24-35 & 75+ khi 75+ tuổi thì hầu như là no qualifications, còn 24-35 thì 76% là có university degree
  • Bài này phân đoạn bố cục có thể như sau:
   • Body 1: age group 16-24, 24-35, 35-50, đặc biệt chú ý là 3 nhóm này đều có 9% là school certificate 
   • Body 2: 2 nhóm còn lại 

III. Bài viết được sửa kĩ của bạn HS đạt 6.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK