Cách dùng danh từ "document" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "document" tiếng anh

I. document là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"văn kiện; tài liệu, tư liệu"

=a piece of paper or a set of papers containing official information

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the spy stole secret government documents (IELTS TUTOR giải thích: tên gián điệp đã đánh cắp tài liệu mật của chính phủ)
  • legal documents (IELTS TUTOR giải thích: những văn kiện pháp lý (chứng thư tài sản, chúc thư.... chẳng hạn))
  • He refused to sign the documents. 
  • Documents relating to his private life were stolen in the burglary. 
  • A secret policy document was leaked to the newspapers.

2. Mang nghĩa"tệp (máy tính)"

=A document is a piece of text or graphics, for example a letter, that is stored as a file on a computer and that you can access in order to read it or change it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The program will automatically save any documents you have open.
  • When you are finished typing, remember to save your document.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE