CÁCH DÙNG TỪ GHÉP TIẾNG ANH

· Vocabulary - Grammar

Có một chủ đề mà các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 kèm 1 của IELTS TUTOR thường hay thắc mắc với IELTS TUTOR là cách sử dụng từ ghép như thế nào cho đúng, bên cạnh đó IELTS TUTOR giới thiệu thêm Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH SỬ DỤNG TỪ GHÉP TRONG TIẾNG ANH [ NÂNG CAO ]

I. Từ ghép là gì?