Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG TỪ "WHILE" TRONG IELTS WRITING

· Vocabulary - Grammar
  • While được sử dụng đa dạng trong mệnh đề chỉ thời gian, dưới vai trò liên từ liên kết (conjunctions). Liên từ trong tiếng Anh có tác dụng kết nối các câu để tạo nên một câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp và ngữ nghĩa. 

Ngoài ra, nhiều bạn hay nhầm lẫn giữ When và While, bạn có thể đọc thêm bài

>> HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG WHEN

hay While với Whereas

>> HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG WHILE, WHEREAS

Cùng IELTS TUTOR tìm hiểu chi tiết cách dùng và ví dụ vận dụng cụ thể trong các trường hợp ngay sau đây.

1. While là từ nối (conjunctions)

➔ Thông thường, While hay nói về sự việc, hành động đang diễn ra tại một thời điểm dài và song song nhau

While /wail/: Mặc dù, trong khi đó

➔ Chỉ sự tương phản

Ex: While she admit that there are many problems, she doesn’t agree that they can’t be solved.

2. Ví trí:

Thông thường, các mệnh đề có vị trí linh hoạt trong câu, tùy theo hàm ý nhận mạnh, hay diễn đạt của người sử dụng. Mệnh đề có chứa liên từ While là mệnh đề phụ bổ sung ngữ nghĩa cho mệnh đề chính.

* Khi được đảo lên đầu câu, mệnh đề chứa While cần ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu phẩy.

Ví dụ:​ While they were cooking, somebody broke into their house

3. Cách dùng:

1. Dùng để diễn tả hai hành động xảy ra cùng một thời điểm trong quá khứ (long time - thời gian dài)

While + S + past continuous, S + past continuous

Ví dụ: While my mother is cooking, my father is reading newspaper

(Hai hành động "COOKING” và “READING” diễn ra song song cùng thời điểm và kéo dài)

2. Dùng để diễn tả một hành động xảy ra xuyên suốt một hành động khác cũng đang diễn ra

While+ S + Past continuous, S + Past simple

Ví dụ: While he was talking, his baby slept.

(Trong ngữ cảnh này tuy đã sử dụng thì quá khứ đơn nhưng ta vẫn biết được sự việc em bé đang ngủ diễn ra xuyên suốt quá trình anh ấy nói chuyện)

3. While + không chia thì tương lai ở mệnh đề chứa while

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cách dùng while cũng giống như cách dùng when, nên sẽ không bao giờ có While S+ will + verb, .... 
  • Thay vào đó chia thì hiện tại, hoặc hiện tại tiếp diễn 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "I'm going to the post office." "While you're there can you get me some stamps?"

4. Các cụm từ đặc biệt chứa while

1. SPACE OF TIME (1 khoảng thời gian)

* QUITE A WHILE

Ví dụ: It took me quite a while

* LONG WHILE

Ví dụ: It’s a long while since we saw her.

2. TO PASS (TIME) WITHOUT BOREDOM (sử dụng thời gian, câu thời gian)

Ví dụ: He whiled away the time by reading.

3. WORTH ONE'S TIME AND TROUBLE (xứng đáng với thời gian)

Ví dụ: It’s not worth your while reading this report because it is full of inaccuracies.

5. Whilst

Là từ formal hơn của while, thường dùng trong IELTS WRITING

VÍ DỤ:

Her sister had fallen whilst walking in her sleep at night.

Raspberries have a matt, spongy surface whilst blackberries have a taut, shiny skin.

6. Phân biệt When và While

6.1. While:

Hai hành động đang diễn ra và kéo dài tại cùng 1 thời điểm

>> He was watching TV when I was studying.

Các hành động xảy ra trong một thời gian dài.

>> I didn’t drink at all while I was pregnant.

6.2. When:

Đọc kĩ cách dùng từ WHEN trong tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn kĩ

Hai hành động đồng thời đang diễn ra trong một thời gian ngắn

>> He was shocked when I told him

Các hành động xảy ra trong thời gian ngắn hoặc rất ngắn.

>> You should cover your mouth when yawning.

Dùng để đề cập tới các giai đoạn, thời kì của cuộc sống.

>> I went there when I was a child.

Chú ý:

– He opened the door when I knocked. (Anh ta đã mở cửa ngay sau khi tôi gõ cửa)

(1) Sử dụng when khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy ra gần như ngay sau hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn.

– He opened the door while I knocked. (Anh ta đã mở cửa ngay khi tôi đang gõ cửa)

(2) Sử dụng while khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy đồng thời với hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

(TỔNG HỢP)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK