Return to site

Nắm Vững Top 100 Vocabularies Quan Trọng Nhất Của IELTS Topic Crime - Government - Law Ngay Hôm Nay!

[Cơ Bản]

· Vocabulary - Grammar,Writing

Hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu đến các bạn Chuyên mục - Vocabulary theo Topic. Topic hôm nay là CRIME - một topic cực kì dễ ra trong IELTS WRITING nói chung & bao trùm cả 3 skills còn lại của IELTS luôn nhé!

Bạn nào chưa tham khảo Trọng tâm các Topic & các dạng đề phải học trước khi thi IELTS WRITING TASK 1 & 2 thì tham khảo trước khi học tiếp bài này, cho có hệ thống các bạn nhé!

1. Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime

Những từ vựng thuộc topic Crime dưới đây các em có thể dùng được trong IELTS Writing và Speaking luôn nhé!

Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime

2. Cách dùng từ liên quan đến Topic Crime trong IELTS Writing - Speaking cần chú ý

Sau đây là những từ vựng thường gặp trong Topic Crime mà các em nên tập trung học thuộc cách dùng, ví dụ của nó để có thể áp dụng trong bài thi IELTS Writing và Speaking của mình nhé!

Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Từ Vựng thường gặp trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime

3. Các Idiom thuộc Topic Crime chỉ nên dùng trong IELTS Speaking

Không bao giờ dùng Phrasal verb và Idiom trong IELTS Writing nha!

Các Idiom thuộc Topic Crime chỉ nên dùng trong IELTS Speaking
Các Idiom thuộc Topic Crime chỉ nên dùng trong IELTS Speaking
Các Idiom thuộc Topic Crime chỉ nên dùng trong IELTS Speaking

4. Từ vựng Topic Law - Government - Politics IELTS Writing và Speaking

Từ vựng Topic Law - Government - Politics IELTS Writing và Speaking
Từ vựng Topic Law - Government - Politics IELTS Writing và Speaking

5. Các câu ví dụ các em nên học thuộc trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime

Source: IELTS Fighter

Các câu ví dụ các em nên học thuộc trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime
Các câu ví dụ các em nên học thuộc trong IELTS Writing và Speaking Topic Crime

6. Các bài đọc hiểu và bài luyện tập Topic Crime - Law - Government IELTS

Các em sau khi đã học thuộc từ vựng Topic Crime - Law - Government mà IELTS TUTOR đã cung cấp ở phía trên, nên đọc những bài Reading sau đây để làm quen với các từ vựng thường hay xuất hiện trong Topic này trong văn cảnh nhé!

Các bài đọc hiểu Topic Crime - Law - Government IELTS
Các bài đọc hiểu Topic Crime - Law - Government IELTS
Các bài đọc hiểu Topic Crime - Law - Government IELTS
Các bài đọc hiểu Topic Crime - Law - Government IELTS
Các bài đọc hiểu và bài luyện tập Topic Crime - Law - Government IELTS

7. Đề mẫu luyện tập cho Topic Crime - Law - Government IELTS Writing

Đề mẫu 1

Some people believe more actions can be done to prevent crime, while others think that little can be done. What is your opinion?

Đề mẫu 2

Since money for postgraduate research is limited, some people think financial support from the government should be only provided for scientific research rather than the research for less useful subjects. To what extent do you agree or disagree?

Bên cạnh Vocabularies các bạn cũng nên học thêm cách viết từng dạng bài Writing IELTStừ vựng và Flashcard nâng cao trong Topic Government thường gặp trong IELTS Writing - Speaking nếu muốn đạt điểm cao IELTS WRITING TASK 2 nha

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK