Cách dùng danh từ "function" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "function" tiếng anh

I. function vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"nhiệm vụ, trách nhiệm"

=the job that something is designed to do

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, function vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
 • perform a function

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The function of advertising is to create a unique image for your company. 
 • All the backup systems performed their function flawlessly.
 • It performs its function poorly. (IELTS TUTOR giải thích: Nó thực hiện chức năng của mình một cách kém cỏi)

2. Mang nghĩa"chức năng"

=something that happens in your body, or something that a part of your body does

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, function vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He has no muscle function in his upper arms. 
 • Free radicals have the ability to disrupt bodily functions.

3. Mang nghĩa"hàm, hàm số (máy tính, toán học)"

=the purpose of a computer program or piece of computer equipment

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, function là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • accounting/spreadsheet functions
 • Can you explain this algebra function? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn có thể giải thích hàm đại số này được không?)

4. Mang nghĩa"buổi lễ; buổi họp mặt chính thức, buổi họp mặt quan trọng"

=a social event such as a party, especially one for a large number of people

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, function là danh từ đếm được
 • I sometimes attend official functions with my wife.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE