Ngữ điệu & Quy tắc lên xuống giọng tiếng anh

· Speaking

1. Tại sao cần có ngữ điệu trong tiếng anh

  • Sử dụng ngữ điệu giúp người nghe hiểu được đâu là ý quan trọng cũng như thể hiện ý nghĩa của câu nói.
  • Cùng một câu nói nhưng ngữ điệu và cách nhấn trọng âm vào các từ quan trọng khác nhau tạo nên nghĩa khác nhau.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There are five apples on the table => Nhấn mạnh có 5 quả chứ không phải 2, 3.
  • There are five apples on the table => Nhấn mạnh là quả táo chứ không phải cam,…
  • There are five apples on the table => Để trên bàn chứ không phải trên ghế, hay tủ,…

2. Quy tắc lên giọng & xuống giọng trong câu

3. ​Làm Thế Nào Để Cải Thiện Ngữ Điệu

  • Ghi âm lại các bài nói của mình và kiểm tra xem đã nói tiếng anh có ngữ điệu hay là chưa
  • Ghi lại đoạn cần nói ra giấy, dùng bút đánh dấu những chỗ cần lên, xuống giọng và luyện theo đó (IELTS TUTOR lưu ý là chỉ đối với những bạn còn yếu)
  • Hãy cố gắng đọc thật to, nhấn mạnh thật rõ để tạo thói quen sử dụng ngữ điệu, không nên nói lí nhí sẽ không nghe được ngữ điệu 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK