IELTS LISTENING VOCABULARIES: Những Topics Từ Vựng Thường Gặp Nhất Trong IELTS Listening, kèm Flashcard "siêu" dễ học!

· Listening

Trong IELTS Listening, để đạt điểm cao ngoài việc luyện tập các chuyên đề bài tập như Multiple Choice trong IELTS Listening, các em cũng nên tham khảo thêm tổng hợp những từ vựng thường gặp nhất trong IELTS Listening mà IELTS TUTOR đã giới thiệu trước đó. Ngoài ra, hôm nay IELTS TUTOR cũng giới thiệu thêm với các em các trường topic thường gặp nhất trong IELTS Listening, đây là tổng hợp những từ vựng mà các em rất nên học thuộc để nắm vững các trường topic mà thường xuyên được ra thi trong IELTS Listening các em nhé!

1. Tổng hợp từ vựng liên quan đến "Chỉ đường" trong IELTS Listening

Topic "Chỉ đường" thường xuyên được ra thi trong IELTS Listening Section 2 nha các em, nên các em phải cực kì chú ý, và nắm rất vững từ vựng trong trường Topic này nhé!

Tổng hợp từ vựng liên quan đến "Chỉ đường" trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến "Chỉ đường" trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến "Chỉ đường" trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến "Chỉ đường" trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến "Chỉ đường" trong IELTS Listening

2. Tổng hợp từ vựng liên quan đến "Ngày giờ" trong IELTS Listening

Tổng hợp từ vựng liên quan đến "Ngày giờ" trong IELTS Listening

3. Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening

Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening
Tổng hợp từ vựng liên quan đến Các Topic khác trong IELTS Listening

2. Practice từ vựng thường gặp trong IELTS Listening với Flashcard

Flashcard đã cho sẵn nghĩa description, các em bấm vào CLICK TO FLIP để lật mặt sau lên nhé!

Luyện tập từ vựng thường gặp trong IELTS Listening với Flashcard IELTS

Sau khi nắm siêu vững các trường từ vựng trong những topic thường xuyên được ra thi trong IELTS Listening, các em cũng nên làm thêm các dạng bài tập về Đánh vần - Spelling thường xuyên xuất hiện trong Section 1 của IELTS Listening, cũng như học thuộc các danh từ không đếm được thường được ra thi trong IELTS Listening và Reading luôn nhé các em!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK