IELTS SPEAKING PART 1: 2 DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

(CÂU HỎI KHÁI QUÁT & CÂU HỎI CỤ THỂ)

· Speaking

Các em học sinh của IELTS TUTOR trả lời hết tất cả câu hỏi có ở bài này nhé

Thông thường, trong IELTS SPEAKING PART 1 sẽ có 2 loại câu hỏi thường gặp, đó là:

1. Câu hỏi khái quát (dạng hỏi đáp)

Các câu hỏi khái quát thường sẽ là những câu hỏi đơn giản, hỏi chung chung về 1 chủ đề nào đó

  • Do you like music? 
  • Do you like dancing?
  • Do you like drawing/ painting?

*Câu hỏi khái quát có trình bày quan điểm

  • Who gave you your name. and what is the meaning of your name?

2. Câu hỏi cụ thể (dạng yêu cầu trình bày quan điểm)

Dạng câu hỏi cụ thể thông thường sẽ yêu cầu trả lời yes hoặc no rồi nêu lí do vì sao chọn đáp án đó

  • Is your family important to you? 
  • Do you prefer swimming in the sea or in a swimming pool?
  • Do you like watching films at home or in the cinema?
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK