Return to site

Hướng dẫn Từ A đến Z Động Từ Thêm -ing và -ed Làm Tính Từ

· Vocabulary - Grammar

Hiện này, vẫn còn rất nhiều bạn chưa biết cách sử dụng tính từ V-ing và V-ed/V3 sao cho hợp lý và đạt điểm cao trong các bài thi. Thì bài viết này mình sẽ chỉ ra sự khác biệt giữa tính từ V-ing và V-ed/V3, qua đó sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm cách dùng ENOUGH, TOO, SO, SO...THAT, SUCH, SUCH...THAT VÀ VERYcách sử dụng mẫu câu so sánh HƠN - BẰNG - KÉM - KÉP để nâng cao kiến thức của bản thân nhé !

1. Sự khác biệt của tính từ V-ing và V-ed/V3

Có thể nhớ một cách công thức là

  • Ving --> thường dùng cho vật, cái tác động 
  • Ved  --> thường dùng cho người, cái bị tác động 
Tuy nhiên ta phải xét về cách dùng để tránh nhầm. Xét ví dụ sau:

VD: She is interested in Math (cô ấy thích toán => Ved diễn tả tâm trạng cô ấy )

She is an interesting girl (Cô ấy là 1 cô gái thú vị => Bản chất cô ấy thú vị –> làm người khác thấy thú vị, cô ý tác động lên người khác )

1.1. V-ing:

Tính từ dạng V-ing thường được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về hành động. Động từ thường là nội động từ (không có tân ngữ) và thời của động từ là thời tiếp diễn

- Diễn tả bản chất, tính chất của một ai hoặc cái gì đó
Ví dụ:
He is such an interesting guy. ==> anh này ảnh gây nên sự thích thú cho ai đó
My job is boring
The film was disappointing. I expected it to be better.

- nằm trong cấu trúc:

I find English interesting/ fascinating... (bản chất của English)

Ví dụ:

The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)
The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)
The purring kitten snuggled close to the fireplace. (The kitten was purring)

1.2. V-ed

Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đối tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.

- Tính từ tận cùng bằng đuôi –ed cho bạn biết một người nào đó cảm thấy như thế nào về một cái gì đó 

Ví dụ:
Are you interested in buying a car?
Did you meet anyone interesting at the party?

Everyone was surprised that he passed the examination.
It was quite surprising that he passed the examination.

Ví dụ:
 

The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted).
    Frozen food is often easier to prepare than fresh food. (The food had been frozen)
The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)

2. Một số cặp tính từ tận cùng -ing và -ed:

Fascinating – fascinated
Exciting – excited
Amusing – amused
Amazing – amazed
Embarrassing – embarrassed
Terrifying – terrified
Worrying – worried
Exhausting – exhausted
Astonishing – astonished
Shocking – shocked
Disgusting – disgusted
Confusing – confused
Frightening – frightened

Trên đây mình đã bày cách bạn cách phân biệt tính từ V-ing và V-ed/V3. Hy vọng bài viết này của mình sẽ có ích với các bạn. Nếu có gì thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại comment phía bên dưới, mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Chúc các bạn thành công !

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK