Return to site

Mô Tả Bản Đồ MAP - Hướng Dẫn Từ A-Z Cách Viết & Cấu Trúc Cần Thiết IELTS Writing Task 1

· Writing

Bên cạnh dạng Process trong IELTS Writing Task 1 đã được IELTS TUTOR hướng dẫn rất kĩ lưỡng về cấu trúc và từ vựng, Dạng Map mô tả biểu đồ cũng là một dạng bài khó mà các bạn sĩ tử IELTS rất ít khi quan tâm, nên thường dẫn đến điểm thấp nếu trúng phải dạng bài này khi đi thi.

Hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu đến các em tất tần tật những cấu trúc PHẢI HỌC THUỘC trước khi đi thi, cũng như cung cấp bài mẫu để các em có thể phân tích và luyện tập viết ở nhà. Ngoài ra, để nắm vững toàn bộ các dạng đề trong IELTS Writing Task 1 cũng như Task 2, các em cũng nên tham khảo tổng hợp đề thi IELTS Writing thật hàng tuần được cập nhật ở Việt Nam của IELTS TUTOR để có sự chuẩn bị kĩ càng hơn, và dành nhiều thời gian ôn luyện những dạng đề mình còn yếu nhé!

1. Cách viết & Bố cục Sắp Xếp Bài Map IELTS

Bài MAP trong IELTS Writing cách viết và bố cục sắp xếp vẫn phải tuân thủ theo bố cục viết chung của IELTS Writing Task 1, tức là phải có đầy đủ 4 đoạn như sau:

  • Đoạn 1: Mở bài
  • Đoạn 2: Câu Overall mô tả tổng quát 2 đặc điểm nổi bật nhất của Map, tức là 2 đặc điểm nào mà bạn nhìn sơ qua 2 cái Maps và chú ý nhất sẽ được viết vào câu Overall này. Câu Overall luôn viết 2 câu và phải viết rất chú tâm và kĩ càng 
  • Đoạn 3 & 4: Đoạn Thân Bài Body 1 & 2: Trong bài map nếu có so sánh 2 cái map thì các em nên chia cách viết là mỗi Body viết 1 cái Map, Body 1 sẽ viết Map năm quá khứ, thường Body 1 của Map năm quá khứ sẽ ngắn hơn, ở đoạn này sẽ mô tả những điểm nổi bật của Map Trong quá khứ nhé. Body 2 sẽ viết Map năm tương lai, thì các em cũng sẽ mô tả những đặc điểm nổi bật của Map năm tương lai, chú ý là ở những đặc điểm có sự thay đổi từ quá khứ đến tương lai, các em nên có sự so sánh là trong quá khứ nó như nào và trong hiện tại nó đã đương thay đổi như nào
  • Task 1 không có câu Conclusion

Xét bài Mô tả biểu đồ Map và chú ý cách phân chia bố cục thành 4 đoạn như bài mẫu ở dưới đây, cùng với đối chiều hướng dẫn bố cục sắp xếp bài Map ở trên để học thêm cách viết nhé:

Hướng Dẫn Cách Viết Bài Mô tả biểu đồ Map IELTS Writing Task 1
Hướng Dẫn Cách Viết Bài Mô tả biểu đồ Map IELTS Writing Task 1

2. Những Động Từ Quan trọng phải học thuộc trong bài mô tả biểu đồ Map IELTS Writing Task 1

Những Động Từ Quan trọng phải học thuộc trong bài mô tả biểu đồ Map IELTS Writing Task 1
  • Liên quan đến Leisure Facilities
Cách viết & Từ vựng thường dùng trong MAP biểu đồ - Task 1 IELTS WRITING
  • Liên quan đến Trees and Forests
Những Động Từ Quan trọng phải học thuộc trong bài mô tả biểu đồ Map IELTS Writing Task 1
Cách viết & Từ vựng thường dùng trong MAP biểu đồ - Task 1 IELTS WRITING
  • Liên quan đến Buildings
Cách viết & Từ vựng thường dùng trong MAP biểu đồ - Task 1 IELTS WRITING
 Ngôn ngữ về sự thay đổi trong dạng Map

3. Những cấu trúc nên dùng trong mô tả sự thay đổi của bản đồ

Những cấu trúc nên dùng trong mô tả sự thay đổi của bản đồ

4. Cách dùng các từ chỉ phương hướng North/South/West/East trong miêu tả bản đồ Map

Cách dùng các từ chỉ phương hướng North/South/West/East trong miêu tả bản đồ Map
Cách dùng các từ chỉ phương hướng North/South/West/East trong miêu tả bản đồ Map
Cách dùng các từ chỉ phương hướng North/South/West/East trong miêu tả bản đồ Map
Cách dùng các từ chỉ phương hướng North/South/West/East trong miêu tả bản đồ Map
Cách viết & Từ vựng thường dùng trong MAP biểu đồ - Task 1 IELTS WRITING
Cách dùng các từ chỉ phương hướng North/South/West/East trong miêu tả bản đồ Map
Cách dùng các từ chỉ phương hướng North/South/West/East trong miêu tả bản đồ Map

5. Cách dùng giới từ trong miêu tả bản đồ Map

Cách viết & Từ vựng thường dùng trong MAP biểu đồ - Task 1 IELTS WRITING

6. Phân tích bài mẫu

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 dạng bài mô tả biểu đồ Map

Both maps display an island, before and after it was developed for tourism.

The island is approximately 250 metres long, has palm trees dotted around it, is surrounded by ocean and has a beach to the west. Over the period, the island was completely transformed with the addition of a hotel and a pier; however the eastern part of the island appears to have been left undeveloped.

The most noticeable additions are the hotel rooms. 6 buildings, surrounding some trees, have been built in the west of the island and 9 buildings have been constructed in the centre of the island. Between the two accommodation areas, a reception building and a restaurant has been developed.

A pier has also been built on the south coast of the island, allowing yachts access to the resort. Apart from the trees, the beach remains the only natural feature to remain relatively untouched; however it does appear that it is now used for swimming.

(160 words)

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly