Cách dùng danh từ"leftover"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng danh từ"leftover"tiếng anh

I."leftover"là danh từ đếm được (ở số nhiều)

II. Cách dùng

Mang nghĩa"đồ thừa"

=food remaining after a meal

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Refrigerate any leftovers. 
  • The only food I ever got was the family's leftovers
  • This recipe can serve four easily, and the leftovers are just as good eaten cold.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0