Cách chia thì dạng Map IELTS WRITING

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách chia thì dạng Map IELTS WRITING

I. Kiến thức liên quan

II. Cách chia thì dạng Map IELTS WRITING

1. 2 map trong quá khứ

Task 1: The diagrams below show changes in Felixstone in the UK between 1967 and 2001. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Task 1: The diagrams below show changes in Felixstone in the UK between 1967 and 2001. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Vì cả 2 map ở quá khứ nên tất nhiên sẽ chia thì cả 2 đoạn thân bài ở thì quá khứ 

2. 1 map quá khứ, 1 map hiện tại

The diagram below shows the changes of a village in 1995 and now

the diagram below shows the changes of a village in 1995 and now

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Chia thì gì, vì sao: năm 1995 thì chia quá khứ, kéo dài đến hiện tại chia hiện tại hoàn thành 

3. 1 map hiện tại, 1 map tương lai

The maps below show the centre of a small town called Islip as it is now, and plans for its development.

The maps below show the centre of a small town called Islip as it is now, and plans for its development.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với map ở hiện tại & tương lai như bài này thì body 1 viết về hiện tại sẽ chia hiện tại, body 2 sẽ chia tương lai 

4. Map không có năm

Below is a map of the city of Brandfield. City planners have decided to build a new shopping mall for the area, and two sites, S1 and S2 have been proposed.

Below is a map of the city of Brandfield. City planners have decided to build a new shopping mall for the area, and two sites, S1 and S2 have been proposed.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bài map này ở hiện tại & là dự án sẽ hình thành trong tương lai nên thì hiện tại & tương lai sẽ được sử dụng 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0