IELTS Writing Task 1: Hướng Dẫn từ A đến Z cách So Sánh và Tương Phản Số Liệu trong Các Dạng Biểu Đồ

Bonus: Flashcard online mô tả xu hướng trong IELTS Writing Task 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn mô tả số liệu trong IELTS Writing Task 1những từ vựng thường dùng trong Writing Task 1, IELTS TUTOR xin giới thiệu thêm với các em các cách so sánh, tương phản số liệu mà các em thường gặp rất nhiều khó khăn trong mô tả biểu đồ Writing Task 1 nhé!

Lưu ý với các em là các cấu trúc so sánh này các em sẽ rất thường xuyên dùng, đặc biệt khi các em đang biêu tả các biểu đồ như: biểu đồ tròn, biểu đồ cột trong IELTS Writing Task 1

Source: IELTS TUTOR tổng hợp

1. Cách dùng miêu tả sự khác biệt "rất nhiều" trong IELTS Writing Task 1

Source: dcielts

Cách dùng miêu tả sự khác biệt "rất nhiều" trong IELTS Writing Task 1
Cách dùng miêu tả sự khác biệt "rất nhiều" trong IELTS Writing Task 1
Cách dùng miêu tả sự khác biệt "rất nhiều" trong IELTS Writing Task 1

2. Cách dùng miêu tả sự tương đồng trong số liệu IELTS Writing Task 1

Cách dùng miêu tả sự tương đồng trong số liệu IELTS Writing Task 1
Cách dùng miêu tả sự tương đồng trong số liệu IELTS Writing Task 1

3. So sánh hơn và So sánh nhất trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1

Source: ieltsbuddy

So sánh hơn và So sánh nhất trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1
So sánh hơn và So sánh nhất trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1

4. Các cách dùng khác để so sánh và tương phản biểu đồ trong IELTS Writing Task 1

  • Sử dụng từ nối - Linking words 

IELTS TUTOR đã giới thiệu đến các em hướng dẫn sử dụng từ nối từ A đến Z trong IELTS Writing, các em nên tham khảo trước khi đọc tiếp bài blog này nhé!

Các cách dùng khác để so sánh và tương phản biểu đồ trong IELTS Writing Task 1
  • Sử dụng các cách so sánh khác 
Các cách dùng khác để so sánh và tương phản biểu đồ trong IELTS Writing Task 1
Cách dùng miêu tả sự khác biệt "rất nhiều" trong IELTS Writing Task 1

5. Cấu trúc mô tả "Gấp hai, Gấp ba" trong IELTS Writing Task 1

Source: ielts-master

Cấu trúc mô tả "Gấp hai, Gấp ba" trong IELTS Writing Task 1
Cấu trúc mô tả "Gấp hai, Gấp ba" trong IELTS Writing Task 1
Cấu trúc mô tả "Gấp hai, Gấp ba" trong IELTS Writing Task 1

6. Cấu trúc so sánh với "Less", "Fewer", "most", "least" và "fewest" trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1

Cấu trúc so sánh với "Less", "Fewer", "most", "least" và "fewest" trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1
Cấu trúc so sánh với "Less", "Fewer", "most", "least" và "fewest" trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1

7. Cấu trúc so sánh bằng trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1

Source: dori-ielts

Cấu trúc so sánh bằng trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1
Cấu trúc so sánh bằng trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1
Cấu trúc so sánh bằng trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1

8. Các câu ví dụ trong so sánh số liệu mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1

Source: ielts-blog

Các câu ví dụ trong so sánh số liệu mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1

9. Flashcard các từ chỉ xu hướng trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1

Đây là quà bonus IELTS TUTOR dành tặng cho bạn nào đọc hết bài blog về so sánh và mô tả số liệu biểu đồ trong IELTS Writing Task 1 này nhé!

  • Flashcard chỉ xu hướng trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1 
  • Bài tập áp dụng Flashcard chỉ xu hướng trong mô tả biểu đồ IELTS Writing Task 1 

Ngoài mô tả so sánh số liệu của các loại biểu đồ trong IELTS Writing Task 1, để đạt điểm cao trong kì thi IELTS nhất là với kĩ năng Writing các em cũng nên luyện tập thường xuyên và nắm vững cấu trúc của đề thi IELTS để có chiến lược hợp lí cho mình các em nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK