CÁC TOPIC THƯỜNG GẶP IELTS SPEAKING PART 3

· Speaking

Các bạn học sinh của IELTS TUTOR sẽ làm hết tất cả câu hỏi dưới đây nhé, trước khi làm có thể tham khảo qua các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3 để hiểu rõ thêm về cách trả lời của 3 loại câu hỏi này

Phần 3 của IELTS SPEAKING thường là phần thảo luận, mở rộng và thường sẽ được trả lời dài nên các câu hỏi sẽ liên quan đến việc tranh luận, thảo luận về mặt tích cực, tiêu cực của vấn đề

1. Người trẻ tuổi, người già, mối quan hệ giữa 2 nhóm này

  • How do young people treat their elders in your country?

2. Trẻ em, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái

  • Are today's children more stressed than before?

3. Sự khác biệt nam và nữ

  • What are the differences between men and women in sports preference?

4. Sự khác biệt về văn hóa giữa Việt Nam và nước ngoài (nhất là các nước phương Tây)

  • What are the differences between Vietnamese music and foreign music?

5. Sự thay đổi trong cuộc sống, sự khác biệt giữa lối sống trước đây và hiện nay

  • How has the way of finding a job changed in your country?

6. Các vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người trong xã hội hiện nay

  • Will Ipad replace paper books?

7. Các vấn đề liên quan đến kế hoạch, dự án hoặc trách nhiệm của chính phủ

  • Should we protect animals?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK