Cách viết dạng MAP IELTS WRITING TASK 1

· Writing

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách viết dạng MAP IELTS WRITING TASK 1

I. Cách viết dạng Map IELTS

Với dạng map, bạn sẽ phải sử dụng nhiều các từ vựng cấu trúc mô tả position, location (vị trí, địa điểm)

Bài MAP trong IELTS Writing cách viết và bố cục sắp xếp vẫn phải tuân thủ theo bố cục viết chung của IELTS Writing Task 1, tức là phải có đầy đủ 4 đoạn như sau:

 • Đoạn 1: Mở bài (chú ý paraphrase lại)
 • Đoạn 2: Overall (nêu 2 đặc điểm chung của biểu đồ) 
  • Câu Overall mô tả tổng quát 2 đặc điểm nổi bật nhất của Map, tức là 2 đặc điểm nào mà nhìn sơ qua 2 cái Maps và chú ý nhất sẽ được viết vào câu Overall này. 
  • Câu Overall luôn viết 2 câu và phải viết rất chú tâm và kĩ càng 
 • Đoạn 3 & 4: Đoạn Thân Bài Body 1 & 2: 
  • IELTS TUTOR lưu ý:
   • Trong bài map nếu có so sánh 2 cái map thì  nên chia cách viết là mỗi Body viết 1 cái Map
    • Body 1 sẽ viết Map năm quá khứ, thường Body 1 của Map năm quá khứ sẽ ngắn hơn, ở đoạn này sẽ mô tả những điểm nổi bật của Map Trong quá khứ nhé. 
    • Body 2 sẽ viết Map năm tương lai, thì các em cũng sẽ mô tả những đặc điểm nổi bật của Map năm tương lai, chú ý là ở những đặc điểm có sự thay đổi từ quá khứ đến tương lai, các em nên có sự so sánh là trong quá khứ nó như nào và trong hiện tại nó đã đương thay đổi như nào
 • Task 1 không có câu Conclusion

Xét bài Mô tả biểu đồ Map của IELTS TUTOR và chú ý cách phân chia bố cục thành 4 đoạn như bài mẫu ở dưới đây, cùng với đối chiều hướng dẫn bố cục sắp xếp bài Map ở trên để học thêm cách viết nhé:

Hướng Dẫn Cách Viết Bài Mô tả biểu đồ Map IELTS Writing Task 1