Cách dùng danh từ "flood" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "flood" tiếng anh

I. flood vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"lũ, lụt, nạn lụt"

=If there is a flood, a large amount of water covers an area which is usually dry, for example when a river flows over its banks or a pipe bursts.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, flood vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • More than 70 people were killed in the floods, caused when a dam burst. 
 • This is the type of flood dreaded by cavers. 
 • The flood waters gradually subsided. (IELTS TUTOR giải thích: Mực nước lũ dần dần trút đi)
 • The foundations sank after the flood. (IELTS TUTOR giải thích: Móng đã lún xuống sau cơn lũ)
 • Flood damages could run into billions. (IELTS TUTOR giải thích: Thiệt hại do cơn lũ gây ra có thể lên đến hàng tỷ đồng)
 • A wall submerged by flood water. (IELTS TUTOR giải thích: Một bức tường bị nước lũ nhấn chìm)
 • Over 25 people drowned when a schoolbus tried to cross a river and flood waters swept through.

2. Mang nghĩa"dòng cuồn cuộn, tốp, nhiều..."

=If you say that a flood of people or things arrive somewhere, you are emphasizing that a very large number of them arrive there.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, flood là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ...a flood of new university graduates. 
 • A flood of words (IELTS TUTOR giải thích: Thao thao bất tuyệt)
 • a flood of tears (IELTS TUTOR giải thích: nước mắt giàn giụa)
 • He received a flood of letters from irate constituents.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE