HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN TÍCH TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 13/6/2020 IELTS WRITING VIỆT NAM (kèm bài được sửa của học sinh đạt 6.0 đi thi thật)

· Writing,Homepage
  • Bạn học sinh vừa đi thi ngày 13/6/2020 đạt 6.0 Writing, giờ bạn ấy muốn nâng band lên 7.0 IELTS WRITING nên tuần này mới đăng kí học IELTS TUTOR, tuy nhiên qua bài test, giáo viên chấm bài nhận thấy bạn  không đủ điểm đầu vào cho khoá 7.0, nên có điều chỉnh target của bạn xuống 1 xíu là 6.5, vì khoá học IELTS WRITING ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR có đảm bảo đầu ra, tức là nếu đăng kí khoá 7.0 nộp bài đúng deadline, học liên tục không nghỉ giữa chừng, học xong đi thi luôn thì nếu em không đạt target 7.0 IELTS TUTOR sẽ dạy lại free cho em. Nên IELTS TUTOR kiểm tra đầu vào rất kĩ để đảm bảo các bạn đạt target ở khoá mà bạn đăng kí, nên nếu không đủ đầu vào, IELTS TUTOR sẽ báo lại bạn học sinh điểm mà IELTS TUTOR có thể đảm bảo đầu ra cho bạn. 
  • Trở lại với bạn học sinh này, bạn có nhắn với IELTS TUTOR là đã đi thi đợt ngày 13/6/2020 và đạt 6.0 writing, nên IELTS TUTOR muốn nhân bài viết bạn đã thi phân tích điểm được, không được của bài bạn lúc đi thi để bạn rút kinh  nghiệm. 
  • Lí do mà bạn đạt 6.0 IELTS WRITING, khi IELTS TUTOR chấm bạn không đủ đầu vào là vì bài test của IELTS TUTOR là dạng OPINION ESSAY (chiếm 70% đề thi IELTS) dạng này thì phần lớn học sinh sẽ sai task response, nên bạn bị sai task response dẫn đến điểm thấp, còn bài bạn đi thi là dạng 2 questions là dạng dễ và khó sai task response nên là bạn sẽ đạt điểm cao hơn.

1. Phân tích đề thi IELTS WRITING TASK 2 Việt Nam, ngày thi 13/6/2020

Task 2: Cyclists and car drivers today share the same road, and this can cause some problems. What are the problems? What can be done to reduce these problems?

  • Bài này thuộc dạng 2 questions, đây là dạng dễ trong IELTS WRITING TASK 2, rất khó để sai task response 
  • Bài này sẽ khó trong việc tìm ý về PROBLEMS, có thể đưa 1 problem là sẽ dễ gây nguy hiểm cho người đi đường và 1 problem nữa là làm cảnh quang giao thông trở nên hỗn độn, dễ gây tắc đường, bởi vậy IELTS TUTOR luôn khuyên các bạn học sinh LỚP IELTS ONLINE 1 kèm 1 phải lập dàn ý cho kĩ trước khi viết để tránh lỗi sai viết gần hết bài rồi lại xin giấy viết lại 
  • Dạng Problems & Solutions lưu ý là 2 solutions phải tương ứng với Problems 

2. Bài viết được IELTS TUTOR chấm kĩ của học sinh IELTS TUTOR đi thi ngày này và đạt 6.0

Nhận xét:

  • Có vấn đề trong việc tìm ý, body 1, ý 1 ok, body 2, ý 1 ok mà ý số 2 của 2 đoạn thân bài là lạc đề
  • Mặc dù là không quá sai về task response (nhưng cũng xếp vào sai main idea 2 body 1-2 là 1 dạng sai task response rồi), bài này lập luận ở ý 2 của 2 bodies khó hiểu, với cả ngữ pháp còn sai nhiều nữa, nên chắc phải cố gắng nhiều hơn, lên 7 thì chắc chưa đủ điểm đầu vào mà 6.5 thì có thể.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK