Cách dùng danh từ "policymaker/policy-maker" tiếng anh

· Noun

Bên cạnh hướng dẫn thêm cách phân tích cũng như bài sửa kĩ càng của học sinh IELTS TUTOR đã đi thi ngày 22/8 nhé, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng danh từ "policymaker" tiếng anh

I. policymaker là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"người hoạch định chính sách"

=In politics, policymakers are people who are involved in making policies and policy decisions.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...top economic policymakers.
  • He is a financial policymaker (IELTS TUTOR giải thích: anh ta là một nhà tạo ra chính sách về tài chính)
  • He is an experienced and successful economic policy-maker and strategic thinker. 
  • The question for policy makers and the energy industry is how reliable the electric grid will be in the future. 
  • The Fed's policy makers are scheduled to meet next on Aug. 13. 
  • If civilian policy makers don't understand the military culture, how effectively can they direct it? 
  • US policymakers are forced to make hard choices between national security and domestic priorities. 
  • This is a major issue that has not had a lot of attention from policy makers. 
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE