MẤT ĐỘNG LỰC ? - CÁCH KIÊN TRÌ LÀM MÃI MỘT VIỆC MÀ KHÔNG THẤY CHÁN

· IELTS Advice

Giữ vững động lực cho đến khi bạn đạt được mục tiêu và ước mơ của mình không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thường có những rào chắn và khó khăn trên đường đi đến điểm số mơ ước của bạn, nơi bạn có thể rơi vào tình trạng suy sụp. Vì bạn chỉ đơn giản là mất động lực của bạn ở đâu đó trên hành trình của bạn. Sau đây là 14 cách để bạn giữ vững động lực, có thể áp dụng vô việc học IELTS.