TOPIC THƯỜNG GẶP IELTS LISTENING SESSION​ 4

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn sửa kĩ lưỡng đề thi SPEAKING IELTS ngày 4/8/2020 cho Hs IELTS TUTOR đi thi đạt 6.0, hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn TOPIC THƯỜNG GẶP IELTS LISTENING SESSION​ 4

IELTS TUTOR lưu ý

  • Các topic thường gặp nhất trong IELTS LISTENING SECTION 4 bao gồm các topic dưới đây
  • Các topic trong IELTS LISTENING SESSION 4 về mặt từ vựng gần như sẽ giống từ vựng theo topic của IELTS WRITING TASK 2 vì bản thân bài nói của IELTS LISTENING SESSION 4 là bài diễn văn & bài nói ngắn trình bày về vấn đề theo cách học thuật 

I. Women’s issue (Vấn đề nữ quyền)

II. Education examination (Kỳ thi giáo dục)

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic study

III. Environment

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic environment

IV. Transportation (Giao thông vận tải)

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic transportation

V. Food processing (Tiêu hóa thức ăn)

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic Food

VI. Unemployment (Thất nghiệp)

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic unemployment

VII. Social issue (Vấn đề xã hội)

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic social issues

VIII. Technology

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic technology

IX. Advertising

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic advertising

X. Agriculture (Nông nghiệp)

IELTS TUTOR tổng hợp từ vựng topic farming

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK