Cách dùng danh từ "fortress" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "fortress" tiếng anh

I. fortress là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"pháo đài"

=A fortress is a castle or other large strong building, or a well-protected place, which is intended to be difficult for enemies to enter.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The fortress was the nucleus of the ancient city. (IELTS TUTOR giải thích: Pháo đài là trung tâm của thành phố cổ) 
  • The troops issued from the fortress and attacked the besiegers. (IELTS TUTOR giải thích: Quân lính xuất phát từ pháo đài và tấn công vào quân bao vây.)
  • Remnants of the fortress are still visible. (IELTS TUTOR giải thích: Những phần còn lại của pháo đài vẫn còn đến nay)
  • His house looks something like a medieval fortress. (IELTS TUTOR giải thích: Ngôi nhà của ông ta trông như cái gì đó, như là một pháo đài thời trung cổ)
  •  ...a 13th-century fortress

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE