Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?

· Speaking,Homepage

Bên cạnh hướng dẫn em từng bước một cách làm dạng bài Fill in the gap IELTS READING, IELTS TUTOR xin gửi đến em transcript & audio 2 lần trả lời của bạn học sinh IELTS TUTOR, từ đó em sẽ thấy rõ lỗi sai của bạn và cách để sửa lỗi sai đó nhé

Hai câu hỏi như sau:

 • Do you work or are you a student?
 • If you could choose to study another subject, what would you choose?

Sau đây là transcript (CÓ LINK DOWNLOAD BẢN WORD ở dưới) để em tham khảo kĩ cách trả lời, cũng như chú ý kĩ đến những lỗi sai bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR gặp phải nhé

Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?

1. Transcript lần 1&2 của bạn học sinh IELTS TUTOR

Nếu đọc kĩ 2 lần trả lời của bạn học sinh em sẽ nhận ra những điểm sau:

 • Lần đầu bạn học sinh có xu hướng trả lời ngắn 1 câu, không bổ sung thêm ý. Vậy nên, IELTS TUTOR đã hướng dẫn bạn cách mở rộng câu trả lời của mình trong Part 1 như thế nào cho chuẩn 
 • Bạn có xu hướng dùng nhiều câu đơn, việc này sẽ không tốt cho bạn nào target band 6.5 trở lên, nên tập trung học cách trả lời câu ghép
 • Qua lần sửa bài số 2, bạn đã cải thiện rất nhiều về mặt bố cục, câu trả lời cũng linh hoạt, mở rộng và chặt chẽ hơn, tuy nhiên IELTS TUTOR vẫn sửa những lỗi hạn chế lần 2 của bạn rất kĩ, và thực tế là bài này bạn í phải làm qua lần 3 và có thể lần 4 đến khi chuẩn target bạn í đạt ra thì thôi, chứ không chỉ chấm có 2 lần  

2. Audio lần 1&2 của bạn học sinh IELTS TUTOR

 • Về mặt phát âm, ở lần 1 bạn nói khá tốt, tuy nhiên mắc lỗi ở những âm thêm ed s và nói ngang ngang chưa có ngữ điệu lắm, IELTS TUTOR khi chấm lúc nào cũng sẽ chấm kĩ từng lỗi sai phát âm, để bạn học sinh lớp 1 kèm 1 có thể biết được mình sai ở đâu để mà cố gắng 
 • Qua lần sửa số 2, bạn nói đã tốt hơn, tuy nhiên bạn vẫn mắc lỗi thêm ed, IELTS TUTOR đã gửi đường link hướng dẫn rất kĩ cách phát âm thêm ed vào động từ sao để bạn nắm được bản chất, và tất nhiên để hoàn thiện thì bạn sẽ phải làm lại lần 3 & 4 để cải thiện tất cả các lỗi phát âm đó nhé 

Như vậy, cách dạy IELTS SPEAKING của IELTS TUTOR tập trung vào việc chỉ ra cho học sinh thấy đang có những lỗi sai nào trong bài speaking của học sinh theo 4 tiêu chí chấm thi IELTS SPEAKING, từ đó học sinh sẽ nắm được và cải thiện những lỗi sai về:

 • Bố cục câu trả lời 
 • Cách trả lời sao cho câu có kết nối 
 • Từ vựng 
 • Ngữ Pháp 
 • Phát âm 
Và quan trọng nhất là học sinh không chỉ làm 1 lần mà xong, mà phải thấy lỗi sai > sửa đi sửa lại > Giáo viên chấm kĩ càng > Đến khi bài chuẩn target thì mới thôi
Em có thể kiên trì áp dụng cách học đó trong quá trình luyện của mình nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking