Return to site

5 Bước Để Paraphrase Thành Công Mọi Sentence Trong IELTS Writing! [Đạt 7.0 IELTS Nhanh Nhất!]

· Writing

Hôm nay, IELTS TUTOR hướng dẫn các em các công cụ từ điển giúp các em Paraphrase thành công, cùng với từng bước hướng dẫn, cùng với ví dụ cụ thể từng bước để các em có thể dễ dàng hình dung và áp dụng vào các bài viết của mình nhé!

1. Thế nào là “Paraphrase”

Kĩ năng Paraphrase là một kĩ năng cực kì quan trọng trong IELTS Writing nói riêng và IELTS cả 4 kĩ năng nói chung.

“Paraphrase” là cách viết một câu hay một đoạn văn bằng cách sử dụng các từ ngữ khác nhưng ý nghĩa của chúng phải được giữ nguyên.

2. 5 Phương pháp để Paraphrase thành công trong IELTS

2.1. Phương pháp sử dụng các từ đồng nghĩa

Paraphrase bằng synonym, nghĩa là em đổi từ này thành từ khác đồng nghĩa, ví dụ thay vì dùng affect thì dùng influence. Mà muốn biết cách paraphrase sao cho chuẩn thì phải tra từ điển synonym là đây nhé http://www.thesaurus.com/

Ví dụ: The divorce affected every aspect of her life.

⇒ The divorce influenced every aspect of her life.

Ví dụ về các từ đồng nghĩa

 • Beautiful = good – looking = attractive = gorgeous = appealing = charming: xinh đẹp
 • Smart = intelligent = clever = brilliant: thông minh
 • Big = huge = enormous = vast: to lớn
 • Increase = raise = rise = go up: tăng lên
 • Boy = male = men: con trai

Áp dụng nguyên tắc sử dụng từ đồng nghĩa

Ví dụ 1:

Most of the people who participated in Hanoikids thought that it was great

 • Most = Many = A majority of
 • People = Participants
 • Participate = take part in = join = engage in = enter in
 • Think = claim = suppose
 • Great = wonderful = amazing

A majority of the participants who took part in Hanoikids claimed that it was amazing.

Ví dụ 2:

 Using renewable sources could stop people from destroying the rainforests.

 • Renewable = alternative
 • Stop = deter/ prevent SB from doing ST hoặc halt people from doing ST
 • Destroying = damaging

Using alternative sources such as solar energy and wind power can deter people from damaging the rainforests.

 1. Điểm quan trọng của Paraphrase là các bạn phải học nhiều Synonym nhé! Thì IELTS TUTOR 1-1 giới thiệu các bạn từ điểm tra Synonym cực hiệu quả đó là www.thesaurus.com/
 2. Điểm thứ 2, khi các bạn đã biết từ synonym của từ muốn Paraphrase rồi chưa hết, các bạn phải biết cách dùng các Collocation của những từ đó nhé! Các bạn  có thể tra từ điển Collocation ở đây nhé! http://www.ozdic.com/

2.2. Phương pháp Sử dụng các dạng khác của từ ( Word Family )

Các bạn có thể thêm hướng dẫn học Word building & Word family mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đến

Biến verb thành cụm danh từ, mấy cái này tụi em phải học collocation, cái này thì tra từ điển cambridge thôi chứ sao, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/affect

Ví dụ: The divorce affected every aspect of her life.

⇒ The divorce has a negative/adverse influence/effect on every aspect of her life.

Thế nào là dạng khác của từ

Đó là các danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, mạo từ…

Ví dụ về các dạng từ

 • Beautiful (adj) → Beauty (N), Beautify (V), Beautifully (adv)
 • Strong (adj) → Strength (N), Strengthen (V), Strongly (adv)
 • Object (V) → Objection (N), Objective (Adj), Objectively (adv)

Áp dụng nguyên tắc sử dụng các dạng khác của từ

Ví dụ 1:

When people overeat fast food, they can become obese.

 • Overeat (V) → Overeating (N)
 • Obese (Adj) → Obesity (N)

The overeating of junk food can leads to obesity.

Ví dụ 2:

There are a lot of reasons why people should change their jobs frequently.

 • Change (V) → Change (N)
 • Frequently (adv) → Frequent (adj)

There are many reasons why people should make frequent changes in their jobs.

Cách nhận biết dạng từ trong câu

Noun: (thường có các đuôi là) – ment, -ion, -ness, -ity

Adv: (thường có các đuôi là) – able, -ible, – ive, – al, -ic, -ed, – ing

V: (thường có các đuôi là) – ise, – ate, – en

Adv: (thường có đuôi là) -ly

2.3. Phương pháp Thay đổi trật tự của từ trong câu

Thế nào là thay đổi trật tự từ

Trong một câu văn nếu có hai mệnh đề, các bạn sẽ có thể “paraphrase” bằng cách thay đổi trật tự (thứ tự) của hai mệnh đề này.

E.g: Because it rains, she decides not to go to school.

→ She decides not to go to school because it rains.

 • Câu thể hiện mối quan hệ nguyên nhân - kết quả 

Ví dụ :

Because going by bike does not harm the environment like other forms of transport, many people choose to cycle.

→ Many people choose to go by bike because this method does not harm the environment like other forms of transport.

 • Câu thể hiện mối quan hệ tương phản – đối lập

Mệnh đề 1, but mệnh đề 2

Bằng với cấu trúc: Mệnh đề though/ while/ whereas mệnh đề

Hay cấu trúc: Despite + Danh từ, Mệnh đề

Ví dụ:

Going by bike does not harm the environment like other forms of transport, but a majority of people do not like this method

A majority of people do not choose to go by bike while this method does not harm the environment like other forms of transport.

 • Câu thể hiên mối quan hệ điều kiện

Cấu trúc: If mệnh đề 1, mệnh đề 2

= mệnh đề 2 if mệnh đề 1

= mệnh đề 1, or mệnh đề 2

Ví dụ:

 If it rains, she will not go to school.

→ She will not go to school if it rains.

2.4. Phương pháp Chuyển thể cho câu từ bị động sang chủ động và ngược lại

Ví dụ: People say that….

⇒ It is widely known that…

Ví dụ: A magazine shows that…

⇒ It is scientifically shown that

Ví dụ:

 

The dog hit the boy yesterday.

→ The boy was hit by the dog yesterday.

Ví dụ 2:

There are some reasons why the government should ban smoking.

==>There are some reasons why smoking should be banned by the government.

2.5. Kết hợp các nguyên tắc để “paraphrase” hiệu quả

Ví dụ:

There are some reasons why the government should ban smoking.

Dựa vào nguyên tắc số 4, chuyển bị động sang chủ động

→ There are some reasons why smoking should be banned by the government.

Kết hợp nguyên tắc thứ 2 – thay đổi dạng từ:

→ There are some reasons why a ban on smoking should be imposed in public places.

Sử dụng nguyên tắc số 1 – dùng từ đồng nghĩa :

→ There are several causes why a ban on smoking should be imposed in public places.

Cuối cùng là nguyên tắc thay đổi trật tự của mệnh đề

→ A ban on smoking should be imposed in public places because of some causes.

 

3. 2 Chú ý để Paraphrase thành công

Chú ý 1:

Nâng cao của cách trên là thêm adv + verb, cho câu thêm sắc thái. Muốn mà biết adv nào đi với verb nào phải tra từ điển, http://www.ozdic.com/

Ví dụ: The divorce affected every aspect of her life.

⇒ The divorce negatively influenced every aspect of her life.

Chú ý 2:

Biến đổi bằng cấu trúc nhấn mạnh. Dùng cấu trúc IT IS + NOUN + THAT…, nhớ là NOUN có số nhiều, số ít gì cũng vẫn dùng it is chứ k đổi qua they are gì gì đâu

Ví dụ: parents should be responsible for educating their kids

⇒ it is parents who should be …..

Các em cũng nên tham khảo Bài Tập IELTS Paraphrase1001 bài tập biến đổi câu - Sentence Transformation kèm đáp án giải thích chi tiết để áp dụng kiến thực về Paraphrase vào bài tập ngay và luôn nhé!

4. Tham khảo thêm cách cách Paraphrase khác

5 Bước Để Paraphrase Thành Công Mọi Sentence Trong IELTS Writing! [Đạt 7.0 IELTS Nhanh Nhất!]

5. Các ví dụ về Paraphrase các em nên học thuộc

Ví dụ 1:

Many women are choosing to have children when they are older

Many ->a large number

choose -> opt

when they are older -> later in life

==> A large number of women are opting to have children later in life

There is a tendency for smb to do sth

==> There is an increasing tendency for women to have children later in their lives

Ví dụ 2:

 The government should create more employment opportunities for young people

==> It is important for the government to create more employment opportunities

==> There is a need for the government to create more employment opportunities.

==> With the labour market becoming more competitive, the government should create more employment opportunities

==> Creating more employment opportunities for young people should be done by the

government

==> As the labour market becomes more competitive, the government should create more employment opportunities for young people.

Có thể thêm It is thought by some people that / It is sometimes argued that để trở thành 1 nhận định

Ví dụ 3:

If children gain effective communication skills at school, they are more likely to be successful in their future careers.

* children gain effective communication skills -> effective communication skills

* they will be more likely to be successful in their future careers -> career success

==> Effective communication skills gained from schools may contribute to career success later in life

==> The communication skills children gain at school may affect how successful they are in their future careers

Bên cạnh những từ điển giúp các em Paraphrase thành công này, nếu em nào chưa biết nên tra từ điển nào trong IELTS Writing cũng như trong quá trình học tiếng Anh cũng nên tham khảo thêm Top những từ điển mà sĩ tử IELTS phải dùng đã được IELTS TUTOR giới thiệu tuần trước nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK