Tính từ chủ động (adj-ing) và tính từ bị động (adj-ed) tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

1. Sự khác biệt của tính từ V-ing và V-ed/V3

IELTS TUTOR tóm tắt có thể nhớ một cách công thức là

 • Ving --> thường dùng cho vật, cái tác động 
 • Ved  --> thường dùng cho người, cái bị tác động 
Tuy nhiên ta phải xét về cách dùng để tránh nhầm. Xét ví dụ sau:
 • She is interested in Math (cô ấy thích toán => Ved diễn tả tâm trạng cô ấy )
 • She is an interesting girl (Cô ấy là 1 cô gái thú vị => Bản chất cô ấy thú vị –> làm người khác thấy thú vị, cô ý tác động lên người khác )

1.1. V-ing:

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Tính từ dạng V-ing thường được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về hành động

- Diễn tả bản chất, tính chất của một ai hoặc cái gì đó
Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He is such an interesting guy. ==> anh này ảnh gây nên sự thích thú cho ai đó
 • My job is boring
 • The film was disappointing. I expected it to be better.

- Nằm trong cấu trúc:

 • I find English interesting/ fascinating... (bản chất của English)

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)
  • The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)
  • The purring kitten snuggled close to the fireplace. (The kitten was purring)

  1.2. V-ed

  - Tính từ tận cùng bằng đuôi –ed cho bạn biết một người nào đó cảm thấy như thế nào về một cái gì đó 

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Are you interested in buying a car?
  • Did you meet anyone interestingat the party?
  • Everyone was surprised that he passed the examination.
  • It was quite surprising that he passed the examination.

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

   

  • The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted).
  •     Frozen food is often easier to prepare than fresh food. (The food had been frozen)
  • The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)

  2. Một số cặp tính từ tận cùng -ing và -ed:

  • Fascinating – fascinated
  • Exciting – excited
  • Amusing – amused
  • Amazing – amazed
  • Embarrassing – embarrassed
  • Terrifying – terrified
  • Worrying – worried
  • Exhausting – exhausted
  • Astonishing – astonished
  • Shocking – shocked
  • Disgusting – disgusted
  • Confusing – confused
  • Frightening – frightened

  3. Xét ví dụ vài cặp adj-ed và adj-ving

  3.1. Relaxing vs Relaxed

  • Relaxing mang nghĩa chủ động, tức là nó làm cho em cảm thấy thư giãn
  • Relaxed mang nghĩa bị động, tức là em sẽ là người feel relaxed

  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A relaxing holiday 
  • I find swimming so relaxing
  • She seemed relaxed and in control of the situation
  • My parents are fairly relaxed about me staying out late.
  3.2. Bored vs Boring
  Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • It was a cold, wet day and the children were bored. 
   • He was getting bored with/of doing the same thing every day.
   • She finds opera boring. 
   • It's boring to sit on the plane with nothing to read. 
   • a boring lecture The movie was so boring I fell asleep.

   Trên đây IELTS TUTOR đã hướng dẫn cách phân biệt tính từ V-ing và V-ed/V3.

   Hy vọng bài viết này của IELTS TUTOR sẽ có ích với các bạn.

   Nếu có gì thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại comment phía bên dưới, IELTS TUTOR sẽ trả lời nhanh nhất có thể.

   Chúc các bạn thành công !

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Cấp tốc

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK