Hướng dẫn cách phát âm /SH/ và /S/ trong tiếng anh

· Speaking

Bên cạnh nắm vững các cách trả lời từng dạng câu hỏi, ví dụ như dạng Describe a person trong IELTS SPEAKING PART 2 mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đến các em hôm qua, các em cũng nên rất chú trọng đến việc luyện phát âm trong tiếng Anh vì sẽ chiếm 1/4 điểm số. Hôm nay, IELTS TUTOR giới thiệu đến các em, cách phát âm phân biệt giữa âm /SH/ và /S/ nhé.

Source: Sưu tầm

1. Âm /S/

1.1. Quy tắc nhận biết phụ âm /s/

a. Khi "C" đứng trước các nguyên âm E, I, Y:

Ví dụ:

– City = /’siti/
– Center = /’sent ə/
– Bicycle = /’baisickəl/

b. Khi "S" đứng đầu của từ:

– Sister = /ˈsɪstər/
– Social = /ˈsəʊʃəl/
– Summer = /ˈsʌmər/

c. Hai chữ "S" đứng cạnh nhau:

– Mass /mæs/
– Messy /ˈmesi/
– Missing /ˈmɪsɪŋ/

d. Chữ "S" đứng sau các âm vô thanh /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/:

– Cooks = /kʊks/
– Laughes = /lɑ:fs/
– Stops = /stɑːps/

e. Khi "S" nằm trong một từ và không nằm giữa 2 nguyên âm bất kỳ:

– Translate = /trænzˈleɪt/
– Estimate = /ˈes.tə.meɪt/

1.2. Cách phát âm phụ âm /s/ trong tiếng Anh:

Bước 1: Bạn hãy đặt đầu lưỡi ở phía trên, để phía sau hàm răng trên và gần chạm đỉnh của lợi trên cùng.

Bước 2: Tạo âm /s/ đồng thời kéo môi lên đều 2 bên và kéo căng.

Xem video dưới đây nhé:

2. Âm /SH/

Ký hiệu trong từ điển Oxford: /ʃ/
Những từ mang âm: shop, sure, ship, shoe, fish,…

Để đọc âm này: Đầu tiên nâng cao vòm ngạc mềm để luồng hơi có thể đi qua vòm miệng.
Mặt trên lưỡi và chân răng tạo thành một khe nhỏ hẹp khi luồng hơi đi qua (Cảm giác giống khi phát âm “S-sờ nặng” của Việt Nam)

Các em tham khảo video:

3. Sự khác nhau giữa /S/ và /SH/

Sự khác nhau là âm /SH/ đọc rất mạnh, mạnh hơn âm /S/ nhiều nhé các em, tham khảo video dưới

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK