HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG DANH TỪ NHƯ TÍNH TỪ TRONG TIẾNG ANH

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh, hướng dẫn em cách dùng từ rất thường hay sai là MYRIAD, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm em điểm ngữ pháp mà rất rất dễ sai, kể cả các bạn học sinh target band 8.0 của IELTS TUTOR khi viết bài vẫn hay sai đó là sử dụng danh từ đóng vị trí như tính từ sao cho đúng.

1. Một số ví dụ về danh từ được dùng như tính từ

Ví dụ:

 • A history teacher 
 • A ticket office 
 • A race horse 
 • A love story 
 • A tennis ball
 • Tennis shoes 
 • A computer exhibition
 • A bicycle shop 

Điểm chung của tất cả các cụm trên là danh từ phía trước đóng vai trò như 1 tính từ bổ sung ý nghĩa thêm cho danh từ số 2. Ví dụ như a history teacher thì mang nghĩa 1 giáo viên dạy sử

2. Nếu danh từ được dùng như tính từ thường danh từ đó sẽ để ở dạng số ít

Thông thường danh từ để được làm như tính từ sẽ được đưa về hình thức số ít, ví dụ:

 • Boat races
 • Cigarette packets

Trong trường hợp em thấy danh từ số nhiều đóng vai trò như tính từ, có thể bản thân từ đó là đã có số nhiều rồi, ví dụ:

 • a news reporter, three news reporters
 • one billiards table, four billiards tables
 • an athletics trainer, fifty athletics trainers
 • clothes shop, clothes shops
 • sports club, sports clubs
 • customs duty, customs duties
 • accounts department, accounts departments
 • arms production

3. Cách viết danh từ đóng vai trò như tính từ sao cho đúng

Thực chất là IELTS TUTOR luôn khuyến khích em nên dùng danh từ như tính từ vì đây là điểm ngữ pháp khá hay, nâng cao sẽ giúp em dễ dàng ghi điểm grammar, nhưng em phải viết cho đúng nhé

 • Viết 2 từ tách biệt nha (car door)
 • Viết có dấu gạch (book-case)
 • Viết thành 1 từ (bathroom)

4. Sẽ nhấn âm số 1 đối với tính từ được dùng như danh từ

 • shoe shop
 • boat-race
 • bathroom

5. Có thể có nhiều danh từ được dùng như tính từ trong câu

Ví dụ:

Có thể thêm nhiều danh từ được dùng như tính từ để bổ nghĩa cho danh từ, ví dụ:

 • car production costs:
 • England football team coach
 • government road accident research centre

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK